SCHEIDSRECHTER. MIDDEN IN DE SPORT.

Richtlijnen spelregels en hun toepassingen, seizoen 2012/2013

IIHF Arbitrage standaard

Contact aan de boarding, slashing en spearing

Contact aan de boarding

De invoer van de IIHF arbitrage standaard met het doel om belemmerende fouten terug te dringen heeft er voor gezorgd de snelheid van de spelers is toegenomen  en dat de druk op de puck is verhoogd. De verhoging van de snelheid, het terugdringen van controle op spelers aan de boarding en de tactiek om de puck met het lichaam af te schermen hebben er allemaal toe geleid dat het lichamelijk contact aan de boarding is toegenomen.

Het fysieke element, goede body checks en de mogelijkheid voor spelers om hun technische vaardigheden te gebruiken zijn stuk voor stuk onderdeel van het spel. Desalniettemin moet er rekening worden gehouden met het feit dat het spel op een veilige manier gespeeld kan worden.

Elke speler is er verantwoordelijk voor dat hij zichzelf niet kwetsbaar opstelt, terwijl aan de andere kant de speler die een check wil geven, zich er van bewust moet zijn dat zijn tegenstander zich niet in een positie bevindt waarin hij zichzelf niet kan beschermen en indien dit wel het geval is, dan dient  de speler het fysieke contact te vermijden of te minimaliseren.

De onderstaande factoren zijn van belang bij de beoordeling van het bovenstaande:

Geluid of verwonding zijn geen  graadmeter voor het opleggen van een straf. Het is de verantwoording van de speler die checkt om zich er van te vergewissen dat zijn tegenstander zichzelf  ook daadwerkelijk kan beschermen. Zo niet, dan moet hij het lichamelijke contact minimaliseren of vermijden.
Bij het bepalen of contact vermeden zou kunnen worden dient rekening gehouden te worden met:

Slashing
Een speler die de steel van zijn stick tussen de benen van een tegenstander steekt en vervolgens zijn stick optilt en daarbij contact maakt met gebied rond de lies van de tegenstander, moet bestraft worden met een penalty voor slashing, conform spelregel 537 (slashing).

Spearing
Een ‘spearing’-actie is duidelijk gedefinieerd in het spelregelboek (Spelregel 538). Indien de ‘spearing’-actie  gericht is op en er wordt contact gemaakt met het lichaam van de tegenstander, dan moet de scheidsrechter spelregel 538 sub. b en c toepassen.

Richtlijnen opstootjes/vechtpartijen - Eredivisie

Trekken en duwen na het fluitsignaal

Derde man in bij een opstootje

Vechtpartij

Opmerking:
Indien dezelfde speler wederom in een vechtpartij belandt, moet de scheidsrechter een extra misconduct opleggen.

Attentie linesmen: