Sportiviteit en Respect


     Sportiviteit en Respect


Sportiviteit en Respect

Scheidsrechter, midden in de sport!

 

 

Campagne Fair Play en Respect

Inleiding
Ongewenst gedrag duikt overal in de maatschappij (op sportvelden, op school, op straat, tijdens het uitgaan, etc.) op.
Wat is ongewenst gedrag? Heeft er iemand last van? Of alleen de watjes en computernerds? Willen we het ongewenste gedrag terugdringen en zo ja, hoe kunnen we het een halt toeroepen? Wie is er verantwoordelijk voor om mensen op ongewenst gedrag aan te spreken, en hoe doen we dat? Waarom willen we ongewenst gedrag tegengaan?
Agressie, vervuiling, vandalisme, pesterijen, schelden, fysiek en verbaal geweld, discriminatie. Komt dat niet in alle lagen en disciplines van de maatschappij voor?
Moedwillig een tegenstander blesseren, je niet aan de (spel)regels houden, scheidsrechters uitschelden en de schuld geven van een nederlaag of beschuldigen van partijdigheid, jouw coach of de coach van je zoon kwalijk nemen dat je minder speeltijd krijgt dan gehoopt, een teamgenoot de schuld geven van een tegendoelpunt. Komen we dat niet wereldwijd bij alle sporten tegen?

Waar maken we ons bij de Nederlandse IJshockey Bond dan toch druk over?

Allemaal vragen, die we op deze pagina's, willen beantwoorden.

Maar ook willen we clubs handreikingen en richtlijnen geven hoe de neerwaartse spiraal op dit gebied te keren.

Ook de individuele sporter en coach of teambegeleider willen we o.a. middels deze pagina’s bewust maken van misschien wel onbewust ongewenst gedrag (vergelijk bijv. met de SIRE-campagne onbewustasociaal)
En zelfs de ouders en toeschouwers vergeten we niet in onze voorlichting. Of moeten we juist zeggen: vooral de toeschouwers en ouders vergeten we niet in deze campagne?

We laten ook zien dat ook in ander landen en in andere takken van sport t onderwerp Sportiviteit en Respect een hot issue is. En ook daar wordt hard aan een kentering gewerkt.