Invullen teamregistratieformulieren seizoen 2018-2019

Invullen teamregistratieformulieren seizoen 2018-2019

Geplaatst op 09-08-2018

Voor het begin van de competitie moet u de samenstelling van uw teams bekend maken. Hiertoe is in de ledenadministratie onder de menuoptie 'Teams' een formulier aangemaakt.

Voor u de teamsamenstelling kunt invullen, moeten uw spelers en teambegeleiders als lid zijn aangemeld voor het komende seizoen. Spelers en teambegeleiders die nog niet zijn (her)aangemeld zijn niet deelnamegerechtigd en kunt u niet in de lijst opnemen.

NB: Wij verzoeken de clubs van de spelers en officials alle actuele contactgegevens in de online ledenadministratie in te vullen. 

Login in de ledenadministratie, ga naar 'Teams' en kies een team waarvan u de samenstelling wilt invullen.

Op de pagina staat een uitleg, feitelijk een beknopte versie van deze handleiding.

Let op: In veel competities gelden restricties voor het aanmelden van spelers. Op de pagina staan de specifieke regels die gelden voor het team dat u invult. Lees deze regels zorgvuldig door.

Als u zover bent dat u de spelers en/of teambegeleiders wilt toevoegen, vink dan het vakje aan om de pagina open te stellen voor het maken van wijzigingen.

Aanmelden van spelers:
Op de pagina staan de spelers die op basis van leeftijd en geslacht in aanmerking kunnen komen om voor dit team uit te komen. U kunt de lijst uitbreiden met eerdere en latere jaargangen, mocht dat nodig zijn.
Let op: In veel gevallen geldt dat spelers van oudere jaargangen die in een juniorenteam uitkomen dispensatie nodig hebben. Wanneer u een oudere speler aanmeldt bij een team, en er is dispensatie nodig, wordt daarmee ook een dispensatie-aanmelding aangemaakt. Hieraan zijn kosten verbonden!

Vink alle spelers aan die deel uit gaan maken van dit team. Het is nog niet nodig om spelers die slechts incidenteel , in geval van nood, zouden kunnen invallen nu al aan te vinken, dit kan later in het seizoen ook nog, tot 30 minuten voorafgaand aan hun eerste wedstrijd voor het team.

Zodra u een persoon heeft aangevinkt, komen er vier invulvelden bij.
Positie: Geef op zijn minst aan of het een goalie of speler betreft. Voor goalies gelden andere regels met betrekking tot het spelen in meerdere teams, maar dan moet de goalie ook als zodanig zijn aangemerkt en de uitzonderingen gelden alleen wanneer de als goalie aangemelde persoon ook daadwerkelijk in het doel wordt opgesteld. Het is dus zaak dat u dit goed invult.

NB: Bij U8/U10 kunt u niet kiezen uit meerdere posities, daar is iedereen 'Speler'.

Nr (L): Vul hier het rugnummer in van de speler als het team in de 'lichte' shirts (het thuis-tenue) speelt
Nr (D): Vul hier het rugnummer in van de speler als het team in de 'donkere' shirts (het uit-tenue) speelt
Cap: Vul hier een C in als de speler de teamcaptain is, of een A als de speler één van de assist-teamcaptains is.

Weet u (nog) niet met welk nummer een speler gaat spelen, laat dan de velden leeg of vul '0' in. De opgave van rugnummers en Captain worden alleen gebruikt om het werk van de official scorer te vereenvoudigen. Vul dus geen verkeerde nummers in, want dat maakt hun werk juist lastiger.

Aanmelden van teambegeleiders:
Op de pagina staan leden die u als teambegeleider of coach heeft aangemeld.
Let op: Conform het sportreglement dienen alle teambegeleiders (inclusief coaches en teammanagers) van teams in de jeugdcompetities minimaal te beschikken over het, door IJshockey Nederland te verstrekken, diploma IJshockeytrainer/coach 1. Dispensatie wordt verleend tot de cursusdag mits de teambegeleider is aangemeld voor één van de cursusdagen en betaling heeft plaatsgevonden. Voordat clubs teambegeleiders inzetten dienen zij er zeker van te zijn dat de teambegeleider is gecertificeerd of dispensatie heeft gekregen.

Vink de teambegeleiders aan die bij dit team werken. Zodra u iemand aanvinkt komt er een invulveld bij waar u de functie binnen het team kunt aangeven. Coaches en teammanagers hebben binnen het systeem een aparte status. Vul alleen 'coach' in als de persoon ook werkelijk als hoofdcoach bij wedstrijden gaat optreden, en vul alleen teammanager in als de persoon ook echt teammanager is (uitsluitend bij BeNe-liga en Eerste divisie).

Verwijderen van spelers:
Het is over het algemeen niet nodig om spelers van de lijst af te voeren, en als daar geen goede reden voor is raden wij aan om dat ook niet te doen. Spelers worden automatisch van de lijst verwijderd wanneer zij niet meer voldoen aan de criteria omtrent het aantal te spelen wedstrijden.
Een speler wordt afgemeld door het vinkje voor de naam uit te vinken. Als de speler reeds gespeeld heeft moet u de keuze in het popup-dialoogvenster bevestigen.
Spelers die u heeft afgemeld of door het systeem uit de teamregistratie zijn verwijderd, en die reeds 1 of meerdere wedstrijden hebben gespeeld, kunnen na afmelding niet meer in de opstelling worden opgenomen. Teambegeleiders kunnen, zolang zij als teambegeleider staan geregistreerd bij uw club, wel op elk moment worden terugopgenomen in de teamregistratie.

Spelers die (ook) optreden als teambegeleiders:
Spelers die als speler op het teamregistratieformulier staan aangemeld maar die incidenteel zelf niet spelen en niet zijn omgekleed, maar als begeleider in de spelersbank plaatsnemen, hoeven niet apart als teambegeleider te worden aangemerkt.
Een speler/coach moet echter zowel als speler en als coach op het teamregistratieformulier zijn aangemeld.

NB: Als een speler het hele seizoen nog niet heeft gespeeld en toch regelmatig als teambegeleider optreedt, en niet over tenminste het diploma IJshockeytrainer/coach 1 beschikt, kan IJshockey Nederland eisen dat deze zich inschrijft voor deze cursus.

Terug