IIHF International Transfer Regulations

IIHF International Transfer Regulations

Geplaatst op 12-07-2018

IJshockey Nederland is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF.

Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een internationale transfer via het transfersysteem te worden aangevraagd. Voordat een internationale transfer in gang wordt gezet is een voorschot op transferkosten van toepassing. Voor de hoogte van het voorschot neemt de club eerst contact op met het bondsbureau (wilma.olijhoek@ijshockeynederland.nl). Voor het aanvragen van een internationale transfer is een ingevuld International Transfer Form ondertekend door de speler en een kopie van het geldige paspoort van de betreffende speler vereist.

Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren via het transfersysteem. Voor het aanvragen van een internationale transfer is een ingevuld International Transfer Form ondertekend door de speler en de ouder en een kopie van het geldige paspoort van de betreffende speler vereist.

Internationale transfers kunnen gelimiteerd of ongelimiteerd zijn. Bij een gelimiteerde internationale transfer is de club in het nieuwe land en de duur van de transfer gespecificeerd, doorgaans voor de duur van het lopende seizoen en eindigend op 30 juni*. Na afloop van een gelimiteerde internationale transfer valt de speler automatisch weer onder de zeggenschap van de ‘oude’ bond. Bij een ongelimiteerde internationale transfer wordt de speler volledig en volwaardig lid van de ‘nieuwe’ bond. De 'oude' bond bepaalt of een internationale transfer gelimiteerd of ongelimiteerd wordt afgegeven. Voor het aanvragen van een ongelimiteerde transfer dient de speler en in het geval van een speler jonger dan 18 jaar de ouder naast het International Transfer Form een Unlimited Transfer Request Form te ondertekenen. Dit formulier dient tevens te worden ondertekend door een getuige.

Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en de International Transfer Regulations van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

Klik hier voor International Transfer Form.

Klik hier voor Unlimited Transfer Request Form.

* The new club and the Player shall negotiate and agree upon the duration of a limited Transfer. A limited Transfer must be for a period equal to the duration of the new Contract. In het geval van een gelimiteerde transfer van meer dan een seizoen dient het (Engelstalige) contract te worden meegezonden.

NB
Voor het goedkeuren van een internationale transfer door de oude bond geldt een 7-days deadline. We adviseren clubs derhalve een internationale transfer tijdig - bij voorkeur 14 dagen voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd - in gang te zetten.

Terug