Voorjaarsoverleg Tweede - Vijfde divisie en Studentencompetitie

Geplaatst op 31-05-2018

Het voorjaarsoverleg met de clubs en contractanten in de Tweede divisie, Derde divisie, Vierde divisie, Vijfde divisie en studentencompetitie vindt plaats op donderdag 14 juni 2018 in 't Veerhuis, Nijemonde 4 te Nieuwegein, aanvang 20:00 uur. De agenda van het voorjaarsoverleg is als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Evaluatie 2017-2018
4. Ontwikkelingen
5. Regelaanpassingen
6. Competitieopzet 2018-2019
a. Promotie/degradatie
b. Landelijk/regionaal
c. (voorlopige) Inschrijvingstermijn
7. Rondvraag
8. Sluiting

De clubs en contractanten worden verzocht zich uiterlijk 8 juni 2018 (via wilma.olijhoek@ijshockeynederland.nl) aan te melden voor het bijwonen van het betreffende voorjaarsoverleg. Bij geen reactie gaan we ervanuit dat de bijeenkomst niet zal worden bijgewoond. Bij onvoldoende inschrijvingen zal het voorjaarsoverleg op donderdag 14 juni 2018 geen doorgang krijgen.

Terug