Aanpassingen bijlage V bij het sportreglement: Termijn transfers

Geplaatst op 11-11-2017

Onderstaand in vet gedrukt de aanpassingen in bijlage V bij het sportreglement waartoe binnen het bondsbestuur van IJshockey Nederland is besloten:

BIJLAGE V BIJ HET SPORTREGLEMENT: TERMIJN TRANSFERS

BENE-LEAGUE EN EERSTE DIVISIE
a. Een speler die na 1 december 2017 na een nationale transfer door een lid (club) bij IJshockey Nederland als individueel lid wordt geregistreerd, is niet gerechtigd om de rest van het seizoen 2017 - 2018 in de BeNe - league of de Eerste divisie uit te komen.

b. In het seizoen 2017-2018 is voor zowel de BeNe-league als Eerste divisie 1 december 2017 de uiterste datum tot wanneer voor een speler een internationale transfer kan worden aangevraagd.

c. Als uitzondering op lid b. geldt dat BeNe-league clubs in de periode van 2 december 2017 tot de door de internationale ijshockeyfederatie IIHF vastgestelde internationale deadline van 1 maart 2018 nog één internationale transfer mogen gebruiken ter vervanging van een eerder dit seizoen gedane andere internationale transfer.

NB
Vanwege de Olympische Spelen in 2018 heeft de council van de IIHF besloten om de internationale transferdeadline voor het Noordelijk halfrond te verzetten van 15 februari tot 1 maart 2018. Voor het goedkeuren van een internationale transfer door de oude bond geldt een 7-days deadline. We adviseren clubs derhalve een internationale transfer tijdig - bij voorkeur 14 dagen voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd - in gang te zetten.

U12, U13, U14, U15, U16, U17, U18 en U19
De transferperiode voor spelers die speelgerechtigd zijn in de U12-, U14-, U16- en U19-competities is gelimiteerd van 1 april tot en met 1 oktober 2017. Dit is niet van toepassing op spelers die uitkomende in de aspirantencompetitie.

Het bondsbestuur kan in uitzonderlijke gevallen voor deze categorieën transfers toelaten buiten de in dit artikel vernoemde termijnen. In het bijzonder wanneer alle betrokken spelers en clubs met elkaar tot overeenstemming zijn gekomen of wanneer kan worden vastgesteld dat de belangen van de speler zwaarder wegen dan de belangen van de club. Het bestuur zal hierbij immer advies inwinnen bij de competitiecommissie en de directie. De termijn voor dergelijke gevallen sluit op 31 december.

Terug