Verenigingen: Risico Inventarisatie en Evaluatie

Geplaatst op 18-10-2012

Nieuwe SportRIE vanaf nu beschikbaar.

De Werkgevers in de Sport, bekend als de WOS, heeft samen met de vakbonden een nieuwe branche- RI&E samengesteld die vanaf nu  beschikbaar is. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kun je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je vereniging of organisatie in kaart brengen. Het bestaat uit een  vragenlijst en op basis van de risico’s die daar naar voren komen wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan je dan  gebruiken voor het oplossen van de risico’s. De nieuwe SportRIE is vooral afgestemd op de risico’s  bij sportbonden en sportverenigingen en is in het voortraject door een klankbordgroep getest. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden, de nieuwe SportRIE is te vinden op: www.sportwerkgever.nl

Tot voor kort waren er twee modellen voor Risico Inventarisatie en Evaluatie in omloop voor de werkgevers in de sport. De ene was gericht op de leden van de WOS, de andere was meer van toepassing voor sportverenigingen. Beide modellen zijn nu samengevoegd, en daarnaast hebben we aantal vragen flink teruggebracht: van meer dan 700 naar een globale 200. Dit sluit uitstekend aan bij het streven naar administratieve lastenverlichting.

Bij het opbouwen van de RI&E is een klankbordgroep actief betrokken geweest, die de nieuw ontwikkelde RI&E getest heeft in de eigen praktijk. Dat heeft geleid tot een flink aantal aanpassingen, zo zijn de vragen over ‘het beleid’ nu ingedeeld in groepen. Hierdoor krijgen kleine organisaties en verenigingen een stuk minder ‘zware beleidsvragen’ te beantwoorden dan de grote werkgevers en zo sluit de RI&E beter aan op de sportpraktijk.

De moeite waard!

Veel organisaties en verenigingen vragen zich af of het de moeite waard is om de RI&E uit te voeren. Naast het feit dat de uitvoering van de RI&E een wettelijke verplichting is voor werkgevers met werknemers in dienst, is het belangrijk dat je als vereniging nadenkt over het sportklimaat dat je aan je sporters wilt bieden. Je sport veilig kunnen beoefenen is voor heel veel mensen een belangrijk punt. En daar kan deze gratis RI&E goed bij helpen. Voor een aantal sporten zijn zelfs sport specifieke vragen opgenomen: atletiek, bridge, gymnastiek/turnen, handbal, hockey, tafeltennis, tennis, voetbal en zwemsport. Verder zijn er koppelingen gemaakt met de Arbocatalogus voor de Sport (o.a. voor beeldschermwerk, werkdruk en vervoer) en met het Oplossingenboek. Een geïntegreerde aanpak, iets waar we als werkgevers in de sportbranche best trots op mogen zijn!

Vrijwilligers

Bijna elke sporter vindt het belangrijk om veilig zijn favoriete sport te kunnen beoefenen en het is voor verenigingen dus van belang om voor die veiligheid te zorgen. Maar ook de zorg voor vrijwilligers is belangrijk: verenigingen draaien bijna altijd met een grote groep vrijwilligers en een ongeluk is wel het laatste wat je als bestuur wilt hebben. De SportRIE kan uitstekend helpen om de grootste gevaren in de hand te houden. Zo zijn er voor de meeste risico’s al standaard maatregelen beschikbaar, zodat je daar niet meer op hoeft te studeren. Het uiteindelijke uitvoeren van die maatregelen, ja, dat blijft natuurlijk bij de vereniging.

Vergunningen en verzekeringen

Verzekeringspolissen, meestal in de spreekwoordelijke kleine lettertjes, stellen nogal wat eisen. Een eis die vaak is opgenomen, is het hebben van een actuele RI&E. Als je dat als vereniging niet weet, kan je voor de vervelende verrassing komen te staan dat een schadeclaim maar voor een gedeelte wordt uitbetaald, of misschien wel helemaal niet.

Soms heb je als vereniging te maken met vergunningen. Dat kan zijn voor het dagelijkse gebruik, zoals een Omgevingsvergunning, of tijdelijk voor bijvoorbeeld een groter evenement. In deze vergunningen kan geëist worden dat een actuele RI&E aanwezig is.

Overigens: ook als een vereniging geen groot (vergunning plichtig) evenement organiseert, dan biedt de SportRIE een handige checklist om na te gaan of voldoende aan veiligheid is gedacht (denk aan:  toernooien of jeugdkampen).

Aan de slag

Je kunt aan de slag met de SportRIE via de volgende link: www.sportwerkgever.nl (onder het kopje Gezondheid). Na het aanmelden op de site van de SportRIE wijst alles zich vanzelf. Tussentijds stoppen kan zonder bezwaar, je kunt op een later tijdstip verder waar je gebleven was.

IJshockeyselectie voor oefenwedstrijden bekend

 • Nog geen berichten

Sportief besturen voor sportbestuurders

Geplaatst op 02-11-2013
Op initiatief van het actieplan Naar een veiliger sportklimaat is vandaag een online spel voor sportbestuurders gelanceerd, ‘Sportief Besturen’. In dit online spel kunnen bestuurders samen aan de slag met het oplossen van herkenbare verenigingsdilemma’s, zoals ‘hoe kunnen we als bestuur beter uitdragen waar wij voor staan’, ‘hoe gaan we om met wangedrag’ of ‘hoe spreken we ouders aan’? Het spel geeft nieuwe inzichten om nog beter te besturen en is in nauwe samenwerking met 24 sportbonden ontwikkeld.
Het online spel is te vinden op www.sportiefbesturen.nlen is gratis te gebruiken voor alle sportverenigingen in Nederland.

De rollen van de sportbestuurder
Mensen bepalen de sfeer binnen de vereniging. Bestuurder spelen hierin een cruciale rol, omdat ze de visie en het beleid van de club samen met de leden bepalen en deze actief uitdragen. Dit geldt ook voor de thema’s sportiviteit en respect. Vanuit het actieplan Naar een veiliger sportklimaat is daarom twee jaar geleden de workshop Sportief Besturen ontwikkeld.

Hierbij krijgt de sportbestuurder handvatten aangeboden om via bepaalde ‘rollen’ invloed uit te oefenen op hoe leden met elkaar omgaan. De communicatierol leert bestuurders bijvoorbeeld hoe zij hun verenigingsbeleid actief kunnen uitdragen. In de afgelopen twee jaar hebben al meer dan 1.000 verenigingsbestuurders deze workshop Sportief Besturen gevolgd.

In navolging daarvan is het online spel ‘Sportief Besturen’ ontwikkeld, zodat sportbestuurders die hebben deelgenomen aan de workshop ook daarna met collega-bestuurders over verschillende verenigingsthema’s in gesprek kunnen blijven gaan.

Het online spel is ook interessant voor sportbestuurders die de workshop Sportief Besturen nog niet hebben gevolgd. Dan vormt het spel een mooie eerste stap om te ontdekken wat de kracht is van interactie met andere bestuursleden en wat je daardoor binnen de vereniging kunt realiseren.

Hoe werkt het?
In het online spel vormen bestuursleden een team en gaan ze samen gedurende 6 tot 10 weken iedere week een sport specifiek en veel voorkomend dilemma. Iedereen uit het team geeft aan hoe hij/zij het dilemma zou aanpakken. Vervolgens kunnen de leden uit het team op elkaar reageren en met elkaar bespreken welke maatregelen ze samen kunnen nemen.

Na zes gespeelde dilemma’s ontvangt het team een tussenrapportage. Deze kan bijvoorbeeld worden besproken tijdens een bestuursvergadering. Ook ontvangt de vereniging een ZILVEREN certificaat Sportief Besturen. Door vervolgens nog vier lastige dilemma’s te behandelen kunnen verenigingsbesturen het GOUDEN certificaat behalen met daarbij een eindrapport. Het eindrapport geeft een beeld van welke dilemma’s voor de vereniging belangrijk zijn, welke ‘rollen’ het meest zijn gekozen en het geeft inzicht in de wijze waarop het bestuur bestuurt. Het online spel is te vinden via www.sportiefbesturen.nl.

Meer over Naar een veiliger sportklimaat 
Het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ is opgezet om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag in en rondom sport aan te pakken. Dit programma wordt uitgevoerd door 42 sportbonden en NOC*NSF (met KNVB, KNHB en NOC*NSF als voortrekkers) en heeft de steun van het ministerie van VWS, het ministerie van Veiligheid en Justitie, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de MOgroep. Kijk voor meer info opwww.veiligsportklimaat.nl.

Data praktijk/examendagen opleiding IJshockeytrainer/coach 1

Geplaatst op 30-09-2014

Op zaterdag 8 november 2014 vindt in Heerenveen de eerste praktijk/examendag van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2014-2015 plaats. Klik hier voor de brief van de technisch directeur met betrekking tot de betreffende praktijk/examendag in Heerenveen.

Praktijk/examendagen
Op de volgende data en plaatsen vinden de praktijk/examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2014-2015 plaats:

8 november 2014, locatie Heerenveen
22 november 2014, locatie Nieuwegein
17 januari 2015, locatie Eindhoven
21 maart 2015, locatie Eindhoven

Inschrijven
Wilt u deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 stuur dan een mail naar theo.van.gerwen@nijb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en op welke praktijk/examendag u deel wilt nemen. Na het overmaken van het cursusgeld ad. EUR 42,50 op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van IJshockeytrainer/coach 1 en uw eigen naam ontvangt u een bevestiging per mail met daarin uw taken ter voorbereiding op de praktijk/examendag. Wilt u de cursusmap in hard-copy ontvangen dan maakt u naast het cursusgeld tevens EUR 27,50 over op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van Opleidingsmap IJshockeytrainer/coach 1. Vermeld ook hier uw eigen naam.

Sportsubsidiewijzer

Geplaatst op 10-06-2014

Welke subsidies en financiële regelingen zijn relevant voor de Nederlandse sportsector? De Sportsubsidiewijzer geeft een indruk van het brede palet aan subsidiemogelijkheden.

Van subsidies voor doelgroepgerichte sportactiviteiten tot regelingen met betrekking tot milieuvriendelijk investeren, van Europese programma’s tot gemeentelijke potjes: je vindt het in de Sportsubsidiewijzer.

Vertrouwenspunt sport

Geplaatst op 06-06-2014

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )!

Vertrouwenspunt Sport

Sport als goed doel

Geplaatst op 06-06-2014

Over de kracht van sport valt niet te twisten. Sport is passie, vermaakt mensen en is gezond. Waarschijnlijk zie je ze zo voor je: de volle sportvelden en sporthallen in het weekend, waar jong en oud hun sportieve passie beoefenen. Maar ook alle sporters die individueel hun sport beoefenen, zijn gek van sport. De kans is groot dat jijzelf op de één of andere manier bij sport betrokken bent. Want Nederland houdt van sport, zowel om te doen als om naar te kijken.

Nederlanders geven jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen (Bron: Geven in Nederland 2011). Tot nu toe wordt daarbij nog weinig aan sport gedacht. En dat terwijl de sport dit hard nodig heeft! Sponsorbijdragen en gemeentelijke subsidies nemen namelijk af. Daarom is het goed om te weten dat jij de sport kunt helpen. Door te geven aan jouw sportvereniging of een ander doel in de sport. Op een manier die bij jou past.

Waarom?

Geven aan een goed doel doe je vanuit een persoonlijk motief. Je wilt bijvoorbeeld bijdragen aan het voortbestaan en successen van je eigen club of aan de ontwikkeling van talent in jouw tak van sport. Ongeacht je motief, je belangrijkste bijdrage is dat sport mogelijk blijft voor iedereen!

Geven en nalaten aan sport is voor sommige mensen al net zo logisch als geven aan een muziekgezelschap of een goed doel. Vaak vanuit de passie die zij al heel lang voelen voor hun club en voor hun sport.

Toch zijn er nu nog weinig verenigingen en sportbonden die hier op inspelen. Een samenwerkingsverband van KNVB, Eredivisie CV en NOC*NSF, heeft zich als doel gesteld om geven en nalaten aan sport bekender te maken bij sportverenigingen en ook bij het grote publiek. Mede gesteund door het Ministerie van VWS, hebben zij het internetplatform sportdaargeefjeom.nl ontwikkeld.

Handboek wet en regelgeving

Geplaatst op 10-06-2014

Om meer inzicht te geven in deze complexiteit van wetten en regels heeft de werkgroep 'Informatievoorziening Wet- en regelgeving' (NOC*NSF, CIVIQ en IOS) het 'Handboek Wet- en regelgeving'  in 2005 ontwikkeld.

NOC*NSF heeft het handboek sindsdien met enige regelmaat geactualiseerd. Echter wet en regelgeving is continue in ontwikkeling. Hoewel bij het samenstellen en redigeren de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat er dus de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. De samenstellers van het handboek zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen of nagelaten op basis van dit handboek.

Sport, daar geef je om!

Geplaatst op 06-06-2014

Sportverenigingen en sportbonden die op zoek zijn naar nieuwe geldstromen kunnen vanaf 21 mei terecht op www.sportdaargeefjeom.nl voor informatie en tips over geven en nalaten aan sport. De site biedt informatie over verschillende vormen van geven en nalaten aan sport, fiscale voordelen voor gevers en ontvangers en bovendien een toolkit om een eigen campagne op te zetten.

Geven en nalaten aan sport is voor sommige mensen al net zo logisch als geven aan een muziekgezelschap of een goed doel. Vaak vanuit de passie die zij al heel lang voelen voor hun club en voor hun sport.

Toch zijn er nu nog weinig verenigingen en sportbonden die hier op inspelen. Een samenwerkingsverband van KNVB, Eredivisie CV en NOC*NSF, heeft zich als doel gesteld om geven en nalaten aan sport bekender te maken bij sportverenigingen en ook bij het grote publiek. Mede gesteund door het Ministerie van VWS, hebben zij het internetplatform sportdaargeefjeom.nl ontwikkeld en wordt nu gewerkt aan het voorbereiden van een publiekscampagne.

Op 3 augustus gaat de publiekscampagne van start. Tot die tijd kunnen sportbonden hun verenigingen informeren over de kansen op het genereren van extra middelen en stimuleren om in te haken op de campagne. Verenigingen kunnen zich warmlopen om startklaar te zijn en vanaf 3 augustus in te haken op de publiekscampagne.

Ook kunnen sportbonden hun eigen strategie op het gebied van fondsenwerving opzetten en gebruik maken van de informatie en hulpmiddelen via het platform sportdaargeefjeom.nl.

Animatiefilm sport en alcohol

Geplaatst op 06-06-2014

Het handhaven van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar bij het schenken van alcohol is niet eenvoudig voor sportverenigingen. De Nederlandse Ijshockey Bond  vindt het van belang dat leden, barvrijwilligers, bestuur, ouders en jeugd zich ervan bewust zijn waarom het handhaven van deze grens belangrijk is. Om die reden willen we u attent maken op korte animatiefilm die NOC*NSF heeft ontwikkeld. Hierin wordt op een luchtige en pakkende wijze de nadelige gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren getoond en wat men daar aan kan doen.

De animatiefilm duurt 85 seconden en is om die reden uitermate geschikt om dit onderwerp bespreekbaar te maken in reguliere verenigingsbijeenkomsten. Denk aan een ledenvergadering, een teambijeenkomst et cetera.  Bovendien kunt u eenvoudig uw leden op deze film attenderen door hen te wijzen op de link of door de film op uw website te plaatsen. Op deze wijze kunt ook de doelgroepen bereiken die niet de e-learning IVA volgen en ontstaat er meer begrip wanneer een barvrijwilliger de leeftijdsgrens handhaaft.

De film is via deze link te bekijken http://youtu.be/ANr3vJytkbI.

Naast de animatiefilm heeft NOC*NSF ook een film gemaakt waarin het belang om aandacht te besteden aan het onderwerp alcohol en jongeren vanuit diverse perspectieven wordt belicht. Onder andere staatsecretaris Martin van Rijn, kinderarts Nico van der Lely, Johan Wakkie maar ook bestuurders van sportverenigingen delen hun visie op het thema alcohol, jongeren en sport. Sportbonden kunnen deze film goed gebruiken op verenigingscongressen om daar de discussie te starten. 

De film 'Verantwoord alcholbeleid in de sport' is hier en hieronder te bekijken.

Open trainingskamp spelers 2001, 2002, 2003 en 2004 vol!

Geplaatst op 15-09-2014

Het maximum aantal deelnemers is bereikt. Inschrijven voor het open trainingskamp in oktober 2014 is derhalve niet meer mogelijk.

Sportzorg.nl

Geplaatst op 19-09-2014

Klik hier voor de nieuwe lijst met bezoekersadressen van de Sportmedische Instellingen, aangesloten bij de FSMI (Federatie voor Sportmedische Instellingen). Voor de meest actuele gegevens en dependances verwijst FSMI naar hun website: www.sportzorg.nl.

Twee jonge talenten naar trainingskamp Zweedse ijshockeybond

Geplaatst op 18-09-2014

Tobie Collard (Utrecht) en Sebastian Kragt (NIJA) - twee jonge talenten uit het nationale U16-team - gaan op 3, 4 en 5 oktober 2014 deelnemen aan het regionale U16-trainingskamp in het zuiden van Zweden. Tyringe is de club die als gastheer optreedt.  Sebastian en Tobie gaan hier samen trainen met de U16-selectiespelers van het zuiden van Zweden. Een prachtige uitdaging voor beide spelers. Deze uitnodiging is voortgekomen uit de intensieve samenwerking met de Zweedse ijshockeybond, die door de technisch directeur tot stand is gebracht.

2015 WK Vrouwen Divisie I Groep B naar China

Geplaatst op 18-09-2014

Op het congres van de International Ice Hockey Federation is vandaag besloten dat het 2015 IIHF Ice Hockey Women's World Championship Division I Group B alsnog in Beijing, China wordt georganiseerd. Het WK zal worden gehouden van 6 april tot en met 12 april 2015. Naast het gastland China nemen Slowakije, Hongarije, Nederland, Noord-Korea en Italië deel aan dit WK.

Verslag bijeenkomst Eerste divisieclubs 15 september 2014

Geplaatst op 18-09-2014

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van de Eerste divisieclubs op maandag 15 september 2014. Klik hier voor de presentatiesheets tijdens de bijeenkomst.

Medio of eind oktober 2014 vindt een volgende bijeenkomst met de Eerste divisieclubs plaats. Daarnaast zullen afspraken voor individuele gesprekken met de betreffende clubs worden gemaakt.
Graag vernemen wij uiterlijk eind september 2014 (via e-mailadres: info@nijb.nl) wie de twee vertegenwoordigers van de club op dit onderwerp zullen zijn (onder vermelding van de namen, functies, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers). De afvaardiging van iedere club beschikt naast een technische achtergrond over een bestuurlijke achtergrond en besluitvormende bevoegdheden.

NIJB-paspoorten

Geplaatst op 02-10-2014

De betreffende clubofficials (met het toegangsrecht tot het aanmaken van NIJB-paspoorten) kunnen vanaf de login-pagina de NIJB-paspoorten uploaden. De betreffende clubofficials wordt verzocht de NIJB-paspoorten op wit (120 grams) papier in (full colour) kleurenprint uit te printen. De NIJB-paspoorten worden bij het printen voorzien van een pasnummer dat tevens geregistreerd staat in de online ledenadministratie aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat het NIJB-paspoort is geprint. Op het postadres* zullen de plakhoesjes worden aangeleverd. De clubs worden verzocht op het NIJB-paspoort de pasfoto op de voorzijde te plakken en het NIJB-paspoort te sealen met het plakhoesje.

* Graag vernemen we van u (via info@nijb.nl) het adres waarnaar de plakhoesjes gestuurd kunnen worden.

Inschrijving open trainingsdag zaterdag 1 november 2014 gesloten

Geplaatst op 01-10-2014

Het maximale aantal deelnemers aan de landelijke open trainingsdag voor spelers geboren in 2005 en 2006 op zaterdag 1 november 2014 is bereikt. Derhalve kan niet meer worden ingeschreven voor deelname aan de betreffende activiteit.

Inspiratiesessie ‘Ik neem je mee’

Geplaatst op 22-11-2014

De NOC*NSF Inspiratiesessie ‘Ik neem je mee!’ is het netwerkmoment voor gemeenten, sportservicebureaus en sportbonden waar gelegenheid wordt geboden om elkaar te ontmoeten, te inspireren, kennis te delen en met elkaar te sparren over sportpromotie.

Op 12 januari aanstaande vindt de Inspiratiesessie ‘Ik neem je mee’ plaats bij Hotel- en Congrescentrum Papendal van 12.30 – 17.00uur. Deze middag word je meegenomen in de wereld van sportpromotie via de Nationale Sportweek.

Reserveer deze datum nu alvast in je agenda (4 december aanstaande vervalt hierdoor), want deze inspiratiesessie wil je als (nog niet) deelnemende sportbond en (nog niet) deelnemende gemeente van de Nationale Sportweek niet missen! Tijdens de inspiratiesessie staat het delen van goede voorbeelden rondom sportpromotie centraal en kun je met gemeenten, sportbonden en andere geïnteresseerden sparren over hoe je de Nationale Sportweek effectief kunt inzetten om je doelen te bereiken.  Half november ontvangen alle (nog niet) deelnemende sportbonden en (nog niet) deelnemende gemeenten een uitnodiging voor de inspiratiesessie per e-mail.

Datum: maandag 12 januari 2015
Tijdstip: 12.30 – 17.00 uur
Locatie: Hotel- en Congrescentrum Papendal

Aan deze inspiratiesessie kunnen maximaal 170  deelnemers deelnemen. Deelname aan deze inspiratiesessie is gratis.

ZIe ook hier

Workshops 22 en 23 november 2014

Geplaatst op 10-11-2014
Workshop zaterdag 22 november 2014 in Eindhoven: Training geven aan U12- en U14-spelers
Op 22 november 2014 organiseert de NIJB in het ijssportcentrum in Eindhoven wederom een zeer interessante workshop. De workshop zal praktisch inspelen op training geven aan U12- en U14-spelers. De workshop zal worden geleid door Theo van Gerwen, Peter Sundström (bondsinstructeur uit Zweden) en Mikael Wernblom (goaliecoach team Zweden en tevens goaliecoach van NHL goalies en prospects).

Hoe gaan we te werk
 • Van 09:00 tot 09:30 uur ontvang je vooraf instructies over de inhoud van de training.
 • Van 09:45 tot 11:45 uur wordt praktisch geïnstrueerd. Je gaat namelijk het ijs op met de nationale U12-selectie. Peter Sundström en Theo van Gerwen zullen samen door een groot aantal oefeningen gaan. Tijdens deze oefeningen krijgen jullie als trainer/coach instructies over de aanpak van de oefening. (Je dient hiervoor trainingspak, stick, handschoenen en schaatsen mee te nemen). Michael Wernblom zal met de goalies aan de slag gaan om nieuwe technieken uit te leggen, ideaal voor goaliecoaches.
 • Van 12:15 tot 13:45 uur vindt vervolgens van de gegeven training een evaluatie plaats. Tijdens de evaluatie is natuurlijk volop de gelegenheid om vragen te stellen.

De deelname is geheel gratis!

Kortom:
een ideaal moment om jezelf als trainer/coach te verrijken. Ook een ideaal moment om jezelf als goaliecoach te verrijken.

Hoe geef je jezelf op:
Door simpelweg een mail te sturen naar theo.van.gerwen@nijb.nl. Vermeld je eigen naam en de naam van je club.

Tot zaterdag 22 november!

Workshop zondag 23 november 2014 in Utrecht: Wedstrijdcoaching

De NIJB komt naar u toe. Het doel van het bezoek van clubs in Nederland is het aanbieden van kennis. Door korte presentaties op locatie willen we kennis over het ijshockeyspel landelijk verspreiden. De pilot hiervoor vindt plaats op zondag 23 november 2014 om 14:00 uur in Utrecht. Voorafgaande aan de wedstrijd Utrecht U14 - Den Haag U14 (16:30 uur) wordt een workshop gehouden over wedstrijdcoaching. Hoe bereid je jezelf voor op een wedstrijd? Wat is belangrijk tijdens de wedstrijd? Wat doe je na de wedstrijd? Waar ligt de focus? Dit zijn enkele vragen die beantwoord worden tijdens deze workshop. De pilot wordt geleid door Peter Sundström (coach nationaal team van Zweden) en Theo van Gerwen.

Locatie:
Vechtsebanen
Mississippidreef 151
3565 CE Utrecht

Je kunt je opgeven voor deze workshop door een mail te sturen naar theo.van.gerwen@nijb.nl. Vermeld duidelijk je naam en het team dat je coacht. Ook kun je jezelf opgeven als je op dit moment geen team coacht.

Tot zondag 23 november!

Workshop zondag 23 november 2014 in Utrecht

Wedstrijdcoaching

Geplaatst op 04-11-2014

De NIJB komt naar u toe. Het doel van het bezoek van clubs in Nederland is het aanbieden van kennis. Door korte presentaties op locatie willen we kennis over het ijshockeyspel landelijk verspreiden. De pilot hiervoor vindt plaats op zondag 23 november 2014 om 14:00 uur in Utrecht. Voorafgaande aan de wedstrijd Utrecht U14 - Den Haag U14 (16:30 uur) wordt een workshop gehouden over wedstrijdcoaching. Hoe bereid je jezelf voor op een wedstrijd? Wat is belangrijk tijdens de wedstrijd? Wat doe je na de wedstrijd? Waar ligt de focus? Dit zijn enkele vragen die beantwoord worden tijdens deze workshop. De pilot wordt geleid door Peter Sundström (coach nationaal team van Zweden) en Theo van Gerwen.

Locatie:
Vechtsebanen

Mississippidreef 151

3565 CE Utrecht

Je kunt je opgeven voor deze workshop door een mail te sturen naar theo.van.gerwen@nijb.nl. Vermeld duidelijk je naam en het team dat je coacht. Ook kun je jezelf opgeven als je op dit moment geen team coacht.

Tot zondag 23 november!

Verklaring omtrent gedrag

Geplaatst op 30-10-2014

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.
Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.
Voor vrijwilligers van sportverenigingen (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) worden de kosten van de VOG vergoed.

Zie ook hier

Opleiding voor Verenigingsontwikkeling

Geplaatst op 24-10-2014

Op 9 december a.s. start een nieuwe, zevendaagse opleiding, editie van de 'Opleiding voor Verenigingsontwikkeling'. Er zijn nog maar enkele plekken beschikbaar!

Hoe krijg ik een club in beweging? Hoe kan ik vanuit mijn persoonlijke kracht clubs succesvol begeleiden? Hoe kan ik bestuurders effectief ondersteunen bij de ingewikkelde vraagstukken waarmee zij worstelen? Het zijn vraagstukken die passen in de professionalisering van verenigingsadviseurs en –ondersteuners, kaderconsulenten en andere professionals die sportverenigingen versterken.

In de Opleiding voor Verenigingsontwikkeling leren professionals de vaardigheden die horen bij de rol van ondersteuner. De opleiding sluit nauw aan op de praktijk van de professional. Het specifieke van de sportvereniging komt uitgebreid aan bod in de context van het besturen van een club, externe omgeving van de club, strategisch management en marketing. Daarnaast maakt de cursist uitgebreid kennis met alle facetten van het adviesproces.

De opleiding is opgebouwd uit zeven opleidingsdagen, inclusief tweedaagse met overnachting, en een avond. De opleiding staat onder begeleiding van Daniel Klijn, grondlegger van het gedachtegoed Besturen met een Visie. Een wisselende groep experts levert tijdens de opleidingsdagen kennis en inzicht vanuit hun vakgebied. Bij de cursus is veel aandacht voor interactie, eigen casuïstiek en oefening. Geen ‘popcorn’ houding, maar actief aan de slag met de theorie door oefeningen en bespreken van ervaringen uit de praktijk. De maximale groepsgrootte is daarom 12 deelnemers. Daarnaast ontvangen alle cursisten dit jaar het nieuwe handboek voor sportprofessionals: ‘Verenigingen Veranderen’ (publicatie: najaar 2014) van Daniel Klijn.

Voor meer informatie: zie de brochure. Of kijk op de website: www.besturenmeteenvisie.nl/verenigingsprofessionals

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 22-10-2014

Vandaag is een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

Vragenlijst plotse hartdood

Geplaatst op 21-10-2014

Vragenlijst maakt sporters bewust van het risico op plotse hartdood

Sporten is gezond. Het zorgt voor een goede lichamelijke conditie en verlaagt het risico op hart- en vaatziekten. Toch worden we elk jaar weer een aantal keer opgeschrikt door het plotseling overlijden van een sporter. Per jaar komt dit zo’n 150-200 keer voor.

Door dergelijke gebeurtenissen vragen veel sporters zich af: “Kan mij dit ook overkomen?” Op www.sportzorg.nl is een vragenlijst te vinden die sporters bewust maakt van het risico op plotse hartdood tijdens sportieve activiteiten. 

De oorzaak van plotse hartdood is sterk afhankelijk van de leeftijd van de sporter:

 • Bij sporters jonger dan 35 jaar is dit meestal het gevolg van een aangeboren hartafwijking;
 • Bij sporters ouder dan 35 jaar betreft het bijna altijd een vernauwing van de kransslagaders die het hart van bloed voorzien. Hierdoor kan er niet voldoende zuurstof naar de hartspier gevoerd worden en kan een hartinfarct optreden.

Het invullen van de vragenlijst kan de sporter helpen met de vraag of het raadzaam is contact op te nemen met de eigen huisarts of een sportarts in een erkende sportmedische instelling voor nader onderzoek.

De vragenlijst is te raadplegen via www.sportzorg.nl/vragenlijst-risico-plotse-hartdood.

Controle op verblijfs- en werkvergunningen

Geplaatst op 15-10-2014

De WOS heeft de Nederlandse IJshockey Bond per heden geïnformeerd dat door overheidsinstanties gecontroleerd gaat worden bij de sportverenigingen waaronder de ijshockeyverenigingen of alle verblijfs- en werkvergunningen goed geregeld zijn. Spelers waarvoor de vergunningen niet geregeld zijn, mogen niet spelen. Door bevoegde overheidsinstanties kunnen bij overtreding boetes worden uitgedeeld.

Informatie van de WOS inzake buitenlandse werknemers

Geplaatst op 14-10-2014

Buitenlandse werknemers

Het is steeds gebruikelijker dat buitenlandse sporters, trainers en coaches in Nederland werkzaam zijn. Om een buitenlandse sportwerknemer legaal in Nederland arbeid te laten verrichten, zijn de juiste papieren nodig. De WOS ondersteunt sportorganisaties bij het aantrekken en tewerkstellen van werknemers.

Waar moet u rekening mee houden als u een buitenlandse speler, trainer of coach bij uw sportorganisatie te werk wil stellen? Stelt u zich deze vraag altijd wanneer u van plan bent een buitenlandse speler of coach naar Nederland te halen. Nederland voert ten aanzien van buitenlandse werknemers een restrictief toelatingsbeleid. Dat betekent dat Nederlandse werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de sportsector. Het is een sportorganisatie daarom verboden een buitenlandse sporter, trainer of coach uit een land niet-behorend tot de Europese Economische Ruimte in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning.

Buitenlandse werknemers uit Europese Economische Ruimte
Een buitenlandse speler, trainer of coach uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) die in loondienst is bij een Nederlandse sportwerkgever, heeft over het algemeen dezelfde rechten en plichten als een Nederlandse werknemer als het gaat om: loon, vakantietoeslag, vakantiedagen, verlof, werktijden en arbeidsomstandigheden. Als er binnen de sporttak ook een cao geldt, is deze ook geldig voor de buitenlandse sporters.

Het recht op voorzieningen zoals uitkeringen bij ziekte of werkloosheid, pensioen en toeslagen geldt op het moment dat hiervoor ook premies zijn afgedragen. Daarnaast geldt dat iedereen die in Nederland woont en die in loondienst werkt, automatisch via zijn werkgever verzekerd is voor de Ziektewet, WIA en WW. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers die in Nederland gaan wonen en werken bij een werkgever die gevestigd is in Nederland.

Let verder op dat iedere buitenlandse topsporter die in Nederland woont en in loondienst is bij een Nederlandse sportwerkgever een ziektekostenverzekering dient af te sluiten. Dit geldt ook voor:

 • werknemers die niet in Nederland wonen, maar hier wel belasting betalen;
 • werknemers die al een ziektekostenverzekering hebben in het buitenland, maar uitsluitend in Nederland werken.


Buitenlandse werknemers van buiten Europese Economische Ruimte

Een buitenlandse speler, trainer of coach van buiten de Europese Economische Ruimte heeft in de meeste gevallen een vergunningsplicht voor verblijf en arbeid in Nederland. Ook het spelen van wedstrijden in georganiseerd verband of het trainen bij een sportvereniging wordt in de meeste gevallen gezien als arbeid waarvoor een vergunningsplicht geldt.

Vanaf 1 april 2014 moet de sportwerkgever van de buitenlandse topsporter, coach of trainer een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: GVVA aanvragen. Dit geldt voor buitenlandse werknemers die langer dan 3 maanden naar Nederland komen om te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV) in 1 vergunning. Een buitenlandse werknemer (of zijn werkgever) dient dus 1 aanvraag in bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Let op: indien de buitenlandse werknemer korter dan 3 maanden in Nederland verblijft, hoeft er geen verblijfsvergunning te worden aangevraagd bij het IND, wel is een TWV verplicht.

Voorwaarden vergunning
Een sportwerkgever mag alleen in de volgende gevallen een buitenlandse topsporter, coach of trainer van buiten de Europese Economische Ruimte laten werken:

 1. als er voor de functie van de buitenlander geen geschikte kandidaten te vinden zijn in Nederland en de Europese Economische Ruimte;
 2. als de buitenlandse werknemer unieke kwaliteiten bezit voor de Nederlandse arbeidsmarkt of hoogste competitie in de betreffende tak van sport;
 3. als de buitenlander een arbeidsovereenkomst krijgt met een marktconform salaris (altijd boven het minimumloon).

Dit zijn noodzakelijke voorwaarden bij het aanvragen van een vergunning. Let op: voor topsporters en coaches gelden andere regels dan voor trainers en andere werknemers!

Boete
Wie een buitenlandse topsporter of coach zonder de juiste papieren laat werken, loopt het risico tegen een boete aan te lopen. Dus ook al zijn alle aanvragen voor een vergunning de deur uit en is er alle reden om aan te nemen dat de vergunningen snel binnen zullen zijn, val niet voor de verleiding om de speler alvast aan de slag te laten gaan of de coach alvast werkzaamheden te laten verrichten!

Samenwerken met de IND
De verschillende procedures die sportorganisaties moeten doorlopen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen zijn echter vaak zeer complex en tijdrovend. Wij helpen u daarom graag. Omdat wij jaarlijks aanvraagprocedures voeren voor sportbonden en sportorganisaties, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de IND. Dit versnelt vaak de procedures voor de sportsector en dus ook voor sportorganisaties. Neem daarom in geval van een concrete aanvraag contact met de WOS op. Dat voorkomt vaak onnodige vertraging.

Advies
Ook kunt u contact met ons opnemen als u zich wilt laten adviseren over alle aspecten waarmee u als sportorganisatie rekening moet houden bij het in dienst nemen van een buitenlandse sporter, trainer of coach.

30%-regeling
Een buitenlandse werknemer die in Nederland komt werken, maakt meestal kosten, bijvoorbeeld voor een tijdelijk verblijf buiten zijn eigen woonland. Met de 30%-regeling mogen werkgevers 30% van het loon onbelast verstrekken als tegemoetkoming voor deze extraterritoriale kosten. Deze fiscale 30%-regeling voor onkostenvergoeding aan buitenlandse werknemers is vooral ingesteld om het voor Nederlandse werkgevers gemakkelijker te maken werknemers te werven die een specifieke deskundigheid bezitten die in Nederland niet aanwezig of zeer schaars is. In de praktijk wordt de vergoeding meestal (ook) ervaren als een belastingvoordeel voor de buitenlandse werknemer. Ook buitenlandse sporters kunnen van deze regeling gebruik maken.

De 30%-regeling houdt in dat u 30% van het loon inclusief vergoeding mag verstrekken als vergoeding voor de extra kosten van het tijdelijke verblijf van uw werknemer in een ander land, of, als u een werknemer uit het buitenland aantrekt, voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland. Deze vergoeding is onbelast. Het gaat hierbij om 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf.

Ondersteuning bij aanvraag
Indien u hulp nodig heeft bij de aanvraag van een 30%-regeling, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of de WOS. De WOS kan sportwerkgevers helpen met de aanvraag voor een 30%-regeling bij de Belastingdienst.

2015 IIHF International Transfer Regulations

Geplaatst op 13-10-2014

De Nederlandse IJshockey Bond is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF.

Klik hier voor de 2015 IIHF International Transfer Regulations.

Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‘oude’ bond), naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een International Transfer Card (ITC) te worden ingevuld. (Zie artikel 3 van de International Transfer Regulations van de IIHF voor een toelichting op gelimiteerde versus ongelimiteerde internationale transfer.)

Deze ITC is bij de NIJB verkrijgbaar en dient bij de NIJB te worden ingeleverd. De NIJB stuurt de ITC door naar de 'oude' bond en draagt zorg voor de verdere verwerking. (Zie artikel 10 van het sportreglement van de NIJB.)

Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren middels een zogenoemde letter of approval - gelimiteerd of ongelimiteerd - van de 'oude' bond. De duur van de gelimiteerde letter of approval mag niet de einddatum van het seizoen waarin de speler zijn 18e verjaardag bereikt overschrijden. (Zie verder artikel 4 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Het formulier 'Letter of Approval' is te vinden op pagina 20 van de International Transfer Regulations van de IIHF.

Het formulier 'Unlimited Transfer Card Request' is te vinden op pagina 21 van de International Transfer Regulations van de IIHF. In het geval de speler verzoekt om een ongelimiteerde transfer dient de ITC of de letter of approval vergezeld te gaan van het formulier 'Unlimited Transfer Card Request'. Dit formulier dient te worden ondertekend door de speler en een getuige.

Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en de International Transfer Regulations van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

Plakhoesjes nog niet leverbaar

Geplaatst op 08-10-2014

Momenteel zijn de plakhoesjes voor de NIJB-paspoorten nog niet leverbaar. We hopen de clubs zo spoedig mogelijk van plakhoesjes te kunnen voorzien.

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 07-10-2014

Vandaag is een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

Nieuwe spelregels

Geplaatst op 23-09-2014

Klik hier voor de wijzigingen van de spelregels. In het PDF-bestand is ook een link opgenomen naar videoclips over de zgn. hybride icing.

De Engelstalige (web)versie van het spelregelboek 2014-2018 treft u hier aan. De Nederlandse vertaling volgt binnenkort.

Clubs die voor teams een informatiebijeenkomst willen organiseren in het kader van de wijzigingen, kunnen een mail sturen naar de scheidsrechterscommissievan de Nederlandse IJshockey Bond.

TV-sportplezier

Geplaatst op 21-09-2014
Met het digitale platform Tv-Sportplezier worden ouders en verenigingen geïnspireerd het gesprek aan te gaan over sportplezier en samen een omgeving te creëren voor kinderen waarin het plezier van sporten centraal staat. Sinds 1 september is het digitale platform www.tvsportplezier.nl live en voor iedereen toegankelijk. 
Tv-Sportplezieris een digitaal platform dat zowel ouders als verenigingsbestuurders informeert, verleidt en inspireert om samen werk te maken van de prettige sfeer op de sportclub. Het is een website in combinatie met Facebook, een Youtube-kanaal, Twitter en andere social media, waarop filmpjes staan, maar ook best-practices, interviews en achtergrondartikelen geplaatst worden over de ouder-langs-de-lijn en de ouder-op-de-sportclub. 

Plezier centraal bij sport
Marijke Fleuren, lid van het kernteam van het actieplan `Naar een veiliger sportklimaat’ en initiatiefneemster van Tv-Sportplezier: “Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Maar bovenal zorgt sport voor heel veel plezier. Dit vinden kinderen dan ook het belangrijkste van sport. En wanneer ze plezier hebben blijven ze sporten. Te vaak zie je dat ouders teveel gefocust zijn op winnen. Of dat ze commentaar hebben op een beslissing van de wedstrijdleiding of zich nadrukkelijk met de coaching bemoeien. Als ouder ben je tijdens een wedstrijd supporter van je kind en moet je de rest aan de wedstrijdleiding en coaches overlaten. Met Tv-Sportplezier helpen wij ouders en verenigingen samen het gesprek aan te gaan over sportplezier en een omgeving te creëren waarin het plezier van de kinderen centraal staat.” 

Tv-Sportplezier biedt naast het online platform ook concrete handreikingen. Zoals een ‘warm welkom’, wat het vertrekpunt is voor een structurele relatie tussen vereniging en ouders. Ook worden er speciale thema-avonden voor ouders georganiseerd. 

Jack van Gelder ambassadeur van Tv-Sportplezier
Het unieke van Tv-Sportplezier is dat er kinderreporters zijn die leuke filmpjes over sportplezier gaan maken. Ze interviewen bekende Nederlanders en bezoeken clubs om goede voorbeelden te laten zien. Tv-presentator Jack van Gelder begeleidt hen hierbij. 
Van Gelder: “Regelmatig sta ik langs de lijn en dan besef ik me dat er nog veel te winnen is op het gebied van sportplezier. Met mijn inzet wil ik graag een bijdrage leveren aan het vergroten van het sportplezier van kinderen en het verbeteren van het sportklimaat op de verenigingen.” 

Naast Jack van Gelder zijn ook voormalig tophockeyster Minke Booij en Captain van het Nederlands Daviscupteam Jan Siemerink ambassadeur van Tv-Sportplezier. Beiden zijn zelf ouder en zetten zich al lange tijd in als ambassadeur voor het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. 

Naar een veiliger sportklimaat
Tv-Sportplezier maakt deel uit van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een initiatief van het ministerie van VWS en uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF. Hiermee wil de sport in Nederland ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en daarin zichzelf kan zijn.

Communicatie Nationale Teams via nijb.nl

Geplaatst op 12-09-2014

Op nijb.nl (hoofdmenu Nationale Teams) zijn de nationale teamprogramma's ingevuld voor het seizoen 2014-2015. De NIJB werkt met (voor)selecties voor de nationale teams. Per training, trainingskamp, wedstrijd of toernooi wordt de gehele of een deel van de selectie opgeroepen.

Klik op Meer in het bovenste artikel (hoofdmenu Nationale Teams / submenu Mannen, Vrouwen, U20, U18, U16, U14 of U12) voor informatie over de (voor)selectie van het betreffende team.

Voor zover bekend staat op deze pagina ook informatie over het programma en de selectie(s) per training, trainingskamp, wedstrijd en/of toernooi.

De NIJB doet zijn uiterste best om de informatie over de nationale selecties up-to-date te houden. Coaches kunnen echter altijd - ook op het laatste moment - wijzigingen in een selectie doorvoeren. Spelers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan informatie op nijb.nl.

Heraanmeldingsperiode ledenadministratie

Geplaatst op 09-09-2014

Secretarissen dienen via https://leden.nijb.nl/ hun (individuele) leden (her) aan te melden. Kun je als secretaris of wedstrijdsecretaris niet inloggen, stuur dan een mail naar competitie@nijb.nl. Vermeld in die mail ook je (mobiele) telefoonnummer. De heraanmeldingsperiode voor bestaande leden sluit op 26 september. Het aanmelden van nieuwe leden kan doorlopend. Wij verzoeken de clubs dringend de adres-, telefoon- en e-mailadresgegevens van de geregistreerde leden up-to-date te houden.

Vanaf 2011 is het een algemene voorwaarde voor De Lotto om bij NOC*NSF de volgende gegevens aan te leveren: geboortedatum, postcode, geslacht, lidnummer bond en aanvangsdatum van het lidmaatschap. Het doel van KISS is dat de georganiseerde sport in 2012 beschikt over een betrouwbaar en valide informatiesysteem dat zowel buiten als binnen de georganiseerde sport bijdraagt aan een beter onderbouwde besluitvorming.

De NIJB verzoekt de leden met betrekking tot de registraties in de online ledenadministratie van elk lid minimaal naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, adresgegevens en lidsoort te registreren. De NIJB heeft geconstateerd dat van veel leden in de online ledenadministratie de adresgegevens ontbreken en verzoekt de leden dringend de online ledenadministratie zo spoedig mogelijk zo compleet mogelijk in te vullen. De NIJB moet de ledengegevens registreren bij NOC*NSF ten behoeve van KISS.

De NIJB behoudt zich het recht voor een NIJB-paspoort niet af te geven of in te trekken, wanneer de verplichte persoonsgegevens niet zijn of worden geregistreerd in de online ledenadministratie van de NIJB.

Dispensatie-aanmeldingen verlopen vanaf dit seizoen via Mijn spelers op de loginpagina. Daarover volgt later meer informatie.

2015 IIHF International Transfer Regulations

Geplaatst op 31-07-2014

De Nederlandse IJshockey Bond is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF.

Klik hier voor de 2015 IIHF International Transfer Regulations.

Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‘oude’ bond), naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een International Transfer Card (ITC) te worden ingevuld. (Zie artikel 3 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Deze ITC is bij de NIJB verkrijgbaar en dient bij de NIJB te worden ingeleverd. De NIJB stuurt de ITC door naar de 'oude' bond en draagt zorg voor de verdere verwerking. (Zie artikel 10 van het sportreglement van de NIJB.)

Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren middels een zogenoemde letter of approval - gelimiteerd of ongelimiteerd - van de 'oude' bond. De duur van de gelimiteerde letter of approval mag niet de einddatum van het seizoen waarin de speler zijn 18e verjaardag bereikt overschrijden. (Zie verder artikel 4 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Het formulier 'Letter of Approval' is te vinden op pagina 20 van de International Transfer Regulations van de IIHF.

Het formulier 'Unlimited Transfer Card Request' is te vinden op pagina 21 van de International Transfer Regulations van de IIHF. In het geval de speler verzoekt om een ongelimiteerde transfer dient de ITC of de letter of approval vergezeld te gaan van het formulier 'Unlimited Transfer Card Request'. Dit formulier dient te worden ondertekend door de speler en een getuige.

Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en de International Transfer Regulations van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

Vrijwilligerscoördinator

Geplaatst op 23-06-2014

Mogelijke taken en verantwoordelijkheden van een vrijwilligerscoördinator

 1. voert overleg met en informeert/adviseert het bestuur/de vereniging rond: 
  • De visie op vrijwilligersbeleid
  • Voordelen en mogelijkheden van een structurele aanpak van vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging.
  • De bijdrage die vrijwilligersbeleid kan leveren aan het bereiken van de algemene doelstellingen van de vereniging.
  • Het inpassen van vrijwilligersbeleid in de structuur van de organisatie.
 2. Inventariseert stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, aantal vrijwilligers en de diverse werkzaamheden.
 3. Is verantwoordelijk voor het tot stand komen van een deelplan vrijwilligersbeleid (i.s.m. anderen).
 4. Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de vereniging wordt beschreven, maar ook maatregelen worden aangegeven om ervoor te zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien.
 5. Maakt een opzet en aanzet voor taak- en functieomschrijvingen voor alle functies die er binnen de vereniging worden uitgevoerd.
 6. Draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers.
 7. Stimuleert maatregelen om ondervertegenwoordigde doelgroepen voor vrijwilligersfuncties aan te trekken.
 8. Inventariseert de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 9. Stimuleert dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, behoeften en motieven van de verschillende vrijwilligers.
 10. Zet zich in voor de positie van de vrijwilligers en stimuleert maatregelen om hen te betrekken bij het verenigingsbeleid.
 11. Coördineert het plaatsen en verplaatsen van vrijwilligers en de introductie van (nieuwe) vrijwilligers in hun functie, taken en werkzaamheden.
 12. Verzorgt de begeleiding van de vrijwilligers door het organiseren van diverse overlegsituaties en vrijwilligersbijeenkomsten.
 13. Geeft eventueel ‘leiding’ aan de diverse vrijwilligers van de vereniging.
 14. Stimuleert maatregelen die erop zijn gericht waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers uit te drukken.
 15. Inventariseert de behoefte aan deskundigheidsbevordering van de verschillende vrijwilligers.
 16. Treft maatregelen voor interne en externe scholingsmogelijkheden van vrijwilligers.
 17. Draagt zorg voor duidelijke afspraken met vrijwilligers rond:
  • Taakomschrijvingen/werkzaamheden/werktijden/werkomstandigheden.
  • Opzegtermijn/overdracht van taken/informatie/materialen.
  • Begeleiding, scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
  • Interne communicatie/inspraak/medezeggenschap vrijwilligers.
  • Onkostenvergoeding/reiskostenvergoeding/verzekeringen.
 18. Stimuleert het schriftelijk vastleggen van de diverse afspraken.

Mogelijke competentievaardigheden

 1. Beschikken over een grote dosis enthousiasme en de wil om het werk goed uit te voeren.
 2. Beschikken over goede communicatieve eigenschappen: luisteren en overleggen.
 3. Goed kunnen samenwerken, bemiddelen en onderhandelen.
 4. Goed om kunnen gaan met mensen, relaties opbouwen, vertrouwen scheppen.
 5. Beschikken over een grote dosis overtuigingskracht.
 6. Anderen kunnen motiveren.
 7. Ervaring in vrijwilligerswerk is een pre.
 8. Knelpunten kunnen inventariseren en analyseren.
 9. Beleidsmatig kunnen denken.
 10. Oog hebben voor allerlei belangen bij het aanpakken van de vrijwilligersproblematiek binnen de sportvereniging.
 11. Feedback kunnen geven.
 12. Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten.

Bekerfinale 2015

Geen livestream bekerfinale 2015

Geplaatst op 24-12-2014

Op 11 januari a.s. vindt de bekerfinale plaats tussen Destil Trappers Tilburg en UNIS Flyers Heerenveen

Ondanks anders luidende berichten zal er van deze bekerfinale  geen livestream worden verzorgd.

Er kunnen nog wel steeds kaarten worden besteld. Klik hier om een bestelling te doen.

Henk Krikke overleden

Geplaatst op 23-12-2014

Ons bereikte het droeve bericht dat Henk Krikke, een van de beste Groningse ijshockeyers ooit, afgelopen zaterdag op 60-jarige leeftijd plotseling is overleden. Henk debuteerde al op 16-jarige leeftijd in het eerste team van GIJS. In totaal speelde hij tussen 1970 en 1984 maar liefst 339 wedstrijden in het GIJS-shirt, waarvan 238 op het hoogste niveau.
Begonnen als aanvaller, speelde hij het grootste deel van zijn carrière als verdediger.
Gevreesd waren zijn lage harde slapshots vanaf de blauwe lijn. Dat ontging ook de bondscoach niet. Op 20 maart 1976 maakte Henk zijn debuut in het Nederlands team tijdens het B-WK in Zwitserland. In totaal staan 40 interlands achter zijn naam. Hij nam deel aan 4 wereldkampioenschappen, waaronder het A-WK in 1981 in Zweden. Daarmee is Henk de enige Groningse ijshockeyer die ooit op het hoogste ijshockeypodium actief was.

Wij wensen zijn familie heel veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies. De crematie vindt in besloten kring plaats.

 

Nederlandstalig spelregelboek

Geplaatst op 23-12-2014

Het Nederlandstalig spelregelboek 2014-2018 is al enige tijd beschikbaar via www.nijb.nl. Vanaf nu is ook een papieren versie beschikbaar. Het uit 150 pagina's bestaande boekje is voorzien van een witte ringband en geplastificeerde kaft. Het boekje kan besteld worden door EUR 20 inclusief verzendkosten (EUR 15 exclusief verzendkosten) over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van naam, adres en spelregelboek.

Kaartverkoop bekerfinale

Geplaatst op 18-12-2014

Kaartverkoop bekerfinale  van start

Om 14:00 uur op zondag 11 januari 2015 staat in het ijssportcentrum van Eindhoven de jaarlijkse bekerfinale gepland.

Fans van beide finalisten hebben zich reeds eerder van een toegangskaart kunnen verzekeren via hun favoriete club.

Voor alle andere ijshockeyfans die de wedstrijd tussen de twee Nederlandse ijshockeygiganten willen bijwonen zijn nu kaartjes beschikbaar via deze link. Onder degenen die via deze weg een kaartje bestellen wordt een passepartout verloot voor het Wereldkampioenschap in Eindhoven (13-19 april 2015).

Bestel snel, het aanbod is beperkt! op=op

Klik hier om online kaarten te bestellen.

De bekerfinale tussen Destil Trappers Tilburg en UNIS Flyers Heerenveen wordt gespeeld op zondag 11 januari. De openings face-off in Eindhoven staat gepland om 14:00 uur.

Achter het doel (zijde Zamboni) zijn 175 staanplaatsen beschikbaar.
Kosten staanplaats: euro 23,-

Aan de lange zijden zijn gereserveerde zitplaatsen beschikbaar á euro 30,-

Op de dag van de bekerfinale start de kassaverkoop (indien er nog kaartjes beschikbaar zijn) om 12:00 uur.

Daarnaast worden 2 arrangementen aangeboden. Informatie kan ingewonnen worden via de e-mail (bekerfinale@nijb.nl). Na betaling worden arrangementen gereserveerd.

VIP-arrangement

Gereserveerde zitplaats, vrij drinken (fris, koffie, thee, bier, wijn) vanaf één uur voorafgaand aan de wedstrijd tot één uur na de wedstrijd, inclusief ontvangst met soep, worstenbrood, nootjes en hapjes. Gedurende de wedstrijd (met uitzondering van de twee pauzes) is de VIP-ruimte gesloten.

Prijs € 65,- excl. BTW

Feestarrangement

Op de galerij achter het doel (restaurantzijde) worden 12 statafels gepositioneerd, waar ruimte is voor 8 personen per tafel. De galerij gaat open een uur voor aanvang van de wedstrijd en sluit op het laatste fluitsignaal.

Verzorging is zoals bij het VIP-arrangement. Hier geldt dat ook drank wordt geschonken (en wordt rondgegaan met hapjes) tijdens de wedstrijd.

Prijs per tafel € 600,- excl. BTW

Verplichting diploma IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider)

Geplaatst op 17-12-2014

Elke teambegeleider ijshockey moet vanaf het seizoen 2015-2016 beschikken over het door de NIJB te verstrekken diploma IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider).

Op de volgende data en plaatsen vinden de praktijk/examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider) van het seizoen 2014-2015 plaats:
Zaterdag 17 januari 2015, locatie Eindhoven (Klik hier voor de brief van de technisch directeur met betrekking tot de praktijk/examendag van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 op zaterdag 17 januari 2015.)
Zaterdag 21 maart 2015, locatie Eindhoven

In het seizoen 2015-2016 vindt niet eerder dan in oktober 2015 een volgende praktijk/examendag van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 plaats.

Inschrijven
Wilt u deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 stuur dan een mail naar theo.van.gerwen@nijb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en op welke praktijk/examendag u deel wilt nemen. Na het overmaken van het cursusgeld ad. EUR 42,50 op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van IJshockeytrainer/coach 1 en uw eigen naam ontvangt u een bevestiging per mail met daarin uw taken ter voorbereiding op de praktijk/examendag. Wilt u de cursusmap in hard-copy ontvangen dan maakt u naast het cursusgeld tevens EUR 27,50 over op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van Opleidingsmap IJshockeytrainer/coach 1. Vermeld ook hier uw eigen naam.

Alcoholprotocol verenigingsfeesten

Geplaatst op 12-12-2014
Veel sportverenigingen organiseren jaarlijks feesten en activiteiten. Hier is vaak jeugd bij aanwezig. In januari 2014 is de alcoholleeftijdsgrens van 16 naar 18 jaar verhoogd. Goede handhaving van de leeftijdsgrens is lastig voor sportverenigingen, helemaal op een druk bezet feest. Dit vergt goede afspraken en een goede voorbereiding van het feest. NOC*NSF wil verenigingen op dit gebied ondersteunen met een alcoholprotocol voor verenigingsfeesten. Wij verzoeken sportbonden het alcoholprotocol te verspreiden onder haar leden.
Het doel van het protocol is de sportvereniging handvatten aan te bieden om verantwoord om te gaan met alcohol tijdens verenigingsfeesten. Geadviseerd wordt om het protocol te gebruiken bij de voorbereiding en organisatie van feesten op de sportvereniging. Het protocol beschrijft op beknopte wijze de maatregelen die verenigingen kunnen nemen om overtreding van de wet of andere onwenselijke situaties te voorkomen en het feest leuk te houden. Het protocol is ontwikkeld op basis van de ervaringen van Hockeyvereniging Kampong bij de organisatie van feesten en is mede tot stand gekomen met inbreng van het Trimbosinstituut. 

>> Download hier het protocol

Opnieuw: VOG

Geplaatst op 12-12-2014
Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt eenvoudiger. Vanaf 1 januari 2015 kunnen sportorganisaties, nadat zij zijn toegelaten tot de regeling, VOG’s gratis aanvragen. Sportclubs hoeven de VOG’s dan niet voor te schieten en dat vervolgens te declareren.
Verklaring Omtrent Gedrag
Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers die werken met minderjarigen of met sporters met een verstandelijke beperking. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis. 

VOG-aanvraag in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger om VOG’s aan te vragen. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich vanaf het nieuwe jaar aanmelden op de website www.gratisVOG.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen kan bepaald worden of ze voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG. Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan kunnen de vrijwilligers van die organisatie gratis digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt dus het betalen en bij NOC*NSF declareren van de VOG en wordt het een stuk eenvoudiger.” 

VOG’s die in 2014 zijn aangevraagd, kunnen tot 1 maart 2015 worden gedeclareerd bij NOC*NSF. Na 1 maart kunnen de VOG’s niet meer worden gedeclareerd. Het is nog steeds mogelijk om de VOG via de gemeente of (rechtstreeks) digitaal aan te vragen. Echter, de VOG is alleen gratis wanneer vooraf goedkeurig is verkregen dat de organisatie deel mag nemen aan de regeling gratis VOG (via aanmelding op www.gratisvog.nl). 

Breder preventief beleid 
Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten sportclubs een breder preventief beleid hebben. “Voorbeelden van die maatregelen zijn het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders, een goed aannamebeleid, zoals het checken van referenties en zorgen dat een begeleider onder het tuchtrecht van de bond valt en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Zo werken we met z’n allen aan een veilig sportklimaat" aldus Lenselink. 

Meer informatie over het aanvragen van de VOG is te vinden op www.nocnsf.nl/vog en vanaf 1 januari 2015 ook op www.gratisvog.nl

Bekerfinale 11 januari 2015: genodigden en persaccreditatie

Geplaatst op 04-12-2014

Op zondag 11 januari 2015 wordt de bekerfinale gespeeld tussen DESTIL Trappers Tilburg en UNIS Flyers Heerenveen. Dit jaarlijkse evenement wordt dit keer georganiseerd in het IJssportcentrum Eindhoven, Antoon Coolenlaan 3 te Eindhoven, en vangt aan om 14:00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de beide finalisten die informatie hierover op hun website hebben staan.

Ereleden, leden van verdienste, commissieleden, voorzitters van Ere en Eerste divisieclubs, sponsoren en zakenrelaties kunnen middels dit formulier (tot uiterlijk 3 januari)voor zichzelf en eventueel voor hun partner een gratis toegangskaart aanvragen. Aanvragen gaat louter via dit formulier.

Coaches en begeleiders van nationale teams, alsmede scheidsrechters, linesmen en supervisors die actief zijn in de Ere- of Eerste divisie, kunnen via dit formulier (tot uiterlijk 3 januari) alleen een gratis kaart voor zichzelf aanvragen. Aanvragen gaat louter via dit formulier. Personen die ook voor hun partner, tegen vooruitbetaling van de toegangsprijs, een kaart willen bestellen kunnen een mail sturen naar bekerfinale@nijb.nl.

Vertegenwoordigers van de pers dienen zich vooraf te accrediteren. Accreditatie kan enkel door u uiterlijk 3 januari 2015 (12:00 uur) middels dit formulier aan te melden. De media kan nadere informatie inwinnen over de bekerfinale via bekerfinale@nijb.nl.

Kaartverkoop WK ijshockey Eindhoven van start

Geplaatst op 05-12-2014

De kaartverkoop voor het Wereldkampioenschap IJshockey in Eindhoven is van start gegaan.

WMIB Eindhoven

Zie hieronder voor het wedstrijdprogramma van het toernooi dat van 13-19 april 2015 in het IJssportcentrum Eindhoven wordt georganiseerd.

Kaarten voor de eerste 2 wedstrijden van de dag kennen een reguliere prijs van € 11,-. Wedstrijden van Nederland (avondwedstrijden) zijn te bezoeken tegen een prijs van € 20,-. Prijzen van dagkaarten (3 wedstrijden op één dag) zijn beschikbaar voor € 27,- en passepartouts (15 wedstrijden) kosten € 99,-.

Tot 1 maart krijgt u een korting van 10% op de reguliere prijs.

Bestellingen kunnen gedaan worden via ticketpoint.nl

Voor bulkbestellingen (vanaf 11 stuks) gelden andere prijzen. Meer informatie hierover kan ingewonnen worden via wkijshockey@nijb.nl

maandag 13 april
13:30 Groot-Brittanië - Kroatië
17:00 Estland - Korea
20:30 Nederland - Litouwen
dinsdag 14 april
13:30 Estland - Groot-Brittanië
17:00 Kroatië - Litouwen
20:30 Korea - Nederland
donderdag 16 april
13:30 Litouwen - Estland
17:00 Korea - Groot-Brittanië
20:30 Kroatië - Nederland
zaterdag 18 april
13:30 Litouwen - Korea
17:00 Kroatië - Estland
20:30 Groot-Brittanië - Nederland
zondag 19 april
13:30 Korea - Kroatië
17:00 Litouwen - Groot-Brittanië
20:30 Nederland - Estland

WK Jong Oranje U20

Geplaatst op 04-12-2014

Van 7 tot en met 13 december 2014 neemt Jong Oranje U20 deel aan het Wereldkampioenschap, divisie II, groep A.
Het toernooi vindt plaats in Tallinn (Estland). Deelnemende landen zijn naast Nederland: Estland, Groot-Brittannië, Korea, Litouwen en Roemenië.

Klik hier om naar de webpagina van dit toernooi te gaan, waar uitslagen, standen en statistieken zijn te raadplegen. Van alle wedstrijden worden hier ook live sheets bijgehouden.

Vanuit Estland wordt ook een live stream verzorgd. Men betaalt (met PayPal) € 5,- om eeen wedstrijd live te volgen. Voor € 15,- kan men het gehele toernooi live volgen en is er de mogelijkheid om wedstrijden terug te kijken. Klik hier voor de link.

Kaartverkoop bekerfinale

Geplaatst op 29-11-2014

De bekerfinale tussen Destil Trappers Tilburg en UNIS Flyers Heerenveen wordt gespeeld op zondag 11 januari. De openings face-off in Eindhoven staat gepland om 14:00 uur.

Begin december starten de twee finalisten de voorverkoop. Mededelingen hierover worden gedaan door de beide finalisten.

Op 20 december gaat de kaartverkoop (overgebleven kaarten) via ticketpoint.nl van start. Alle ijshockeysupporters kunnen dan hun kaarten bestellen.

 1. Achter het doel (zijde Zamboni) zijn 175 staanplaatsen beschikbaar. Kosten staanplaats: euro 23,-
 2. Aan de lange zijden zijn gereserveerde zitplaatsen beschikbaar á euro 30,-

Deze kaarten zijn vanaf 20 december online beschikbaar (ticketpoint.nl).
Op de dag van de bekerfinale start de kassaverkoop (indien er nog kaartjes beschikbaar zijn) om 12:00 uur.

Daarnaast worden 2 arrangementen aangeboden. Informatie kan ingewonnen worden via de e-mail (bekerfinale@nijb.nl). Na betaling worden arrangementen gereserveerd.

VIP-arrangement

Gereserveerde zitplaats, vrij drinken (fris, koffie, thee, bier, wijn) vanaf één uur voorafgaand aan de wedstrijd tot één uur na de wedstrijd, inclusief ontvangst met soep, worstenbrood, nootjes en hapjes. Gedurende de wedstrijd (met uitzondering van de twee pauzes) is de VIP-ruimte gesloten.

Prijs € 65,- excl. BTW

Feestarrangement

Op de galerij achter het doel (restaurantzijde) worden 12 statafels gepositioneerd, waar ruimte is voor 8 personen per tafel. De galerij gaat open een uur voor aanvang van de wedstrijd en sluit op het laatste fluitsignaal.

Verzorging is zoals bij het VIP-arrangement. Hier geldt dat ook drank wordt geschonken (en wordt rondgegaan met hapjes) tijdens de wedstrijd.

Prijs per tafel € 600,- excl. BTW

 

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 25-11-2014

Vandaag zijn opnieuw nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

2015 in het teken van ledenwerving

Geplaatst op 23-11-2014

De NIJB heeft een ledenwervingsprogramma geïntroduceerd, waarbij de clubs een totaalpakket wordt aangeboden om nieuwe leden voor de ijshockeysport te werven en de clubs wegwijs te maken in dit programma. Het programma bestaat uit twee delen: promotiecampagne “IJshockey is voor mij” (brochure voor ouders, flyer, animatie, kleurboek, poster "IJshockey voor mij", poster "IJshockey voor meisjes") en een educatief programma, waarmee de clubs wervingsprojecten kunnen organiseren en exploiteren (handleiding wervingsprogramma). Beide programmadelen zijn opgezet om naast elkaar te functioneren. Samen dienen ze ter ondersteuning en verstrekking van nadere informatie over de voordelen van het beoefenen van de ijshockeysport.

Criterium voor verenigingsondersteuning vanuit de NIJB op het wervingsprogramma is dat de club een wervingscoördinator heeft aangesteld. Met de wervingscoördinatoren van de clubs bespreekt de technisch directeur het ledenwervingsprogramma. De focus van het werven van leden zal op de doelgroep jongeren onder 8 jaar liggen. IJshockey is nu eenmaal een technische sport, waarbij de basis op jonge leeftijd wordt aangeleerd.

Klik hier voor de brief van de technisch directeur in het kader van het aanstellen van een wervingscoördinator en de ontwikkeling van een stappenplan in het kader van ledenwerving in 2015.

Vertrouwenspunt Sport

Geplaatst op 22-11-2014

Geen vraag is te gek bij het Vertrouwenspunt Sport

Het Vertrouwenspunt Sport is voor de zomer al officieel gelanceerd en is inmiddels vol in bedrijf. Bij dit meldpunt kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. Er is een animatie ontwikkeld ter promotie van het Vertrouwenspunt, die toelicht met wat voor soort zaken sporters en hun omgeving kunnen aankloppen. http://youtu.be/3HaBqUHoKYg

 

Het Vertrouwenspunt is door NOC*NSF en de sportbonden in het leven geroepen. Het team bestaat uit twaalf vertrouwenspersonen die na- en meedenken over de meest uiteenlopende vragen die te maken hebben met het gedrag van mensen binnen de sport. “Sporters, maar ook trainers of bestuurders, kunnen er bijvoorbeeld terecht met vragen over ongewenst gedrag of hoe het aangepakt kan worden. Je kunt er ook terecht om even met iemand te ‘sparren’ wanneer je vragen of vermoedens hebt op het gebied van doping of matchfixing”, legt Maarten Borneman, coördinator van het Vertrouwenspunt Sport uit.

In de knel

Borneman licht toe waar het initiatief tot het oprichten van een vertrouwenspunt vandaan komt. “Sporters spreken minder snel over hun zorgen, hun twijfels of het feit dat ze in de knel zitten. Dat is begrijpelijk, maar het kan de sportieve prestaties lelijk in de weg gaan staan en leiden tot het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Thema’s als pesten, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onderwerpen die vaak als ‘lastig’ worden ervaren. Ook vermoedens van doping of matchfixing zijn vaak moeilijk om over te praten. Wij vinden dat jammer. Jammer voor de sporter – hij of zij zit er immers mee – maar ook jammer voor de sport en sporters in het algemeen. Is het niet zo dat sport pas leuk is wanneer er op een eerlijke manier gesport wordt en iedereen tot zijn recht kan komen?”

Ook per mail

De gesprekken zijn vertrouwelijk, de sporter, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Hoe dat werkt, legt de vertrouwenspersoon vooraf aan ieder contact uit. Ook wanneer ouders of vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken kunnen ze contact zoeken met Vertrouwenspunt Sport. Borneman: “Omdat het soms niet mogelijk is om over een vraag of een beschuldiging te praten, is het ook mogelijk om een kwestie per mail aan te kaarten. Op onze site worden de mogelijkheden daartoe uitgelegd. Ook de mogelijkheid om anoniem een vraag te stellen of om een melding te doen, wordt op de site uitgelegd.”

 

Meer info: zie www.vertrouwenspuntsport.nl of bel 0900 202 55 90.

Verplichting diploma IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider)

Geplaatst op 08-11-2014

Elke teambegeleider ijshockey moet vanaf het seizoen 2015-2016 beschikken over het door de NIJB te verstrekken diploma IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider).

Op de volgende data en plaatsen vinden de praktijk/examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider) van het seizoen 2014-2015 plaats:
22 november 2014, locatie Nieuwegein
17 januari 2015, locatie Eindhoven
21 maart 2015, locatie Eindhoven

Inschrijven
Wilt u deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 stuur dan een mail naar theo.van.gerwen@nijb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en op welke praktijk/examendag u deel wilt nemen. Na het overmaken van het cursusgeld ad. EUR 42,50 op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van IJshockeytrainer/coach 1 en uw eigen naam ontvangt u een bevestiging per mail met daarin uw taken ter voorbereiding op de praktijk/examendag. Wilt u de cursusmap in hard-copy ontvangen dan maakt u naast het cursusgeld tevens EUR 27,50 over op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van Opleidingsmap IJshockeytrainer/coach 1. Vermeld ook hier uw eigen naam.

NIEUW: Opleiding IJshockeytrainer/coach 2

Geplaatst op 14-05-2014

Klik hier voor de brief van de technisch directeur met betrekking tot de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 seizoen 2014-2015.

Nederland organiseert WK 2015 in Eindhoven

Geplaatst op 15-05-2014

Op het congres van de International Ice Hockey Federation (IIHF) in Minsk hebben het bestuur van de internationale bond én de deelnemende landen met meerderheid besloten om de organisatie van het Wereldkampioenschap Divisie I, groep B aan Nederland toe te wijzen.

Van 13 tot en met 19 april 2015 zullen in Eindhoven Korea, Kroatië, Groot-Brittanië, Litouwen, Estland en Nederland met elkaar de strijd aangaan.

Logo WK 2015

De komende maanden treft u op www.nijb.nl de nodige informatie aan over het WK zoals toegangsprijzen, passepartouts, groepskortingen, VIP-arrangementen enz.

Ook zal ter zijner tijd een oproep gedaan worden voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn absoluut noodzakelijk om van het WK (wederom) een succes te maken.

Wordt vervolgd!

Opleiding IJshockeytrainer/coach 2 seizoen 2014-2015

Geplaatst op 14-05-2014

Klik

Provincie Noord-Brabant ondersteunt NIJA

Geplaatst op 27-08-2013
De provincie Noord-Brabant ondersteunt het komend jaar de Nederlandse IJshockey Academie (NIJA).

De NIJA is de opvolger van het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs). Omdat ijshockey niet in de Top-10 ambitie van NOC*NSF is ondergebracht, is deelname aanhet CTO niet meer mogelijk. De NIJA, een initiatief van de Nederlandse IJshockey Bond, biedt echter exact dezelfde mogelijkheden voor de ijshockeytalenten als het CTO.

De gemeente Eindhoven en het ijssportcentrum in Eindhoven ondersteunen daarbij de NIJB in logistiek, ijshuur, magazijn- en kantoorruimte. De provincie Noord-Brabant maakt het financieel mogelijk om een talentcoach fulltime met de NIJA bezig te laten zijn.