Verenigingen: Risico Inventarisatie en Evaluatie

Geplaatst op 18-10-2012

Nieuwe SportRIE vanaf nu beschikbaar.

De Werkgevers in de Sport, bekend als de WOS, heeft samen met de vakbonden een nieuwe branche- RI&E samengesteld die vanaf nu  beschikbaar is. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kun je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je vereniging of organisatie in kaart brengen. Het bestaat uit een  vragenlijst en op basis van de risico’s die daar naar voren komen wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan je dan  gebruiken voor het oplossen van de risico’s. De nieuwe SportRIE is vooral afgestemd op de risico’s  bij sportbonden en sportverenigingen en is in het voortraject door een klankbordgroep getest. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden, de nieuwe SportRIE is te vinden op: www.sportwerkgever.nl

Tot voor kort waren er twee modellen voor Risico Inventarisatie en Evaluatie in omloop voor de werkgevers in de sport. De ene was gericht op de leden van de WOS, de andere was meer van toepassing voor sportverenigingen. Beide modellen zijn nu samengevoegd, en daarnaast hebben we aantal vragen flink teruggebracht: van meer dan 700 naar een globale 200. Dit sluit uitstekend aan bij het streven naar administratieve lastenverlichting.

Bij het opbouwen van de RI&E is een klankbordgroep actief betrokken geweest, die de nieuw ontwikkelde RI&E getest heeft in de eigen praktijk. Dat heeft geleid tot een flink aantal aanpassingen, zo zijn de vragen over ‘het beleid’ nu ingedeeld in groepen. Hierdoor krijgen kleine organisaties en verenigingen een stuk minder ‘zware beleidsvragen’ te beantwoorden dan de grote werkgevers en zo sluit de RI&E beter aan op de sportpraktijk.

De moeite waard!

Veel organisaties en verenigingen vragen zich af of het de moeite waard is om de RI&E uit te voeren. Naast het feit dat de uitvoering van de RI&E een wettelijke verplichting is voor werkgevers met werknemers in dienst, is het belangrijk dat je als vereniging nadenkt over het sportklimaat dat je aan je sporters wilt bieden. Je sport veilig kunnen beoefenen is voor heel veel mensen een belangrijk punt. En daar kan deze gratis RI&E goed bij helpen. Voor een aantal sporten zijn zelfs sport specifieke vragen opgenomen: atletiek, bridge, gymnastiek/turnen, handbal, hockey, tafeltennis, tennis, voetbal en zwemsport. Verder zijn er koppelingen gemaakt met de Arbocatalogus voor de Sport (o.a. voor beeldschermwerk, werkdruk en vervoer) en met het Oplossingenboek. Een geïntegreerde aanpak, iets waar we als werkgevers in de sportbranche best trots op mogen zijn!

Vrijwilligers

Bijna elke sporter vindt het belangrijk om veilig zijn favoriete sport te kunnen beoefenen en het is voor verenigingen dus van belang om voor die veiligheid te zorgen. Maar ook de zorg voor vrijwilligers is belangrijk: verenigingen draaien bijna altijd met een grote groep vrijwilligers en een ongeluk is wel het laatste wat je als bestuur wilt hebben. De SportRIE kan uitstekend helpen om de grootste gevaren in de hand te houden. Zo zijn er voor de meeste risico’s al standaard maatregelen beschikbaar, zodat je daar niet meer op hoeft te studeren. Het uiteindelijke uitvoeren van die maatregelen, ja, dat blijft natuurlijk bij de vereniging.

Vergunningen en verzekeringen

Verzekeringspolissen, meestal in de spreekwoordelijke kleine lettertjes, stellen nogal wat eisen. Een eis die vaak is opgenomen, is het hebben van een actuele RI&E. Als je dat als vereniging niet weet, kan je voor de vervelende verrassing komen te staan dat een schadeclaim maar voor een gedeelte wordt uitbetaald, of misschien wel helemaal niet.

Soms heb je als vereniging te maken met vergunningen. Dat kan zijn voor het dagelijkse gebruik, zoals een Omgevingsvergunning, of tijdelijk voor bijvoorbeeld een groter evenement. In deze vergunningen kan geëist worden dat een actuele RI&E aanwezig is.

Overigens: ook als een vereniging geen groot (vergunning plichtig) evenement organiseert, dan biedt de SportRIE een handige checklist om na te gaan of voldoende aan veiligheid is gedacht (denk aan:  toernooien of jeugdkampen).

Aan de slag

Je kunt aan de slag met de SportRIE via de volgende link: www.sportwerkgever.nl (onder het kopje Gezondheid). Na het aanmelden op de site van de SportRIE wijst alles zich vanzelf. Tussentijds stoppen kan zonder bezwaar, je kunt op een later tijdstip verder waar je gebleven was.

IJshockeyselectie voor oefenwedstrijden bekend

 • Nog geen berichten

Animatiefilm sport en alcohol

Geplaatst op 06-06-2014

Het handhaven van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar bij het schenken van alcohol is niet eenvoudig voor sportverenigingen. De Nederlandse Ijshockey Bond  vindt het van belang dat leden, barvrijwilligers, bestuur, ouders en jeugd zich ervan bewust zijn waarom het handhaven van deze grens belangrijk is. Om die reden willen we u attent maken op korte animatiefilm die NOC*NSF heeft ontwikkeld. Hierin wordt op een luchtige en pakkende wijze de nadelige gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren getoond en wat men daar aan kan doen.

De animatiefilm duurt 85 seconden en is om die reden uitermate geschikt om dit onderwerp bespreekbaar te maken in reguliere verenigingsbijeenkomsten. Denk aan een ledenvergadering, een teambijeenkomst et cetera.  Bovendien kunt u eenvoudig uw leden op deze film attenderen door hen te wijzen op de link of door de film op uw website te plaatsen. Op deze wijze kunt ook de doelgroepen bereiken die niet de e-learning IVA volgen en ontstaat er meer begrip wanneer een barvrijwilliger de leeftijdsgrens handhaaft.

De film is via deze link te bekijken http://youtu.be/ANr3vJytkbI.

Naast de animatiefilm heeft NOC*NSF ook een film gemaakt waarin het belang om aandacht te besteden aan het onderwerp alcohol en jongeren vanuit diverse perspectieven wordt belicht. Onder andere staatsecretaris Martin van Rijn, kinderarts Nico van der Lely, Johan Wakkie maar ook bestuurders van sportverenigingen delen hun visie op het thema alcohol, jongeren en sport. Sportbonden kunnen deze film goed gebruiken op verenigingscongressen om daar de discussie te starten. 

De film 'Verantwoord alcholbeleid in de sport' is hier en hieronder te bekijken.

Vertrouwenspunt sport

Geplaatst op 06-06-2014

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )!

Vertrouwenspunt Sport

Sportsubsidiewijzer

Geplaatst op 10-06-2014

Welke subsidies en financiële regelingen zijn relevant voor de Nederlandse sportsector? De Sportsubsidiewijzer geeft een indruk van het brede palet aan subsidiemogelijkheden.

Van subsidies voor doelgroepgerichte sportactiviteiten tot regelingen met betrekking tot milieuvriendelijk investeren, van Europese programma’s tot gemeentelijke potjes: je vindt het in de Sportsubsidiewijzer.

Sport als goed doel

Geplaatst op 06-06-2014

Over de kracht van sport valt niet te twisten. Sport is passie, vermaakt mensen en is gezond. Waarschijnlijk zie je ze zo voor je: de volle sportvelden en sporthallen in het weekend, waar jong en oud hun sportieve passie beoefenen. Maar ook alle sporters die individueel hun sport beoefenen, zijn gek van sport. De kans is groot dat jijzelf op de één of andere manier bij sport betrokken bent. Want Nederland houdt van sport, zowel om te doen als om naar te kijken.

Nederlanders geven jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen (Bron: Geven in Nederland 2011). Tot nu toe wordt daarbij nog weinig aan sport gedacht. En dat terwijl de sport dit hard nodig heeft! Sponsorbijdragen en gemeentelijke subsidies nemen namelijk af. Daarom is het goed om te weten dat jij de sport kunt helpen. Door te geven aan jouw sportvereniging of een ander doel in de sport. Op een manier die bij jou past.

Waarom?

Geven aan een goed doel doe je vanuit een persoonlijk motief. Je wilt bijvoorbeeld bijdragen aan het voortbestaan en successen van je eigen club of aan de ontwikkeling van talent in jouw tak van sport. Ongeacht je motief, je belangrijkste bijdrage is dat sport mogelijk blijft voor iedereen!

Geven en nalaten aan sport is voor sommige mensen al net zo logisch als geven aan een muziekgezelschap of een goed doel. Vaak vanuit de passie die zij al heel lang voelen voor hun club en voor hun sport.

Toch zijn er nu nog weinig verenigingen en sportbonden die hier op inspelen. Een samenwerkingsverband van KNVB, Eredivisie CV en NOC*NSF, heeft zich als doel gesteld om geven en nalaten aan sport bekender te maken bij sportverenigingen en ook bij het grote publiek. Mede gesteund door het Ministerie van VWS, hebben zij het internetplatform sportdaargeefjeom.nl ontwikkeld.

Handboek wet en regelgeving

Geplaatst op 10-06-2014

Om meer inzicht te geven in deze complexiteit van wetten en regels heeft de werkgroep 'Informatievoorziening Wet- en regelgeving' (NOC*NSF, CIVIQ en IOS) het 'Handboek Wet- en regelgeving'  in 2005 ontwikkeld.

NOC*NSF heeft het handboek sindsdien met enige regelmaat geactualiseerd. Echter wet en regelgeving is continue in ontwikkeling. Hoewel bij het samenstellen en redigeren de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat er dus de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. De samenstellers van het handboek zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen of nagelaten op basis van dit handboek.

Verslag bijeenkomst Eerste divisieclubs 15 september 2014

Geplaatst op 18-09-2014

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van de Eerste divisieclubs op maandag 15 september 2014. Klik hier voor de presentatiesheets tijdens de bijeenkomst.

Medio of eind oktober 2014 vindt een volgende bijeenkomst met de Eerste divisieclubs plaats. Daarnaast zullen afspraken voor individuele gesprekken met de betreffende clubs worden gemaakt.
Graag vernemen wij uiterlijk eind september 2014 (via e-mailadres: info@nijb.nl) wie de twee vertegenwoordigers van de club op dit onderwerp zullen zijn (onder vermelding van de namen, functies, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers). De afvaardiging van iedere club beschikt naast een technische achtergrond over een bestuurlijke achtergrond en besluitvormende bevoegdheden.

Sportzorg.nl

Geplaatst op 19-09-2014

Klik hier voor de nieuwe lijst met bezoekersadressen van de Sportmedische Instellingen, aangesloten bij de FSMI (Federatie voor Sportmedische Instellingen). Voor de meest actuele gegevens en dependances verwijst FSMI naar hun website: www.sportzorg.nl.

2015 WK Vrouwen Divisie I Groep B naar China

Geplaatst op 18-09-2014

Op het congres van de International Ice Hockey Federation is vandaag besloten dat het 2015 IIHF Ice Hockey Women's World Championship Division I Group B alsnog in Beijing, China wordt georganiseerd. Het WK zal worden gehouden van 6 april tot en met 12 april 2015. Naast het gastland China nemen Slowakije, Hongarije, Nederland, Noord-Korea en Italië deel aan dit WK.

Project Vitale verenigingen

Geplaatst op 27-01-2015

De NIJB start vanaf het seizoen 2014-2015 met het projectplan Vitale verenigingen. De doelstellingen van dit projectplan is (a) het periodiek meten en stimuleren van de vitaliteit van de verenigingen binnen de NIJB, (b) het periodiek inzichtelijk maken van de vraag naar verenigingsondersteuning door de NIJB, (c) het doelgericht bij elkaar brengen van verenigingen die elkaar kunnen ondersteunen en (d) het bieden van een leidraad aan de verenigingen bij het opstellen van structuur, cultuur en beleid.

Een vitale sportvereniging is een financieel en organisatorisch gezonde sportvereniging met een krachtig bestuur en goed (technisch) beleid die vanuit haar eigen verantwoordelijkheid, realistisch en toekomstgericht activiteiten ontplooit voor zowel haar leden als haar omgeving en daarmee in staat is haar sportieve en maatschappelijke rol te vervullen.

De verenigingen worden beoordeeld op de volgende 12 hoofdcriteria: beleid en structuur, sporttechnisch beleid, ledenbehoud en –werving, kaderbeleid, financiën, accommodatie, communicatie, samenwerking, topafdeling (eerste team), talentontwikkeling, marketing en public relations en betrokkenheid.

Om tot een beeld te komen van de vitaliteit van een vereniging is een online vragenlijst opgesteld.

Klik hier voor het projectplan Vitale verenigingen.

Klik hier voor het online invullen van de vragenlijst.

Communicatie Nationale Teams via nijb.nl

Geplaatst op 12-09-2014

Op nijb.nl (hoofdmenu Nationale Teams) zijn de nationale teamprogramma's ingevuld voor het seizoen 2014-2015. De NIJB werkt met (voor)selecties voor de nationale teams. Per training, trainingskamp, wedstrijd of toernooi wordt de gehele of een deel van de selectie opgeroepen.

Klik op Meer in het bovenste artikel (hoofdmenu Nationale Teams / submenu Mannen, Vrouwen, U20, U18, U16, U14 of U12) voor informatie over de (voor)selectie van het betreffende team.

Voor zover bekend staat op deze pagina ook informatie over het programma en de selectie(s) per training, trainingskamp, wedstrijd en/of toernooi.

De NIJB doet zijn uiterste best om de informatie over de nationale selecties up-to-date te houden. Coaches kunnen echter altijd - ook op het laatste moment - wijzigingen in een selectie doorvoeren. Spelers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan informatie op nijb.nl.

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 22-10-2014

Vandaag is een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

2015 IIHF International Transfer Regulations

Geplaatst op 31-07-2014

De Nederlandse IJshockey Bond is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF.

Klik hier voor de 2015 IIHF International Transfer Regulations.

Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‘oude’ bond), naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een International Transfer Card (ITC) te worden ingevuld. (Zie artikel 3 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Deze ITC is bij de NIJB verkrijgbaar en dient bij de NIJB te worden ingeleverd. De NIJB stuurt de ITC door naar de 'oude' bond en draagt zorg voor de verdere verwerking. (Zie artikel 10 van het sportreglement van de NIJB.)

Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren middels een zogenoemde letter of approval - gelimiteerd of ongelimiteerd - van de 'oude' bond. De duur van de gelimiteerde letter of approval mag niet de einddatum van het seizoen waarin de speler zijn 18e verjaardag bereikt overschrijden. (Zie verder artikel 4 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Het formulier 'Letter of Approval' is te vinden op pagina 20 van de International Transfer Regulations van de IIHF.

Het formulier 'Unlimited Transfer Card Request' is te vinden op pagina 21 van de International Transfer Regulations van de IIHF. In het geval de speler verzoekt om een ongelimiteerde transfer dient de ITC of de letter of approval vergezeld te gaan van het formulier 'Unlimited Transfer Card Request'. Dit formulier dient te worden ondertekend door de speler en een getuige.

Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en de International Transfer Regulations van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 07-10-2014

Vandaag is een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

TV-sportplezier

Geplaatst op 21-09-2014
Met het digitale platform Tv-Sportplezier worden ouders en verenigingen geïnspireerd het gesprek aan te gaan over sportplezier en samen een omgeving te creëren voor kinderen waarin het plezier van sporten centraal staat. Sinds 1 september is het digitale platform www.tvsportplezier.nl live en voor iedereen toegankelijk. 
Tv-Sportplezieris een digitaal platform dat zowel ouders als verenigingsbestuurders informeert, verleidt en inspireert om samen werk te maken van de prettige sfeer op de sportclub. Het is een website in combinatie met Facebook, een Youtube-kanaal, Twitter en andere social media, waarop filmpjes staan, maar ook best-practices, interviews en achtergrondartikelen geplaatst worden over de ouder-langs-de-lijn en de ouder-op-de-sportclub. 

Plezier centraal bij sport
Marijke Fleuren, lid van het kernteam van het actieplan `Naar een veiliger sportklimaat’ en initiatiefneemster van Tv-Sportplezier: “Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Maar bovenal zorgt sport voor heel veel plezier. Dit vinden kinderen dan ook het belangrijkste van sport. En wanneer ze plezier hebben blijven ze sporten. Te vaak zie je dat ouders teveel gefocust zijn op winnen. Of dat ze commentaar hebben op een beslissing van de wedstrijdleiding of zich nadrukkelijk met de coaching bemoeien. Als ouder ben je tijdens een wedstrijd supporter van je kind en moet je de rest aan de wedstrijdleiding en coaches overlaten. Met Tv-Sportplezier helpen wij ouders en verenigingen samen het gesprek aan te gaan over sportplezier en een omgeving te creëren waarin het plezier van de kinderen centraal staat.” 

Tv-Sportplezier biedt naast het online platform ook concrete handreikingen. Zoals een ‘warm welkom’, wat het vertrekpunt is voor een structurele relatie tussen vereniging en ouders. Ook worden er speciale thema-avonden voor ouders georganiseerd. 

Jack van Gelder ambassadeur van Tv-Sportplezier
Het unieke van Tv-Sportplezier is dat er kinderreporters zijn die leuke filmpjes over sportplezier gaan maken. Ze interviewen bekende Nederlanders en bezoeken clubs om goede voorbeelden te laten zien. Tv-presentator Jack van Gelder begeleidt hen hierbij. 
Van Gelder: “Regelmatig sta ik langs de lijn en dan besef ik me dat er nog veel te winnen is op het gebied van sportplezier. Met mijn inzet wil ik graag een bijdrage leveren aan het vergroten van het sportplezier van kinderen en het verbeteren van het sportklimaat op de verenigingen.” 

Naast Jack van Gelder zijn ook voormalig tophockeyster Minke Booij en Captain van het Nederlands Daviscupteam Jan Siemerink ambassadeur van Tv-Sportplezier. Beiden zijn zelf ouder en zetten zich al lange tijd in als ambassadeur voor het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. 

Naar een veiliger sportklimaat
Tv-Sportplezier maakt deel uit van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een initiatief van het ministerie van VWS en uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF. Hiermee wil de sport in Nederland ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en daarin zichzelf kan zijn.

Vrijwilligerscoördinator

Geplaatst op 23-06-2014

Mogelijke taken en verantwoordelijkheden van een vrijwilligerscoördinator

 1. voert overleg met en informeert/adviseert het bestuur/de vereniging rond: 
  • De visie op vrijwilligersbeleid
  • Voordelen en mogelijkheden van een structurele aanpak van vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging.
  • De bijdrage die vrijwilligersbeleid kan leveren aan het bereiken van de algemene doelstellingen van de vereniging.
  • Het inpassen van vrijwilligersbeleid in de structuur van de organisatie.
 2. Inventariseert stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, aantal vrijwilligers en de diverse werkzaamheden.
 3. Is verantwoordelijk voor het tot stand komen van een deelplan vrijwilligersbeleid (i.s.m. anderen).
 4. Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de vereniging wordt beschreven, maar ook maatregelen worden aangegeven om ervoor te zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien.
 5. Maakt een opzet en aanzet voor taak- en functieomschrijvingen voor alle functies die er binnen de vereniging worden uitgevoerd.
 6. Draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers.
 7. Stimuleert maatregelen om ondervertegenwoordigde doelgroepen voor vrijwilligersfuncties aan te trekken.
 8. Inventariseert de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 9. Stimuleert dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, behoeften en motieven van de verschillende vrijwilligers.
 10. Zet zich in voor de positie van de vrijwilligers en stimuleert maatregelen om hen te betrekken bij het verenigingsbeleid.
 11. Coördineert het plaatsen en verplaatsen van vrijwilligers en de introductie van (nieuwe) vrijwilligers in hun functie, taken en werkzaamheden.
 12. Verzorgt de begeleiding van de vrijwilligers door het organiseren van diverse overlegsituaties en vrijwilligersbijeenkomsten.
 13. Geeft eventueel ‘leiding’ aan de diverse vrijwilligers van de vereniging.
 14. Stimuleert maatregelen die erop zijn gericht waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers uit te drukken.
 15. Inventariseert de behoefte aan deskundigheidsbevordering van de verschillende vrijwilligers.
 16. Treft maatregelen voor interne en externe scholingsmogelijkheden van vrijwilligers.
 17. Draagt zorg voor duidelijke afspraken met vrijwilligers rond:
  • Taakomschrijvingen/werkzaamheden/werktijden/werkomstandigheden.
  • Opzegtermijn/overdracht van taken/informatie/materialen.
  • Begeleiding, scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
  • Interne communicatie/inspraak/medezeggenschap vrijwilligers.
  • Onkostenvergoeding/reiskostenvergoeding/verzekeringen.
 18. Stimuleert het schriftelijk vastleggen van de diverse afspraken.

Mogelijke competentievaardigheden

 1. Beschikken over een grote dosis enthousiasme en de wil om het werk goed uit te voeren.
 2. Beschikken over goede communicatieve eigenschappen: luisteren en overleggen.
 3. Goed kunnen samenwerken, bemiddelen en onderhandelen.
 4. Goed om kunnen gaan met mensen, relaties opbouwen, vertrouwen scheppen.
 5. Beschikken over een grote dosis overtuigingskracht.
 6. Anderen kunnen motiveren.
 7. Ervaring in vrijwilligerswerk is een pre.
 8. Knelpunten kunnen inventariseren en analyseren.
 9. Beleidsmatig kunnen denken.
 10. Oog hebben voor allerlei belangen bij het aanpakken van de vrijwilligersproblematiek binnen de sportvereniging.
 11. Feedback kunnen geven.
 12. Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten.

Vertrouwenspunt Sport

Geplaatst op 22-11-2014

Geen vraag is te gek bij het Vertrouwenspunt Sport

Het Vertrouwenspunt Sport is voor de zomer al officieel gelanceerd en is inmiddels vol in bedrijf. Bij dit meldpunt kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. Er is een animatie ontwikkeld ter promotie van het Vertrouwenspunt, die toelicht met wat voor soort zaken sporters en hun omgeving kunnen aankloppen. http://youtu.be/3HaBqUHoKYg

 

Het Vertrouwenspunt is door NOC*NSF en de sportbonden in het leven geroepen. Het team bestaat uit twaalf vertrouwenspersonen die na- en meedenken over de meest uiteenlopende vragen die te maken hebben met het gedrag van mensen binnen de sport. “Sporters, maar ook trainers of bestuurders, kunnen er bijvoorbeeld terecht met vragen over ongewenst gedrag of hoe het aangepakt kan worden. Je kunt er ook terecht om even met iemand te ‘sparren’ wanneer je vragen of vermoedens hebt op het gebied van doping of matchfixing”, legt Maarten Borneman, coördinator van het Vertrouwenspunt Sport uit.

In de knel

Borneman licht toe waar het initiatief tot het oprichten van een vertrouwenspunt vandaan komt. “Sporters spreken minder snel over hun zorgen, hun twijfels of het feit dat ze in de knel zitten. Dat is begrijpelijk, maar het kan de sportieve prestaties lelijk in de weg gaan staan en leiden tot het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Thema’s als pesten, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onderwerpen die vaak als ‘lastig’ worden ervaren. Ook vermoedens van doping of matchfixing zijn vaak moeilijk om over te praten. Wij vinden dat jammer. Jammer voor de sporter – hij of zij zit er immers mee – maar ook jammer voor de sport en sporters in het algemeen. Is het niet zo dat sport pas leuk is wanneer er op een eerlijke manier gesport wordt en iedereen tot zijn recht kan komen?”

Ook per mail

De gesprekken zijn vertrouwelijk, de sporter, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Hoe dat werkt, legt de vertrouwenspersoon vooraf aan ieder contact uit. Ook wanneer ouders of vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken kunnen ze contact zoeken met Vertrouwenspunt Sport. Borneman: “Omdat het soms niet mogelijk is om over een vraag of een beschuldiging te praten, is het ook mogelijk om een kwestie per mail aan te kaarten. Op onze site worden de mogelijkheden daartoe uitgelegd. Ook de mogelijkheid om anoniem een vraag te stellen of om een melding te doen, wordt op de site uitgelegd.”

 

Meer info: zie www.vertrouwenspuntsport.nl of bel 0900 202 55 90.

2015 in het teken van ledenwerving

Geplaatst op 23-11-2014

De NIJB heeft een ledenwervingsprogramma geïntroduceerd, waarbij de clubs een totaalpakket wordt aangeboden om nieuwe leden voor de ijshockeysport te werven en de clubs wegwijs te maken in dit programma. Het programma bestaat uit twee delen: promotiecampagne “IJshockey is voor mij” (brochure voor ouders, flyer, animatie, kleurboek, poster "IJshockey voor mij", poster "IJshockey voor meisjes") en een educatief programma, waarmee de clubs wervingsprojecten kunnen organiseren en exploiteren (handleiding wervingsprogramma). Beide programmadelen zijn opgezet om naast elkaar te functioneren. Samen dienen ze ter ondersteuning en verstrekking van nadere informatie over de voordelen van het beoefenen van de ijshockeysport.

Criterium voor verenigingsondersteuning vanuit de NIJB op het wervingsprogramma is dat de club een wervingscoördinator heeft aangesteld. Met de wervingscoördinatoren van de clubs bespreekt de technisch directeur het ledenwervingsprogramma. De focus van het werven van leden zal op de doelgroep jongeren onder 8 jaar liggen. IJshockey is nu eenmaal een technische sport, waarbij de basis op jonge leeftijd wordt aangeleerd.

Klik hier voor de brief van de technisch directeur in het kader van het aanstellen van een wervingscoördinator en de ontwikkeling van een stappenplan in het kader van ledenwerving in 2015.

Foto impressie bekerfinale 2016

Geplaatst op 02-02-2016

Bezoek het fotoalbum van de bekerfinale
http://myalbum.com/album/1HdPrmAiA2qX

De foto's zijn gemaakt en beschikbaar gesteld door Jan Hofstede, waarvoor hartelijk dank

UNIS Flyers Heerenveen wint Bekerfinale

Geplaatst op 30-01-2016

Dankzij een 4-1 overwinning op Laco Eaters Limburg in een met 2000 toeschouwers uitverkocht IJssportcentrum Eindhoven is UNIS Flyers Heerenveen de winnaar geworden van de Nationale Beker, seizoen 2015-2016.

Wij felicteren de spelers, coaches, begeleiders, bestuur en supporters van UNIS Flyers Heerenveen met dit prachtige resultaat.

IJSHOCKEY NEDERLAND

Geplaatst op 31-01-2016

Op zaterdagavond 30 januari hebben we, voorafgaand aan de bekerfinale, de aankondiging gedaan van IJshockey Nederland, hét nieuwe platform voor het ijshockey in ons land. Voor publicatie vindt u in de bijlage het persbericht, samen met het nieuwe logo.

Hierbij de link naar het kick-off filmpje van IJshockey Nederland: https://youtu.be/6_AWCC04-cE

Onder de naam IJshockey Nederland lanceert de Nederlandse IJshockey Bond een nieuw platform voor het ijshockey. Ambitie is om ijshockeyliefhebbers in Nederland optimaal te laten genieten van de sport. Centraal in de nieuwe koers staat de online community ijshockeynederland.nl die deze zomer live gaat en het platform voor fans wordt van alles wat met ijshockey te maken heeft, van nieuws en standen tot interviews en live streams.

Rob van Rijswijk, vice-voorzitter van de Nederlandse IJshockey Bond, licht toe: “We willen de komende jaren in Nederland een grote slag maken met het ijshockey. Net als in toonaangevende landen als Amerika en Canada creëren we één centraal platform waar alles over de sport bij elkaar komt. IJshockey is de ultieme mix van energie, passie, techniek en team spirit. Onder het motto ‘Passion. Power. Play.’ gaan we de sport in alle facetten promoten.”

IJshockey Nederland bestaat uit onder andere de Oranje teams, de Nederlandse clubs in de Bene-league, de bekercompetitie, de Final Four en de Ron Berteling Schaal. Daarnaast gaat IJshockey Nederland de komende jaren diverse nieuwe concepten en spraakmakende evenementen lanceren, om de sport meer dan ooit te voren dichtbij de fans brengen.

Voor Oranje wordt 2016 een belangrijk jaar. In februari speelt het mannenteam in Italië het pre-Olympisch kwalificatietoernooi en in april gaat het in Spanje bij het IIHF WK alles op alles zetten om terug te keren naar Divisie I. De vrouwen gaan in april naar het WK in Italië. Vorig jaar behaalden ze de zilveren medaille in Divisie I.

Geslaagden opleiding IJshockeytrainer/coach 1

Geplaatst op 19-01-2016

Op zaterdag 16 januari 2016 zijn de volgende cursisten in Leeuwarden geslaagd voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 1: Carel ten Brink, Sietske van de Brink, Ricardo Dijkema, Wilfred Dijkinga, Theo van der Duin, Anne Hager, Theo Holwerda, René Houben, Marcel Juckers, Rick Kanselaar, Frank Keijzers, Dick Klasema, Jildert Okkema, Ludo Okkema, Harm Oost, Nico Sikma, Paul Sloothaak, Tommy Speel, Roelof van de Veen, Berd van der Veen en Heine Veenhouwer. De NIJB feliciteert de cursisten van harte met het behaalde resultaat.

Verkorte handleiding invullen wedstrijdformulier

Geplaatst op 18-01-2016

Onder Officials, Bench officials is een 'Verkorte handleiding invullen wedstrijdformulier' te vinden.

Het is wel belangrijk te melden dat dit niet een handleiding is waarin alle regels met betrekking tot de straffen worden uitgelegd. Daarvoor wordt verwezen naar de (uitgebreide) handleiding voor bench officials. De verkorte handleiding is een hulpmiddel tijdens wedstrijden. De hele handleiding hoeft dan niet meegenomen te worden en er kan sneller iets opgezocht worden.

Veiling shirts Old gentlemen's game

Geplaatst op 14-01-2016

Voorafgaand aan de bekerfinale tussen UNIS Flyers Heerenveen en LACO Eaters Geleen vindt een wedstrijd plaats tussen ijshockeycoryfeeën uit het verleden.

Voor deze wedstrijd zijn nieuwe shirts beschikbaar. Deze shirts worden geveild. U kunt via internet op het shirt van uw favoriete speler bieden, waarna u na de wedstrijd met de speler op de foto kunt (selfie). De veiling sluit vrijdagmiddag 29 januari om 13:00 (tijd op de server is bepalend). Degene die bij sluiting van de veiling het hoogste bod heeft uitgebracht, ontvangt een e-mail. U maakt het geboden geld over naar het banknummer genoemd in de mail en ter overlegging van de ontvangen mail, kunt u na afloop van de Old Gentlemen's game uw gewonnen shirt in ontvangst nemen.

Ga hier naar de veiling.

Voorbeelden van de shirts:

Team Oranje Team Wit
Alexander Schaafsma 78 Andy Otto 12
Bert Hille 7 Andy Tenbult 13
Christiaan Eimers 20 Bert van de Braak 7
Cor Hoogendoorn 20 Danny Peters 4
Erik Landman 76 Erik Habraken 16
Evert-Jan van der Werf 50 Frank Jacobs 17
Frank Versteeg 11 Fred Homburg 5
Fred de Wit 18 Geoff Collier 21
Geoffrey Del Monte Lyon 10 Harm Kreulen 5
Hans Coffeng 10 Leo van den Thillart 3
Henk Hille 14 Louis Maas 12
Jacco Landman 22 Marc Visschers 33
Johan Toren 7 Mari Saris 10
Michiel Jans 27 Michel Geisterfer 1
Ron Berteling 21 Nico van Galen Last 12
Roland Meijer 22 Patrick Kolijn 6
Tjakko de Vos 8 Risto Mollen 9
Tonny Collard 9 Robert Herckenrath 5
Willem van de Kraak 10 Simon de Wit 27
Theo Kruger 14
Theo van Gerwen 22
Coach: Ton de Groot Coach: Eddy Gosselin

Op weg naar Lillehammer

Geplaatst op 12-01-2016

IJshockeyers Maree Dijkema en Ties van Soest kwalificeerden zich in oktober 2015 voor de Jeugd Olympische Spelen van Lillehammer. Het duo, dat in februari 2016 in Noorwegen deelneemt op het onderdeel Skills Challenge, stelt zich in deze video voor en vertelt wat de Skills Challenge inhoudt.

Partnership T-REX Rubber International en Nederlandse IJshockey

Geplaatst op 29-12-2015
T-REX

De Nederlandse IJshockey Bond heeft in T-REX Rubber International een betrouwbare partner gevonden om in 2016 het nationale team te ondersteunen. T-Rex Rubber International is Europa’s grootste leverancier van transportbanden en transportbanden accessoires. T-Rex Rubber International verkoopt haar producten via een geselecteerd Europees netwerk van vulkanisatiebedrijven en distributeurs.

De directeur van T-REX Rubber International, Borrit van Dis, is zelf een groot fan van de ijshockeysport en bezoekt met grote regelmaat ijshockeywedstrijden in binnen- en buitenland. Met het partnership wil T-REX Rubber International zijn (toekomstige) klanten laten zien zij trots is op haar succes en groei en als Nederlands bedrijf, en dit wil uitdragen middels het nationale ijshockeyteam.  Borrit: "ijshockey is snel, uitdagend, dynamisch en er staat een sterk groot team. Precies dat waar ons bedrijf zich graag mee identificeert".

Ook de Nederlandse IJshockey Bond is bij monde van algemeen directeur, Noud van Berkel, blij om in een jaar waar en een Olympisch kwalificatietoernooi én een wereldkampioenschap op de rol staat, extra financiële armslag te creëren. Bovendien geeft een overeenkomst met bedrijf van deze allure ons de mogelijkheid om meer aandacht voor de ijshockeysport in Nederland te creëren.

TREX RUBBER

Aanmelden seizoenkaarthouders

Geplaatst op 14-10-2015

Klik hier voor het exceldocument dat als template dient voor het aanleveren van de gegevens van de seizoenskaarthouders. U kunt het document lokaal op uw computer opslaan, invullen en vervolgens mailen naar info@nijb.nl.

De seizoenkaarthouders moeten bekend zijn met het lidmaatschap bij de NIJB, met andere woorden zij moeten het lidmaatschap met de NIJB bewust zijn aangegaan. U wordt derhalve verzocht op de achterzijde van seizoenkaarten de volgende tekst te plaatsen, uiteraard mag dat in een klein doch leesbaar lettertype of in een separaat document dat bij de seizoenkaart wordt verstrekt: Houders van een seizoenkaart worden automatisch lid van de NIJB en als supporter/donateur geregistreerd.

Algemene ledenvergadering d.d. 10 december 2015

Geplaatst op 04-12-2015

Op donderdag 10 december 2015 vindt de algemene ledenvergadering plaats in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein, aanvang 20:00 uur. We wijzen de leden erop dat elk lid (stichting of vereniging) dat zich met ijshockey bezighoudt, verplicht is een bestuurslid naar de algemene ledenvergadering af te vaardigen en aan de vergadering te laten deelnemen zulks op straffe van een aan de bond te verbeuren boete van EUR 100.

Na inloggen treffen secretarissen van verenigingen en anderen met een logincode de vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van 10 december 2015 (als PDF) aan op de bondsnieuwspagina van nijb.nl.

Iedere vereniging of stichting (lid) dient een verklaring van afvaardiging in te vullen. De afgevaardigde dient deze verklaring voor aanvang van de ALV in te leveren.

Clubbestuurders waarvan de NIJB het e-mailadres kent, ontvangen per e-mail links naar de betreffende stukken. Clubbestuurders, ereleden, leden van verdienste en commissieleden die geen logincode voor nijb.nl hebben en die per e-mail geen links naar de stukken hebben ontvangen, kunnen een verzoek mailen naar info@nijb.nl. Zij ontvangen dan alsnog een e-mail met links naar de betreffende stukken.

Super Sunday geslaagd!

Geplaatst op 30-11-2015

De deelnemers aan Super Sunday hebben in een sportieve en sfeervolle omgeving weer een aantal hoogwaardige en spannende wedstrijden op de ijsvloer gelegd.

Bij de U12 is Amstel Tijgers Amsterdam als winnaar uit de bus gekomen. Dordrecht Lions werd met 9-2 verslagen, waarbij de wedstrijd spannender was dan de uitslag doet vermoeden. Bij de U14 was de finale een echte thriller: HIJS Hokij Den Haag wist Tilburg Trappers nipt te verslaan (4-3). De laatste wedstrijd van de dag was enerverend en doelpuntrijk: Nijmegen Devils U17 toonde zich met 9-7 te sterk voor HIJS Hokij Den Haag U17.

Alle wedstrijden waren via een livestream te volgen. Desondanks passeerden meer dan 400 toeschouwers de kassa om de helden en sterren van de toekomst aan te moedigen en toe te juichen. In één woord: fantastisch!

Voor wie de beelden nog eens terug wil zien, kan een DVD van de wedstrijd bestellen bij Sportsbroadcasting, het bedrijf dat de gehele dag sfeervol in beeld heeft gebracht. Nogmaals onze dank daarvoor en ongetwijfeld werd dat ook door de thuisblijvers meer dan gewaardeerd.

Publicatie nationale transfers

Geplaatst op 20-11-2015

Vandaag zijn een aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

Convocatie algemene ledenvergadering d.d. 10 december 2015

Geplaatst op 19-11-2015

Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond nodigt leden, ereleden, leden van verdienste en commissies van de Nederlandse IJshockey Bond uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op donderdag 10 december 2015, om 20:00 uur in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 2 juni 2015
5. Toetreding leden
6. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
7. Bestuursverkiezing
8. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2015-2016
9.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2015-2016
9.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2015-2016
10.a. Jaarplan NIJB 2016
10.b. Begroting NIJB 2016
11. Onderscheidingen
12. Rondvraag
13. Sluiting

Klik hier voor de Verklaring van afvaardiging ALV 10-12-2015.

Publicatie nationale transfers

Geplaatst op 05-11-2015

Vandaag zijn een aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

Aanmaken NIJB-paspoorten

Geplaatst op 04-11-2015

Door de clubs is een clubofficial aangesteld, die het recht heeft om de NIJB-paspoorten van de club up te loaden. Vanaf de login-pagina onder het submenu ledenadministratie verschijnt de knop NIJB-paspoorten (met daarachter vermeld het aantal NIJB-paspoorten dat klaarstaat). Wanneer er geen NIJB-paspoorten klaarstaan, omdat de leden nog niet zijn heraangemeld, er geen nieuwe leden zijn aangemeld of de aanmelding van leden nog in behandeling staat, staat er ook geen knop NIJB-paspoorten. Dagelijks worden aanmeldingen gefiatteerd. Dus bezoek regelmatig de login-pagina. Leden waarvan de gegevens niet volledig zijn ingevuld, worden niet gefiatteerd en staan in de online ledenadministratie onder de knop aanmelden onder de knop lid/transfer in het overzicht van leden, waarvan de aanmelding nog in behandeling is. Deze aanmeldingen worden pas gefiatteerd nadat de gegevens volledig zijn ingevuld.

Publicatie nationale transfers

Geplaatst op 12-10-2015

Vandaag zijn een aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

Clubs-pagina

Geplaatst op 11-10-2015
Op de Clubs-pagina zijn de clubs per competitie weergegeven. Als je op het logo van een club klikt, verschijnt het wedstrijdprogramma (thuis en uit) voor de rest van het seizoen van alle teams van die club. Ook welpen- en mini-toernooien thuis zijn daar opgenomen, de toernooien uit niet.

Als je op een club-pagina op de link onder de ijsbaan klikt, verschijnt het wedstrijdprogramma (thuis) voor het hele seizoen van alle clubs die op die ijsbaan spelen.

Wedstrijdsecretarissen krijgen na inloggen onderaan deze ijsbaanpagina, een overzicht van alle ijstijden die nog vrij zijn.

Voor zowel wedstrijdsecretarissen en degenen die het recht hebben om wedstrijdsheets in te vullen, is op hun inlogpagina de functie Mijn spelers te vinden. Daar kunnen zij voor alle door hun club bij de NIJB geregistreerde spelers, de NIJB-nummers terugvinden.

NHL rookie Daniel Sprong live op FOX Sports

Geplaatst op 07-10-2015

De Nederlandse ijshockeyer Daniel Sprong (18) begint het nieuwe NHL-seizoen in de selectie van de Pittsburgh Penguins. Het duel tegen Dallas Stars is in de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 oktober om 02.30 uur rechtstreeks te zien op FOX Sports 4. Als de ‘rookie’ speelminuten krijgt is het voor het eerst in meer dan 30 jaar dat een in Nederland geboren speler uitkomt in de grootste ijshockeycompetitie ter wereld.

De geboren Amsterdammer Sprong speelde tot 2004 18 wedstrijden voor Amstel Tijgers E (U12) en éénmaal voor de D's (U14) en verhuisde vervolgens met zijn ouders naar Canada. In juni van dit jaar werd hij gekozen door Pittsburgh Penguins in de jaarlijkse ''draft'' van de NHL, waarin clubs hun talenten mogen kiezen. Pittsburgh Penguins behoort tot de grootste clubs in de NHL en heeft met aanvoerder Sidney Crosby een absolute superster van de NHL in de ploeg.

Als Daniel Sprong in de nacht van donderdag op vrijdag speelminuten krijgt in de openingswedstrijd tegen Dallas Stars, dan is hij de eerste in Nederland geboren speler in de NHL sinds Ed Kea en de eerste in gedeeltelijk in Nederland opgeleide speler ooit. Kea speelde tussen 1974 en 1979 voor de Atlanta Flames en tussen 1979 en 1983 voor de St. Louis Blues, maar speelde in zijn jeugd nimmer in Nederland.

Landelijke trainingsdag voor spelers geboren in 2006 en 2007

Geplaatst op 06-10-2015

Graag nodigen wij via de jeugdverenigingen spelers geboren in 2006 en 2007 uit voor de volgende open U10-trainingsdag in het IJssportcentrum Eindhoven, Antoon Coolenlaan 3 te Eindhoven op zaterdag 7 november 2015. In de ochtend vindt een ijstraining plaats van 09:30 tot 11:00 uur. Een ieder wordt verzocht om 08:30 aanwezig te zijn. De ijsbaan wordt tijdens de training opgedeeld in verschillende trainingsstations. Wij gaan uit van deelname van maximaal 80 spelers en 8 keepers. Vol is vol. De trainingen worden gegeven door de coaches die de opleiding IJHTC 2 volgen. Ook zullen nationale teamcoaches aanwezig zijn. Van 11:00 tot 16:00 uur zullen de spelers in toernooivorm in gemengde teams wedstrijden spelen.

In de middag wordt de spelers een lunchpakket aangeboden.

De doelstellingen van deze trainingsdag zijn (a) het verkrijgen van inzicht in jonge talenten ter voorbereiding op selectie voor het nationale U12-team, (b) clubtrainer/coaches inzicht te geven op het functioneel werken met stations en oefeningen gericht op de ontwikkeling van de basisvaardigheden en (c) in een sportieve ambiance kinderen nog enthousiaster te maken voor de ijshockeysport.

Wij verzoeken u de betreffende spelers van uw club van de landelijke open U10-trainingsdag op de hoogte te brengen en te inventariseren welke spelers van uw club hieraan willen gaan deelnemen. U dient per mail (via theo.van.gerwen@nijb.nl) de spelers die van uw club willen deelnemen, aan te melden. Vermeld daarbij van de spelers de naam, de geboortedatum en het persoonlijke e-mailadres. Vermeld tevens of zij goalie zijn of speler. Ook kunnen spelers zich individueel opgeven.

De spelers worden verzocht hun volledige uitrusting inclusief sticks mee te nemen.

De eigen bijdrage voor de U10-trainingsdag is EUR 10,00 en dient vooraf te worden overgemaakt op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van U10-dag november 2015 en de volledige naam van de speler.

Wij zien jullie graag meedoen op zaterdag 7 november 2015!

Actueel factuuradres

Geplaatst op 06-10-2015

De clubs en contractanten worden per omgaande verzocht het actuele factuuradres te mailen naar info@nijb.nl ter voorkoming dat facturen naar een oud adres worden gezonden.

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 05-10-2015

Vandaag zijn een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

Leidraad projectplan actieve ledenwerving

Geplaatst op 05-10-2015

Ledenwerving en het behoud van leden is een doorlopend aandachtspunt van alle (sport-) verenigingen. De teruglopende trend in het aantal Nederlanders dat lid is van een sportvereniging treft ook het ijshockey. Bij een relatief kleine sport als de onze bestaat het gevaar dat het aantal leden beneden een kritische grens zinkt, waardoor de vereniging, of zelfs de gehele sport, haar bestaansrecht zou kunnen verliezen.

Elke vereniging heeft daarom een projectplan actieve ledenwerving. In een dergelijk projectplan wordt beschreven wat de uitgangspunten zijn, wordt het beleid aangaande ledenwerving uiteengezet en wordt beschreven welke acties de vereniging onderneemt om nieuwe leden te werven, huidige leden te behouden en de participatie van de leden te vergroten.

De randvoorwaarden die mede bepalend zijn voor de praktische invulling van het projectplan zullen voor elke vereniging anders zijn. Deze randvoorwaarden kunnen bijvoorbeeld de ambitie van de vereniging om te groeien beïnvloeden, of het beleid bepalen, waardoor bepaalde aspecten van de ledenwerving meer of juist minder relevant worden.

De bond kan daarom onmogelijk voor elke vereniging een pasklaar antwoord hebben hoe het beste aan ledenwerving kan worden gedaan. Dit document vormt slechts een algemene leidraad voor de verenigingen waarlangs zij een eigen projectplan kunnen samenstellen, of aan de hand waarvan zij kunnen toetsen of het bestaande projectplan nog voldoet.

(Her)aanmelding leden

Geplaatst op 28-09-2015

Secretarissen dienen via https://leden.nijb.nl/ hun (individuele) leden (her) aan te melden. Kun je als secretaris of wedstrijdsecretaris niet inloggen, stuur dan een mail naar competitie@nijb.nl. Vermeld in die mail ook je (mobiele) telefoonnummer. De heraanmeldingsperiode voor bestaande leden is verlengd tot 9 oktober.

Het aanmelden van nieuwe leden kan doorlopend.

Vanaf 2011 is het een algemene voorwaarde voor De Lotto om bij NOC*NSF de volgende gegevens aan te leveren: geboortedatum, postcode, geslacht, lidnummer bond en aanvangsdatum van het lidmaatschap. Het doel van KISS is dat de georganiseerde sport beschikt over een betrouwbaar en valide informatiesysteem dat zowel buiten als binnen de georganiseerde sport bijdraagt aan een beter onderbouwde besluitvorming.

Klik hier voor een toelichting.

Klik hier om het reglement als PDF te downloaden.

Wij verzoeken de clubs dringend de adres-, telefoon- en e-mailadresgegevens van de geregistreerde leden up-to-date te houden.

Plakhoesjes kunnen worden besteld via info@nijb.nl onder vermelding van aantal en bezorgadres.

Bijeenkomst wervingscoördinatoren woensdag 16 september 2015

Geplaatst op 22-09-2015

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst met de wervingscoördinatoren op woensdag 16 september 2015. Klik hier voor de presentatiesheets van de betreffende bijeenkomst.

De volgende afspraken zijn gemaakt. Elke vereniging levert een plan van aanpak in van minimaal drie activiteiten die in het seizoen 2015-2016 staan gepland. In het plan van aanpak staat omschreven: Wat je gaat doen, Hoe je het gaat doen, Wanneer je het gaat doen (datum en tijdstip), Wat het moet opleveren. Elke vereniging levert een nulmeting in van de actuele ledenaantallen. In Dropbox is hiervoor een sjabloon beschikbaar gesteld.

In de bijeenkomst van 16 september 2015 is aangegeven dat voor schaatsklassen of andere activiteiten helmen tegen een speciale prijs besteld kunnen worden. Clubs die helmen willen bestellen, kunnen hun bestelling (aantal en kleur) mailen naar theo.van.gerwen@nijb.nl.

De NIJB zal die clubs die echt actief aan de slag gaan en resultaten behalen belonen met uitrustingspakketten en eventueel een bezoek aan wervingsacties. Voor de wervingscoördinatoren is een Dropbox-account aangemaakt. Hierin kunnen de plannen van aanpak en de ledenaantallen worden geüpload. Verzocht wordt om zowel de plannen van aanpak en de ledenaantallen eveneens te mailen naar theo.van.gerwen@nijb.nl. Wervingscoördinatoren die toegang willen hebben tot de Dropbox-account worden verzocht een mail te sturen naar theo.van.gerwen@nijb.nl.

Coach-de-coach

Geplaatst op 18-09-2015

Coach-de-coach

Elke trainer en coach daagt sporters uit tot sportieve prestaties. Maar hoe pak je dat eigenlijk het beste aan? Een vraag waar veel trainers en coaches mee worstelen. Ook een belangrijke vraag, zeker voor jeugdtrainers en –coaches. Zij hebben een grote invloed op de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge sporters. Om trainers en coaches te ondersteunen is daarom het verenigingstraject Coach-de-coach ontwikkeld.

Het verenigingstraject Coach-de-coach leidt binnen een vereniging twee á drie trainerscoaches op. Een trainerscoach begeleidt trainers en coaches om hun vaardigheden op pedagogisch vlak verder te ontwikkelen. Trainerscoaches geven begeleiding langs de veld (baan, bad of mat) zodat een trainer of coach direct met de tips aan de slag kan. Trainerscoaches in spe leren welke observatietechnieken er zijn, hoe zij hun waarnemingen moeten analyseren en om op een constructieve manier feedback te geven. Naast voor trainers en coaches is het Coach-de-coach traject ook bedoeld voor bestuurders. Zij krijgen namelijk hulp om -de opleiding van- trainerscoaches een structurele plaats te geven binnen de vereniging. Bestuurders leren ook hoe zij trainerscoaches het beste kunnen faciliteren.

Meer informatie voor geïnteresseerde trainers en coaches is te vinden in de flyer. Meer informatie voor geïnteresseerde verenigingsbestuurders is te vinden in de brochure

Voor vragen kan je contact opnemen met jouw bond. Inschrijven voor het verenigingstraject Coach-de-coach kan hier.

Voor verenigingen die het Coach-de-coach traject hebben doorlopen is het traject Sportief Coachen een goede vervolgstap. In dit traject ontwikkelen verenigingen gezamenlijk een visie en maken zij afspraken ten aanzien van het begeleiden van sporters.

Geschillenbeslechting in de sport

Geplaatst op 19-09-2015

Handboek Geschillenbeslechting in de sport

Om sportbonden en -verenigingen te helpen om tot de juiste vorm van geschillenbeslechting te komen is de handreiking 'Geschillenbeslechting in de sport' opgesteld.

Op en rond onze sportvelden en sportaccommodaties zijn vele mooie sportmomenten te beleven. Steeds meer mensen gaan sporten en daar mogen we als sport echt trots op zijn. Maar waar mensen met elkaar omgaan, gebeuren helaas ook minder mooie dingen, waardoor ongewenste situaties ontstaan en ook conflicten. Binnen de sport gaat het dan vooral om betrokkenheid van spelers/sporters, coaches, trainers, begeleiders, officials, bestuur(sleden), sportbonden of zelfs supporters en publiek.

De beleving is dat niet alle misstanden worden gemeld of geïdentificeerd zodanig dat er ook wat aan gedaan wordt of kan worden. Om sportbonden en -verenigingen te helpen om tot de juiste vorm van geschillenbeslechting te komen is de handreiking 'Geschillenbeslechting in de sport' opgesteld.

Hierin komen onder andere de (on)mogelijkheden van tuchtrecht, strafrecht, bemiddeling, mediation, arbitrage en bindend advies naar voren. Ook hieraan gelieerde onderwerpen waar sportbonden en -verenigingen tegenaan lopen komen aan bod, zoals communicatie, publicatie, referenties, preventieve maatregelen en een handreiking hoe om te gaan met meldingen of klachten met betrekking tot seksuele intimidatie.

Download het handboek Geschillenbeslechting in de sport

Verenigingsbox

Geplaatst op 19-09-2015

De Verenigingsbox is een hulpmiddel voor verenigingen om zelfstandig te werken aan een sterke en veilige vereniging.
Een vereniging waar iedereen zich thuis voelt en met plezier sport!

De Verenigingsbox bestaat uit verschillende ‘tools’ zoals Beleidskaarten, best practises en een Seizoenskalender. Als bestuurder, trainer, coach en scheidsrechter kan je direct aan de slag met deze hulpmiddelen. Zo helpt de Verenigingsbox je om het gesprek over sportiviteit en respect op gang te brengen en om dit thema een vaste plaats te geven binnen jouw vereniging.

De inhoud van de Verenigingsbox bestaat uit:

Handleiding – Hoe gebruik je deze Verenigingsbox?
Dit is een handleiding voor verenigingsbestuurders met uitleg over hoe de Verenigingsbox te gebruiken binnen een vereniging.

Beleidskaarten
In de Verenigingsbox zijn 20 beleidskaarten opgenomen. Op iedere beleidskaart staat een specifiek onderwerp centraal, bijvoorbeeld gedragsregels of arbitragebeleid. Op de beleidskaarten staan zowel theorie als tips en praktijkvoorbeelden. Een beleidskaart biedt een verenigingen zo een duidelijk kader en handvat om zelf mee aan de slag te gaan.

 

Checklist – Hoe staat onze vereniging ervoor?
Het is altijd goed om te weten hoe je vereniging ervoor staat. Doe daarom een check met behulp van de checklist. Dan weet wat goed gaat en waar verbetering mogelijk is.

Handleiding - Hoe verzorg je succesvolle bijeenkomsten?
In deze handleiding staan tips voor het succesvol organiseren van bijeenkomsten voor trainers/coaches, arbiters, ouders en sporters.

Coachboekje
In het coachboekje wordt het principe ‘Sportief Coachen’ uitgelegd. Ook staan in het coachboekje tips voor trainers en coaches om zelf op een positieve en sportieve manier te trainen en coachen.

Seizoensplan
Het seizoensplan geeft inzicht in wanneer de verschillende interventies van de Verenigingsbox het beste ingezet kunnen worden.

Het voorbeeld seizoensplan geeft inzicht in wanneer de verschillende interventies van de Verenigingsbox het beste ingezet kunnen worden.

Website www.youth-hockey-tournaments.com

Geplaatst op 15-09-2015

Op de website www.youth-hockey-tournaments.com wordt de mogelijkheid geboden om gratis jeugdijshockeytoernooien die in Nederland plaatsvinden te vermelden (free listing). Het betreft hier volgens eigen zeggen het meest uitgebreide en unieke overzicht van jeugdijshockeytoernooien in Europa (vanaf de leeftijd van 10 tot 18 jaar). De website biedt de mogelijkheid om zelf een eigen toernooi toe te voegen: http://www.youth-hockey-tournaments.com/-et-new. Daarnaast biedt de website de mogelijkheid om tegen betaling reclame te maken voor een toernooi (VIP listing).

Girls' Global Game

Geplaatst op 11-09-2015
logo GGG In het weekend van 10 en 11 oktober 2015 organiseert de IIHF de zogenaamde Girls' Global Game.

Het concept bestaat eruit dat twee teams, bijvoorbeeld wit en blauw, wereldwijd tegen elkaar spelen in opeenvolgende wedstrijden georganiseerd door de betrokken bonden. De IIHF houdt samen met Hockey Canada de totale score bij. Voorbeeld, als er wedstrijden worden gespeeld in 30 landen in 30 uur en team blauw wint elke wedstrijd met 3-2, dan is het eindresultaat van de Girls' Global Game 90-60. De IIHF biedt een live score aan als het spel over de hele wereld plaatsvindt, zodat de meest actuele score van het spel kan worden gezien op elk gewenst moment. Ook is het doel om het spel chronologisch van oost naar west te doen laten plaatsvinden, zodat deze zo continu mogelijk plaatsvindt. Dit is afhankelijk van het aantal deelnemende landen en de geografische ligging van die landen.

Nederland neemt deel op 11 oktober 2015 in een wedstrijd die gepland staat van 11:00-12:00 uur.

Een exact schema van waar en hoe laat alle wedstrijden worden gespeeld, volgt later.

Zet je club op de kaart

Geplaatst op 07-09-2015

Staat jouw club nog niet op de kaart op Sport.nl? Dan wordt dat hoog tijd. Op de pagina Zet je club op de kaart kun je alle gegevens over jouw vereniging invullen. Als jouw club lid is van een sportbond die bij NOC*NSF is aangesloten, dan is een vermelding op Sport.nl gratis.

Transferformulier 'oude' bond ter aanvulling van de ITC

Geplaatst op 11-09-2015

De IIHF is ervan op de hoogte gesteld dat veel 'oude' bonden een formulier laten tekenen waarbij spelers / nieuwe clubs de vrijlating van de spelers voor de nationale competitie bevestigen voordat de spelers worden vrijgegeven voor een transfer. De bonden dienen er rekening mee te houden dat de IIHF International Transfer Regulations niet verplicht dat deze formulieren worden ondertekend voordat een speler mag transfereren. Er dient echter rekening gehouden te worden met het feit dat wanneer het formulier artikel 11 van de IIHF International Transfer Regulations herhaalt en er geen aanvullende eisen aan de speler / nieuwe club worden gesteld, de IIHF geen reden ziet waarom het formulier niet door de speler / nieuwe club moet worden ondertekend voordat de speler wordt getransfereerd.

Volledigheidshalve heeft de IIHF een geactualiseerd formulier van USA Hockey bijgesloten dat slechts artikel 11 van de IIHF International Transfer Regulations herhaalt. Een dergelijk formulier dat slechts de IIHF International Transfer Regulations herhaalt en geen aanvullende eisen stelt aan de speler / nieuwe club zijn de enige formulieren in overeenstemming met de IIHF International Transfer Regulations.

Verplichting diploma IJshockeytrainer/coach 1

Geplaatst op 11-09-2015

Tijdens een door de NIJB georganiseerde competitiewedstrijd of een onder auspiciën van de NIJB gespeelde vriendschappelijke wedstrijd mogen per team maximaal acht teambegeleiders zich naast, achter of in de spelersbank bevinden. De teambegeleiders dienen te beschikken over een NIJB-paspoort en de namen van deze teambegeleiders dienen op de wedstrijdsheet te worden vermeld. Elke teamleider/coach moet minimaal beschikken over, het door de NIJB te verstrekken, diploma IJshockeytrainer/coach 1. Zonder het diploma IJshockeytrainer/coach 1 (of de aanmelding daartoe voor een cursus) mag een teambegeleider niet in de spelersbank staan.

Op Coaches Corner (NIJB Opleidingen / IJshockeytrainer/coach 1) staan de data van de examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2015-2016. Op de betreffende pagina staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden voor één van de examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1.

Groningen niet in BeNe-league

Geplaatst op 01-09-2015

Gijs kiest voor de toekomst

BeNe-league

Gijs Groningen begrijpt en ondersteunt de keuze voor nivellering van het Nederlandse ijshockey. Een BeNe-league met veel teams maakt een leukere competitie dan een Eredivisie met maar 4 teams. Dit is ook de enige juiste keuze voor het Nederlandse ijshockey.

Stap omhoog

Gijs Groningen leunt al jaren op wat oudere ervaren spelers, welke erg succesvol zijn geweest in de Eerste divisie afgelopen jaren. De nivellering van het Nederlandse ijshockey en de komst van de BeNe-league is voor Gijs Groningen wel een stap omhoog. Door het vertrek van enkele ervaren en bepalende spelers, zal het niveau van het team niet omhooggaan. Daar waar in tegenstelling tot GIJS Groningen veel teams zich hebben kunnen versterken of bepalende spelers wel hebben kunnen behouden. We begrijpen dat de meeste teams de mogelijkheid tot versterking hebben door hun geografische ligging en spelers sneller overstappen naar een andere club.

Jeugd

Om te voorkomen dat we teveel gaan leunen op de nog overgebleven ervaren spelers, heeft Gijs Groningen besloten om op het niveau te blijven als waar het de afgelopen zeer succesvol is geweest n.l. de Eerste divisie. De keus is gemaakt om op deze manier de talentvolle jeugdspelers sneller en makkelijker te laten aansluiten bij het eerste team. De stap voor hun zal te groot zijn naar het niveau van de BeNe-league. Gijs Groningen kiest hiermee dan ook nadrukkelijk voor de toekomst. Door talentvolle jeugdspelers met hogere teams te laten meetrainen naast hun eigen team, krijgen ze meer ijstijd en zullen zich sneller ontwikkelen.

Ook komt er meer ijstijd vrij door de keuze voor de Eerste divisie, welke zal worden aangewend om jeugd en keepers verder te ontwikkelen.

Keuze

Is de keuze om op het niveau te blijven en niet uit te komen in de BeNe-league een moeilijke keuze? Daarop is het antwoord tweeledig: ja, aangezien de BeNE-league en de nivellering de redding voor het Nederlandse ijshockey is. Nee, aangezien wij een keuze moeten maken welke goed is voor onze club. En dan kiezen wij voor de toekomst, namelijk de jeugd!

De organisatie van de BeNe-league bekijkt momenteel of de competitieopzet hierdoor gewijzigd dient te worden. Meer informatie hierover volgt spoedig.

Bijeenkomst wervingscoördinatoren woensdag 16 september 2015

Geplaatst op 01-09-2015

Op 24 juni 2015 is in Nieuwegein een aftrap georganiseerd met de ledenwervings­coördinatoren van de clubs in het kader van een ledenwervingscampagne gedurende het komende seizoen en vanzelfsprekend de seizoenen daarna. Tijdens deze bijeenkomst is gesproken over diverse mogelijke activiteiten rondom ledenwerving. Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst met de wervingscoördinatoren op woensdag 24 juni 2015. Klik hier voor de presentatiesheets van de bijeenkomst.

Tijdens de vorige bijeenkomst is aangegeven dat de volgende bijeenkomst plaatsvindt op woensdag 16 september 2015 en dat voor deze tweede bijeenkomst huiswerk vereist is. De wervings­coördinatoren zijn gevraagd een lokaal beleidsplan op te stellen met daarin omschreven de ledenwervingsacties voor dit seizoen en volgende seizoenen. Centraal in de bijeenkomst van 16 september is het delen van deze uitgewerkte plannen. De uitdaging is dat elke club concreet aan de slag gaat met de vastgestelde acties en doelstellingen.

Klik hier voor de brief van de technisch directeur inzake de bijeenkomst op woensdag 16 september 2015.

Nationale ijshockeyteam start voorbereiding

Geplaatst op 28-08-2015

Het Nederlands ijshockey start de voorbereiding op het pré-Olympisch kwalificatietoernooi en het wereldkampioenschap reeds in het eerste weekend van september.

Op zaterdag 5 september 2015 wordt om 20:15 uur in Eindhoven gespeeld tegen Moskitos Essen, het Oberliga-team van de ook in Nederland bekende trainer Frank Gentges. Toegangskaarten á € 5,- zijn voorafgaand aan de wedstrijd beschikbaar aan de kassa van het ijssportcentrum.

Een dag later vindt de return plaats in Essen. Aanvangstijdstip van deze wedstrijd is 18:30 uur.

Voorafgaand aan deze wedstrijden zijn een aantal trainingen gepland.

In de voorbereiding op genoemde evenementen moet de technische staf van Oranje rekening houden met 2 scenario’s. De meeste spelers die voor Oranje in aanmerking komen spelen in het team van Tilburg, dat in de Oberliga uitkomt. Er wordt rekening gehouden dat Tilburg zich plaatst voor de play-offs Oberliga, waardoor een aantal internationals niet beschikbaar zijn voor het wereldkampioenschap. Er worden daarom 2 teams geformeerd: team A mét de internationals van Tilburg en team B zonder die spelers.

Team B begint de voorbereiding op het internationale seizoen met de wedstrijd tegen Moskitos Essen.

In het weekend van 6, 7 en 8 november 2015 zal team A zich voorbereiden op het pré-Olympisch toernooi en 2 wedstrijden spelen tegen een nog niet bekende tegenstander. De wedstrijden worden naar alle waarschijnlijkheid in Nederland gespeeld.

Het pré-Olympisch kwalificatietoernooi wordt in Italië gespeeld van 11 tot en met 14 februari 2016. Nederland treft daar Italië, Groot-Brittannië en een zich nog te kwalificeren land. Tilburg is in de Oberliga vrijgeroosterd en derhalve zal team A de honneurs waarnemen.

Van 9 tot en met 15 april 2016 wordt in Jaca (Spanje) het Wereldkampioenschap, Divisie II, poule A gespeeld. België, China, Spanje, IJsland en Servië zijn daar de tegenstanders van Oranje. Welke spelers op dit toernooi voor Oranje uitkomen is afhankelijk van de ontwikkeling van spelers van team B en de prestaties van Tilburg in de Oberliga.

Nederlandstalig casebook beschikbaar

Geplaatst op 21-08-2015

Het Nederlandstalig casebook (aanvulling op het IIHF-spelregelboek) is nu hier beschikbaar.

Ook staat er een link naar dit document bij Officials, Spelregels en handboeken. Kijk in de alinea 'Spelregels'.

Heraanmeldingsperiode leden

Geplaatst op 03-09-2015

Secretarissen dienen via https://leden.nijb.nl/ hun (individuele) leden (her) aan te melden. Kun je als secretaris of wedstrijdsecretaris niet inloggen, stuur dan een mail naar competitie@nijb.nl. Vermeld in die mail ook je (mobiele) telefoonnummer. De heraanmeldingsperiode voor bestaande leden sluit op 26 september. Het aanmelden van nieuwe leden kan doorlopend. Wij verzoeken de clubs dringend de adres-, telefoon- en e-mailadresgegevens van de geregistreerde leden up-to-date te houden.

Vanaf 2011 is het een algemene voorwaarde voor De Lotto om bij NOC*NSF de volgende gegevens aan te leveren: geboortedatum, postcode, geslacht, lidnummer bond en aanvangsdatum van het lidmaatschap. Het doel van KISS is dat de georganiseerde sport in 2012 beschikt over een betrouwbaar en valide informatiesysteem dat zowel buiten als binnen de georganiseerde sport bijdraagt aan een beter onderbouwde besluitvorming.

De NIJB verzoekt de leden met betrekking tot de registraties in de online ledenadministratie van elk lid minimaal naam, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, adresgegevens en lidsoort te registreren. De NIJB heeft geconstateerd dat van veel leden in de online ledenadministratie de adresgegevens ontbreken en verzoekt de leden dringend de online ledenadministratie zo spoedig mogelijk zo compleet mogelijk in te  vullen. De NIJB moet de ledengegevens registreren bij NOC*NSF ten behoeve van KISS.

De NIJB behoudt zich het recht voor een NIJB-paspoort niet af te geven of in te trekken, wanneer de verplichte persoonsgegevens niet zijn of worden geregistreerd in de online ledenadministratie van de NIJB.

Promotie scheidsrechters

Geplaatst op 01-08-2015

In vele landen en in vele sporten is men op zoek naar deskundige scheidsrechters. Zie hier wat sommige van onze collega-ijshockeylanden doen om scheidsrechters te werven.

No refs, no game

Ron Bertelingschaal

Geplaatst op 01-08-2015

De traditionele seizoensopeningswedstrijd om de Ron Bertelingschaal is vastgesteld.

Omdat DESTIL Trappers Tilburg zowel landskampioen als bekerwinnaar werd in het seizoen 2014-2015, gaat de strijd om de Ron Bertelingschaal tussen de landskampioen en de verliezend bekerfinalist, UNIS Flyers Heerenveen.

Over wie de schaal dit keer in ontvangst mag nemen wordt in een best-of-two gestreden op:

vrijdag 18 september 2015 - 20:30 uur in Leeuwarden: UNIS Flyers Heerenveen vs DESTIL Trappers Tilburg

zondag 20 september 2015 - 15:00 uur in Tilburg: DESTIL Trappers Tilburg vs UNIS Flyers Heerenveen

Spelregelboek - tweede druk

Geplaatst op 26-07-2015

De IIHF heeft onlangs een tweede druk van het spelregelboek 2014-2018 uitgegegeven.
U treft deze aangepaste versie aan op de website van de IIHF.

Ook het Nederlandstalige spelregelboek 2014-2018 is in aangepaste vorm terug te vinden op de website van de NIJB. De wijzigingen ten opzichte van de eerste druk zijn hier geel gearceerd.
Van de eerste druk zijn nog exemplaren verkrijgbaar.

Het uit 150 pagina's bestaande boekje is voorzien van een witte ringband en geplastificeerde kaft. Het boekje kan besteld worden door EUR 20 inclusief verzendkosten (EUR 15 exclusief verzendkosten) over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van naam, adres en spelregelboek.

 

Competitieopzet gepubliceerd

Geplaatst op 19-07-2015

Onder het tabblad 'Competitie' treft u onder de diverse divisies de indeling en opzet van de betreffende competitie aan.

Ook zijn de herziene versies van het sportreglement en de bijlage daarop gepubliceerd. Ga daarvoor naar het tabblad 'Reglementen'.

Fondswerving: no cure, no pay

Geplaatst op 08-07-2015

Mede door teruglopende subsidies staat de begroting van de NIJB onder zware druk. En daarmee uiteraard het  volledige technische programma waarbij gedacht moet worden aan talentontwikkeling en (deelname aan Wereldkampioenschappen van) de nationale selecties. En dat juist op een moment dat voor mannen en vrouwen de kwalificaties voor de Olympische Spelen in Pyeongchang voor de deur staan.

Om de benodigde fondsen te werven worden allerlei activiteiten uitgezet. Te denken valt dan aan gesprekken met het ministerie van VWS, een aanvraag bij het KPN sportfonds, het oprichten van een commerciële commissie, inzetten van oud-internationals.

Ook doen we middels dit bericht een oproep aan commerciële partijen om zich op basis van ‘no cure, no pay’ in te zetten om voor de NIJB, al dan niet geoormerkte, fondsen te werven.

Geïnteresseerde partijen wordt gevraagd om, in eerste instantie, voor meer informatie contact op te nemen met de algemeen directeur van de NIJB, de heer Arnoud van Berkel. Stuur een mail naar arnoud.van.berkel@nijb.nl o.v.v. van uw telefoonnummer en het tijdstip waarop u het beste bereikbaar bent. U wordt dan z.s.m. daarna gecontacteerd.

Opleidingen IJshockeytrainer/coach seizoen 2015-2016

Geplaatst op 13-07-2015

Op Coaches Corner (NIJB Opleidingen / IJshockeytrainer/coach 1) staan de data van de examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2015-2016. Op de betreffende pagina staat beschreven hoe u zich kunt aanmelden voor één van de examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1.

Op Coaches Corner (NIJB Opleidingen / IJshockeytrainer/coach 2) staan de data van de theorie- en praktijkdagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 2 van het seizoen 2015-2016. Bent u in het bezit van het diploma IJshockeytrainer/coach 1 en geïnteresseerd in de vervolgopleiding, kunt u op de betreffende pagina lezen hoe u zich kunt aanmelden voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 2.

Global Skills Challenge Summit (Qualification)

Geplaatst op 10-07-2015
De Nederlandse deelnemers Maree Dijkema en Ties van Soest hebben zich deze week in de voorronde van de Skills Challenge (gehouden tijdens het 2015 IIHF Hockey Development Camp en de Global Skills Challenge Summit in Vierumäki, Finland) gekwalificeerd voor de finale van de Skills Challenge tijdens de Olympische Jeugdwinterspelen in Lillehammer, Noorwegen (12-21 februari 2016).

Klik hier voor de resultaten van de voorronde van de Skills Challenge van de mannen. Klik hier voor de resultaten van de voorronde van de Skills Challenge van de vrouwen.

De NIJB feliciteert Maree en Ties met het fantastische resultaat tijdens de voorronde.

Klik hier voor de videosamenvatting van het 2015 IIHF Hockey Development Camp en de Global Skills Challenge Summit in Vierumäki, Finland. De Summit was het laatste kwalificatie-evenement voor de Skills Challenge op de 2016 Olympische Jeugdwinterspelen in Lillehammer. Klik hier voor foto's van het betreffende evenement in Finland.

Oefenwedstrijden nationale team

Geplaatst op 08-07-2015

Als eerste voorbereiding op het pre-Olympisch kwalificatietoernooi in Italië (februari 2016) en het wereldkampioenschap in Spanje (april 2016) zijn er voor het nationale mannenteam twee oefenwedstrijden gepland.

De eerste wedstrijd wordt op 5 september 2015 in Eindhoven gespeeld tegen ESC Moskitos Essen. Een dag later brengt Oranje een tegenbezoek aan Oberligadeelnemer (18:30).

In november wordt de oefencampagne vervolgd. Meer nieuws volgt later.

Buitenlandse werknemers

Verblijfsvergunningen en tewerkstellingsvergunningen

Geplaatst op 30-06-2015

Het is steeds gebruikelijker dat buitenlandse sporters, trainers en coaches in Nederland werkzaam zijn. Om een buitenlandse sportwerknemer legaal in Nederland arbeid te laten verrichten, zijn de juiste papieren nodig. De WOS ondersteunt sportorganisaties bij het aantrekken en tewerkstellen van werknemers.

Waar moet u rekening mee houden als u een buitenlandse speler, trainer of coach bij uw sportorganisatie te werk wil stellen? Stelt u zich deze vraag altijd wanneer u van plan bent een buitenlandse speler of coach naar Nederland te halen. Nederland voert ten aanzien van buitenlandse werknemers een restrictief toelatingsbeleid. Dat betekent dat

Nederlandse werknemers voorrang dienen te krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor de sportsector. Het is een sportorganisatie daarom verboden een buitenlandse sporter, trainer of coach uit een land niet-behorend tot de Europese Economische Ruimte in Nederland arbeid te laten verrichten zonder tewerkstellingsvergunning en/of verblijfsvergunning.

Buitenlandse werknemers uit Europese Economische Ruimte
Een buitenlandse speler, trainer of coach uit de Europese Economische Ruimte (Europese Unie, plus IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland) die in loondienst is bij een Nederlandse sportwerkgever, heeft over het algemeen dezelfde rechten en plichten als een Nederlandse werknemer als het gaat om: loon, vakantietoeslag, vakantiedagen, verlof, werktijden en arbeidsomstandigheden. Als er binnen de sporttak ook een cao geldt, is deze ook geldig voor de buitenlandse sporters.

Het recht op voorzieningen zoals uitkeringen bij ziekte of werkloosheid, pensioen en toeslagen geldt op het moment dat hiervoor ook premies zijn afgedragen. Daarnaast geldt dat iedereen die in Nederland woont en die in loondienst werkt, automatisch via zijn werkgever verzekerd is voor de Ziektewet, WIA en WW. Dat geldt ook voor buitenlandse werknemers die in Nederland gaan wonen en werken bij een werkgever die gevestigd is in Nederland.

Let verder op dat iedere buitenlandse topsporter die in Nederland woont en in loondienst is bij een Nederlandse sportwerkgever een ziektekostenverzekering dient af te sluiten. Dit geldt ook voor:

 • werknemers die niet in Nederland wonen, maar hier wel belasting betalen;
 • werknemers die al een ziektekostenverzekering hebben in het buitenland, maar uitsluitend in Nederland werken.


Buitenlandse werknemers van buiten Europese Economische Ruimte

Een buitenlandse speler, trainer of coach van buiten de Europese Economische Ruimte heeft in de meeste gevallen een vergunningsplicht voor verblijf en arbeid in Nederland. Ook het spelen van wedstrijden in georganiseerd verband of het trainen bij een sportvereniging wordt in de meeste gevallen gezien als arbeid waarvoor een vergunningsplicht geldt.

Vanaf 1 april 2014 moet de sportwerkgever van de buitenlandse topsporter, coach of trainer een gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid: GVVA aanvragen. Dit geldt voor buitenlandse werknemers die langer dan 3 maanden naar Nederland komen om te werken. De GVVA combineert de verblijfsvergunning en de tewerkstellingsvergunning (TWV) in 1 vergunning. Een buitenlandse werknemer (of zijn werkgever) dient dus 1 aanvraag in bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND). Let op: indien de buitenlandse werknemer korter dan 3 maanden in Nederland verblijft, hoeft er geen verblijfsvergunning te worden aangevraagd bij het IND, wel is een TWV verplicht.

Voorwaarden vergunning
Een sportwerkgever mag alleen in de volgende gevallen een buitenlandse topsporter, coach of trainer van buiten de Europese Economische Ruimte laten werken:

 1. als er voor de functie van de buitenlander geen geschikte kandidaten te vinden zijn in Nederland en de Europese Economische Ruimte;
 2. als de buitenlandse werknemer unieke kwaliteiten bezit voor de Nederlandse arbeidsmarkt of hoogste competitie in de betreffende tak van sport;
 3. als de buitenlander een arbeidsovereenkomst krijgt met een marktconform salaris (altijd boven het minimumloon).

Dit zijn noodzakelijke voorwaarden bij het aanvragen van een vergunning. Let op: voor topsporters en coaches gelden andere regels dan voor trainers en andere werknemers!

Boete
Wie een buitenlandse topsporter of coach zonder de juiste papieren laat werken, loopt het risico tegen een boete aan te lopen. Dus ook al zijn alle aanvragen voor een vergunning de deur uit en is er alle reden om aan te nemen dat de vergunningen snel binnen zullen zijn, val niet voor de verleiding om de speler alvast aan de slag te laten gaan of de coach alvast werkzaamheden te laten verrichten!

Samenwerken met de IND
De verschillende procedures die sportorganisaties moeten doorlopen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen zijn echter vaak zeer complex en tijdrovend. Wij [WOS] helpen u daarom graag. Omdat wij jaarlijks aanvraagprocedures voeren voor sportbonden en sportorganisaties, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de IND. Dit versnelt vaak de procedures voor de sportsector en dus ook voor sportorganisaties. Neem daarom in geval van een concrete aanvraag contact met de WOS op. Dat voorkomt vaak onnodige vertraging.

Advies
Ook kunt u contact met ons [WOS] opnemen als u zich wilt laten adviseren over alle aspecten waarmee u als sportorganisatie rekening moet houden bij het in dienst nemen van een buitenlandse sporter, trainer of coach.

30%-regeling
Een buitenlandse werknemer die in Nederland komt werken, maakt meestal kosten, bijvoorbeeld voor een tijdelijk verblijf buiten zijn eigen woonland. Met de 30%-regeling mogen werkgevers 30% van het loon onbelast verstrekken als tegemoetkoming voor deze extraterritoriale kosten. Deze fiscale 30%-regeling voor onkostenvergoeding aan buitenlandse werknemers is vooral ingesteld om het voor Nederlandse werkgevers gemakkelijker te maken werknemers te werven die een specifieke deskundigheid bezitten die in Nederland niet aanwezig of zeer schaars is. In de praktijk wordt de vergoeding meestal (ook) ervaren als een belastingvoordeel voor de buitenlandse werknemer. Ook buitenlandse sporters kunnen van deze regeling gebruik maken.

De 30%-regeling houdt in dat u 30% van het loon inclusief vergoeding mag verstrekken als vergoeding voor de extra kosten van het tijdelijke verblijf van uw werknemer in een ander land, of, als u een werknemer uit het buitenland aantrekt, voor zijn tijdelijk verblijf in Nederland. Deze vergoeding is onbelast. Het gaat hierbij om 30% van het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, inclusief de vergoeding zelf.

Ondersteuning bij aanvraag
Indien u hulp nodig heeft bij de aanvraag van een 30%-regeling, dan kunt u contact opnemen met de Belastingdienst of de WOS. De WOS kan sportwerkgevers helpen met de aanvraag voor een 30%-regeling bij de Belastingdienst.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Maak er een punt van

Geplaatst op 30-06-2015

Bijeenkomst wervingscoördinatoren woensdag 24 juni 2015

Geplaatst op 26-06-2015

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst met de wervingscoördinatoren op woensdag 24 juni 2015. Klik hier voor de presentatiesheets van de bijeenkomst.

BeNe-league 2015-2016

Geplaatst op 18-05-2015

Inleiding
De Koninklijke Belgische IJshockey Federatie (KBIJF) en de Nederlandse IJshockey Bond (NIJB) slaan de handen ineen en gaan vanaf het seizoen 2015-2016 een competitie organiseren op het hoogste niveau in beide landen.

Zeventien teams hebben zich ingeschreven voor de competitie die BeNe-league als werktitel heeft gekregen.

Deze zeventien teams strijden het eerste jaar in 2 poules om het kampioenschap. Vanaf het seizoen 2016-2017 zullen 2 divisies op sterkte worden ingedeeld, gebaseerd op de resultaten van het seizoen 2015-2016. Naast dit kampioenschap zal er in beide landen ook een separate bekercompetitie worden gespeeld.

BeNe-league
Poule A bestaat uit Amsterdam, Antwerpen, Den Haag, Dordrecht, Groningen, Heerenveen, Herentals. Turnhout en Zoetermeer. In poule B zijn ondergebracht: Den Bosch, Eindhoven, Geleen, Heist op den Berg, Leuven, Luik, Nijmegen en Tilburg.

In beide poules wordt een enkele competitie gespeeld. Alle teams spelen daardoor 16 resp. 14 wedstrijden op reguliere basis.

Na de reguliere competitie spelen de nrs. 1 t/m 4 (met respectievelijk 4, 3, 2 en 1 bonuspunten) in de kampioenspoules KA en KB tegen elke team uit de andere kampioenspoule in een halve competitie (de tams treffen elkaar 1 maal: óf uit óf thuis).

De halve finale om de BeNe-league gaat vervolgens in een best-of-three serie tussen de nr. 1 uit KA en de nr. 2 uit KB, en de nrs. 2 uit KA en 1 uit KA1. De nrs. 1 hebben daarbij thuisvoordeel.

De finale wordt vervolgens gespeeld in een best-of-three serie tussen de winnaars van de halve finales.

De nrs. 5 t/m 8 (9) uit poule A en B worden ondergebracht in respectievelijk de poules NA en NB. Zij starten met resp. 5, 4, 3, 2 of 1 bonuspunt. Elk team uit NA speelt éénmaal (óf uit óf thuis) tegen elk team uit poule NB.

Na afloop van deze competitie plaatsen nr. 1 van poule NA en en nr. 2 van poule NB, alsmede de nr. 2 van poule NA en nr. 1 van poule NB in en best-of-three serie voor een plaats in de sterkste poule van het seizoen 2016-2017. Ook de 8 teams uit de kampioenspoules plaatsen zich voor deze sterkste poule. De overige teams spelen in 2016-2017 in de op é''en na hoogste competitie.

Bekercompetitie

Voor de bekercompetitie hebben zich, zowel in België als in Nederland 6 teams aangemeld. In elk van de landen wordt een aparte bekercompetitie gespeeld. De zes teams spelen elk uit en thuis tegen elkaar. De bovenste vier van deze competitie plaatsen zich voor de halve finale (best-of-three). De winnaars van de halve finale plaatsen zich voor de bekerfinale.

De bekerfinale is in Nederland gepland op zaterdag 30 januari; in België staat de finale gepland op zaterdag 13 februari.

Belgische deelnemers aan de bekercompetitie zijn: Antwerpen, Heist, Herentals, Leuven, Luik en Turnhout. Voor de Nederlandse bekercompetitie hebben ingeschreven: Dordrecht, Eindhoven, Geleen, Heerenveen, Nijmegen en Tilburg.

Importregeling

1. Een import is een speler die, conform IIHF-reglementen, niet gerechtigd is om voor een van de twee nationale teams uit te komen. Derhalve worden Belgen voor Nederlandse teams en Nederlanders voor Belgische teams niet als import bestempeld. Wel is, volgens de IIHF reglementen, een ITC vereist bij een overgang van een Belgisch team naar een Nederlands team. In een dergelijke situatie brengen NIJB en/of KBIJF geen extra administratiekosten in rekening.

2. Het aantal imports is vastgesteld op maximaal 2.

3. Daarnaast is een onbeperkt aantal statusspelers toegestaan.

Statusspeler:

a. Een speler die vanaf zijn vijftiende verjaardag onafgebroken in Nederland en/of België heeft gespeeld.

b. Een speler die bij aanvang van enig seizoen minimaal 4 jaar onafgebroken in Nederland of België heeft gespeeld.

Data WK en Olympische kwalificatie

Geplaatst op 15-05-2015

Het nationale mannenteam neemt van 9-15 april 2016 deel aan het 2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II groep A. In het Spaanse Jaca wordt de strijd aangegaan met België, Servië, Spanje, IJsland en China.

In de periode van 11-14 februari 2016 speelt Nederland (waarschijnlijk in Italië) in het pre-Olympisch kwalificatietoernooi tegen Italië, Groot-Brittannië en de winnaar van de kwalificatiegroep, die bestaat uit Spanje, Servië, IJsland en China.

In het Italiaanse Asiago treedt het nationale vrouwenteam in de periode van 4-10 april 2016 in het strijdperk om het 2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie I groep A. Tegenstanders zijn Letland, Italië, China, Hongarije en Kazachstan.

Voor de vrouwen is er met betrekking tot de Olympische kwalificatie momenteel nog niks bekend.

Jong Oranje U20 speelt in de periode van 13-19 december 2015 in het Litouwse Elektrenai in het 2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II groep A om het kampioenschap. Tegenstanders  van Oranje zijn Hongarije, Litouwen, Korea, Estland en Kroatië.

Jong Oranje U18 reist voor het 2016 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie II groep A af naar Brasov in Roemenië. Dit team neemt het van 4 tot en met 10 april 2016 op tegen Litouwen, Polen, Groot-Brittannië, Kroatië en Roemenië.

Pilot opleiding IJshockeygoaliecoach

Geplaatst op 12-05-2015

Keepers zijn schaars en aan de kwaliteit van keepers kan nog veel verbeterd worden. De NIJB is erin geslaagd om een opleidingsprogramma voor goaliecoaches op te stellen.

Onlangs zijn de opleidingsmaterialen compleet gemaakt. Hierdoor zit beperkte tijd tussen de aankondiging en de organisatie van de eerste landelijke opleiding voor IJshockeygoaliecoaches. Deze opleiding zal plaatsvinden in het IJssportcentrum Eindhoven (Antoon Coolenlaan 3 te Eindhoven) en kent een theoretische inhoud en een praktische inhoud. Tijdens de theoretische modules krijgen de cursisten inzicht over hoe een goaliecoach een effectief leerproces kan doormaken met jonge goalies. De inhoud van deze opleiding is volledig herleid vanuit de Zweedse opleiding IJshockeygoaliecoach level 1 en 2.

De nationale goaliecoaches Patrick den Ouden en Chad Kambeitz hebben zelf de Zweedse versie van de opleiding gevolgd en zijn vanuit hun eigen opleiding aan de slag gegaan om de modules om te zetten in een Nederlandse versie.

Data en programma pilot opleiding IJshockeygoaliecoach:

Zaterdag 13 juni 2015
09:00 - 11:15 uur - Theorie
11:30 - 13:00 uur - Praktijk op het ijs
13:15 - 15:00 uur - Afsluiting en opdrachten voor volgende sessie

Zaterdag 27 juni 2015
09:00 - 11:15 uur - Theorie
11:30 - 13:00 uur - Praktijk op het ijs
13:15 - 15:00 uur - Afsluiting en uitreiking certificaten (om in aanmerking te komen voor certificering is het noodzakelijk de opdrachten goed te maken en bij beide cursusdagen aanwezig te zijn)

Tarief:
Omdat het de pilot van deze opleiding betreft zal eenmalig een korting worden gegeven op het normale tarief van EUR 320. De kosten voor de pilot bedragen EUR 160 per persoon. Een investering die zich dubbel en dwars terugbetaalt in opgedane kennis en vaardigheden.

Hoe kun je je opgeven?
Je geeft jezelf op door een mail te sturen aan theo.van.gerwen@nijb.nl. Vermeld duidelijk je naam en de club waar je werkzaam bent. Je dient bij aanmelding het cursusgeld van EUR 160,00 over te maken op het bankrekeningnummer van de NIJB, IBAN NL33INGB0455541108, onder vermelding van goaliecoach en je naam. Zie hieronder de annuleringsvoorwaarden.

Annuleringskosten
Bij annulering tot uiterlijk 4 werkdagen voor aanvang van de eerste cursusdag wordt een bedrag van EUR 27,50 in rekening gebracht. Bij annulering minder dan 48 uur voor aanvang van de eerste cursusdag wordt het gehele bedrag EUR 160,00 in rekening gebracht.

Wij zien graag jullie aanmelding tegemoet en zouden het fantastisch vinden als de clubs mensen hebben die zich inzetten als goaliecoach. De goaliecoaches kun je als vereniging belonen met deze opleiding tot gecertificeerde goaliecoach.

Geef de informatie door en meld coaches aan!

Campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt'

Geplaatst op 23-05-2015

Ministerie van Veiligheid en Justitie lanceert campagne Verklaring Omtrent Gedrag

wo 20 mei 2015
Sinds de invoering van de gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers op 1 januari dit jaar vroegen 11.655 mensen een verklaring aan. Dat maakte staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie bekend bij de aftrap van de campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’. Viervoudig olympisch kampioen zwemmen Inge de Bruijn en vijfvoudig wereldkampioen zeilen Lobke Berkhout vergezelden staatssecretaris Dijkhoff bij de aftrap van de campagne, die wordt gesteund door NOC*NSF.
De campagne heeft als doel seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen in organisaties waar vrijwilligers werken met kwetsbare groepen, zoals minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking. Zo ook in de sport. Vrijwilligers een VOG laten aanvragen is een belangrijke stap die organisaties kunnen nemen om hun leden te beschermen.

Onderdeel van de campagne is een VOG-estafette. Hierbij geven besturen een rode bal door aan andere besturen met de oproep een punt te maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De estafettes gaan van start in Barendrecht, Boxtel, Hoorn, Breda, Den Haag, Leeuwarden en Eindhoven.

Staatssecretaris Dijkhoff: “Minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking moeten zich veilen voelen op sportclubs of zomerkampen. Organisaties die werken met kwetsbare groepen moeten zorgen voor een veilig klimaat. De gratis VOG draagt hieraan bij. Ons streven is dat alle betrokken organisaties hier standaard om gaan vragen.”

Inge de Bruijn: “Helaas gaat het bij seksueel grensoverschrijdend gedrag om mensen die misbruik maken van hun machtspositie binnen een organisatie waarbij de ‘mindere’ wordt geïntimideerd, gekleineerd en soms zelfs seksueel wordt lastig gevallen. Ik ben ambassadeur voor de campagne ‘Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van’ omdat ik het van groot belang vind dat deze kwetsbare groep van minderjarigen en verstandelijk beperkten wordt beschermd en dat dit probleem bespreekbaar wordt gemaakt.”

Lobke Berkhout: “Met de komst van mijn dochtertje Belle besef ik maar al te goed hoe kwetsbaar minderjarigen zijn. Ik moet er niet aan denken dat haar iets overkomt op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de sportclub. Het is heel belangrijk dat er preventieve maatregelen genomen worden bij organisaties waar vrijwilligers werken met kwetsbare groepen om incidenten te voorkomen. Daarom maak ik me sterk voor de campagne 'Seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maak er een punt van'.”

Aantal VOG-aanvragen dit jaar fors gestegen
Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “ Sinds begin dit jaar is het aantal VOG-aanvragen fors gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In de periode 1 januari tot 1 mei hebben 1900 organisaties zich aangemeld om aanspraak te maken op de gratis VOG, ruim 1100 daarvan betreft sportorganisaties. Deze stijging komt door de toenemende media-aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag bij sportclubs en het feit dat het aanvragen van de VOG vanaf 1 januari 2015 wordt vergoed door het ministerie van Veiligheid en Justitie. NOC*NSF steunt de campagne van het ministerie van Veiligheid en Justitie, want het aantal VOG-aanvragen kan nog verder omhoog.“

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over de campagne op de website www.maakereenpuntvan.nl. Informatie over het aanvragen van VOG’s door sportorganisaties is te vinden op www.nocnsf.nl/vog.

2015 IIHF International Transfer Regulations

Geplaatst op 01-07-2015

De Nederlandse IJshockey Bond is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF.

Klik hier voor de 2015 IIHF International Transfer Regulations.

Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‘oude’ bond), naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een International Transfer Card (ITC) te worden ingevuld. (Zie artikel 3 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Deze ITC is bij de NIJB verkrijgbaar en dient bij de NIJB te worden ingeleverd. De NIJB stuurt de ITC door naar de 'oude' bond en draagt zorg voor de verdere verwerking. (Zie artikel 10 van het sportreglement van de NIJB.)

Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren middels een zogenoemde letter of approval - gelimiteerd of ongelimiteerd - van de 'oude' bond. De duur van de gelimiteerde letter of approval mag niet het seizoen waarin de speler zijn 18e verjaardag bereikt overschrijden. (Zie verder artikel 4 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Het formulier 'Letter of Approval' is te vinden op pagina 20 van de International Transfer Regulations van de IIHF.

Het formulier 'Unlimited Transfer Card Request' is te vinden op pagina 21 van de International Transfer Regulations van de IIHF. In het geval de speler verzoekt om een ongelimiteerde transfer dient de ITC of de letter of approval vergezeld te gaan van het formulier 'Unlimited Transfer Card Request'. Dit formulier dient te worden ondertekend door de speler en een getuige.

Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en de International Transfer Regulations van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

Klik hier voor Verklaring betreffende spelers van Hockey Canada. De ITC van spelers van Hockey Canada dient vergezeld te gaan van het betreffende formulier ondertekend door de speler en de club.

Klik hier voor Verklaring betreffende spelers van USA Hockey. De ITC van spelers van USA Hockey dient vergezeld te gaan van het betreffende formulier ondertekend door de speler en de club.

Presentatiesheets inspiratiesessie Johan Wakkie en zijn Plan 4

Geplaatst op 10-06-2015

Klik hier voor de presentatiesheets inspiratiesessie Johan Wakkie en zijn Plan 4.

Geslaagden opleiding IJshockeytrainer/coach 2 nieuwe stijl

Geplaatst op 11-06-2015

Op zaterdag 6 juni 2015 zijn de volgende cursisten van de eerste - officieel door NOC*NSF gecertificeerde - opleiding IJshockeytrainer/coach 2 nieuwe stijl geslaagd: Jeffrey van Iersel, Herman Kösters, Patrick Noblesse, Alf Phillipen, Michal Rybar, Kilian van Gorp, Peter Kiernan, Joep Franke, Raymond van der Schuit, André Wendijk, Luc Julien en Stefan Collard. De NIJB feliciteert de cursisten van harte met het behaalde resultaat.

Overleg jeugdclubs en Eerste divisie d.d. maandag 11 mei 2015

Geplaatst op 27-05-2015

Na inloggen treffen de wedstrijdsecretarissen van verenigingen met een logincode het verslag en de presentatiesheets van het overleg jeugdclubs en Eerste divisie d.d. 11 mei 2015. Daarnaast treffen de wedstrijdsecretarissen de antwoorden op de gestelde vragen tijdens het overleg.

We attenderen de wedstrijdsecretarissen erop dat de inschrijvingen voor de diverse competities uiterlijk 15 juni 2015 via de website moeten plaatsvinden.

Provincie Noord-Brabant ondersteunt NIJA

Geplaatst op 27-08-2013
De provincie Noord-Brabant ondersteunt het komend jaar de Nederlandse IJshockey Academie (NIJA).

De NIJA is de opvolger van het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs). Omdat ijshockey niet in de Top-10 ambitie van NOC*NSF is ondergebracht, is deelname aanhet CTO niet meer mogelijk. De NIJA, een initiatief van de Nederlandse IJshockey Bond, biedt echter exact dezelfde mogelijkheden voor de ijshockeytalenten als het CTO.

De gemeente Eindhoven en het ijssportcentrum in Eindhoven ondersteunen daarbij de NIJB in logistiek, ijshuur, magazijn- en kantoorruimte. De provincie Noord-Brabant maakt het financieel mogelijk om een talentcoach fulltime met de NIJA bezig te laten zijn.