Verenigingen: Risico Inventarisatie en Evaluatie

Geplaatst op 18-10-2012

Nieuwe SportRIE vanaf nu beschikbaar.

De Werkgevers in de Sport, bekend als de WOS, heeft samen met de vakbonden een nieuwe branche- RI&E samengesteld die vanaf nu  beschikbaar is. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) kun je de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in je vereniging of organisatie in kaart brengen. Het bestaat uit een  vragenlijst en op basis van de risico’s die daar naar voren komen wordt een plan van aanpak gemaakt. Dit plan van aanpak kan je dan  gebruiken voor het oplossen van de risico’s. De nieuwe SportRIE is vooral afgestemd op de risico’s  bij sportbonden en sportverenigingen en is in het voortraject door een klankbordgroep getest. Aan het gebruik zijn geen kosten verbonden, de nieuwe SportRIE is te vinden op: www.sportwerkgever.nl

Tot voor kort waren er twee modellen voor Risico Inventarisatie en Evaluatie in omloop voor de werkgevers in de sport. De ene was gericht op de leden van de WOS, de andere was meer van toepassing voor sportverenigingen. Beide modellen zijn nu samengevoegd, en daarnaast hebben we aantal vragen flink teruggebracht: van meer dan 700 naar een globale 200. Dit sluit uitstekend aan bij het streven naar administratieve lastenverlichting.

Bij het opbouwen van de RI&E is een klankbordgroep actief betrokken geweest, die de nieuw ontwikkelde RI&E getest heeft in de eigen praktijk. Dat heeft geleid tot een flink aantal aanpassingen, zo zijn de vragen over ‘het beleid’ nu ingedeeld in groepen. Hierdoor krijgen kleine organisaties en verenigingen een stuk minder ‘zware beleidsvragen’ te beantwoorden dan de grote werkgevers en zo sluit de RI&E beter aan op de sportpraktijk.

De moeite waard!

Veel organisaties en verenigingen vragen zich af of het de moeite waard is om de RI&E uit te voeren. Naast het feit dat de uitvoering van de RI&E een wettelijke verplichting is voor werkgevers met werknemers in dienst, is het belangrijk dat je als vereniging nadenkt over het sportklimaat dat je aan je sporters wilt bieden. Je sport veilig kunnen beoefenen is voor heel veel mensen een belangrijk punt. En daar kan deze gratis RI&E goed bij helpen. Voor een aantal sporten zijn zelfs sport specifieke vragen opgenomen: atletiek, bridge, gymnastiek/turnen, handbal, hockey, tafeltennis, tennis, voetbal en zwemsport. Verder zijn er koppelingen gemaakt met de Arbocatalogus voor de Sport (o.a. voor beeldschermwerk, werkdruk en vervoer) en met het Oplossingenboek. Een geïntegreerde aanpak, iets waar we als werkgevers in de sportbranche best trots op mogen zijn!

Vrijwilligers

Bijna elke sporter vindt het belangrijk om veilig zijn favoriete sport te kunnen beoefenen en het is voor verenigingen dus van belang om voor die veiligheid te zorgen. Maar ook de zorg voor vrijwilligers is belangrijk: verenigingen draaien bijna altijd met een grote groep vrijwilligers en een ongeluk is wel het laatste wat je als bestuur wilt hebben. De SportRIE kan uitstekend helpen om de grootste gevaren in de hand te houden. Zo zijn er voor de meeste risico’s al standaard maatregelen beschikbaar, zodat je daar niet meer op hoeft te studeren. Het uiteindelijke uitvoeren van die maatregelen, ja, dat blijft natuurlijk bij de vereniging.

Vergunningen en verzekeringen

Verzekeringspolissen, meestal in de spreekwoordelijke kleine lettertjes, stellen nogal wat eisen. Een eis die vaak is opgenomen, is het hebben van een actuele RI&E. Als je dat als vereniging niet weet, kan je voor de vervelende verrassing komen te staan dat een schadeclaim maar voor een gedeelte wordt uitbetaald, of misschien wel helemaal niet.

Soms heb je als vereniging te maken met vergunningen. Dat kan zijn voor het dagelijkse gebruik, zoals een Omgevingsvergunning, of tijdelijk voor bijvoorbeeld een groter evenement. In deze vergunningen kan geëist worden dat een actuele RI&E aanwezig is.

Overigens: ook als een vereniging geen groot (vergunning plichtig) evenement organiseert, dan biedt de SportRIE een handige checklist om na te gaan of voldoende aan veiligheid is gedacht (denk aan:  toernooien of jeugdkampen).

Aan de slag

Je kunt aan de slag met de SportRIE via de volgende link: www.sportwerkgever.nl (onder het kopje Gezondheid). Na het aanmelden op de site van de SportRIE wijst alles zich vanzelf. Tussentijds stoppen kan zonder bezwaar, je kunt op een later tijdstip verder waar je gebleven was.

IJshockeyselectie voor oefenwedstrijden bekend

 • Nog geen berichten

Data praktijk/examendagen opleiding IJshockeytrainer/coach 1

Geplaatst op 30-09-2014

Op zaterdag 8 november 2014 vindt in Heerenveen de eerste praktijk/examendag van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2014-2015 plaats. Klik hier voor de brief van de technisch directeur met betrekking tot de betreffende praktijk/examendag in Heerenveen.

Praktijk/examendagen
Op de volgende data en plaatsen vinden de praktijk/examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 van het seizoen 2014-2015 plaats:

8 november 2014, locatie Heerenveen
22 november 2014, locatie Nieuwegein
17 januari 2015, locatie Eindhoven
21 maart 2015, locatie Eindhoven

Inschrijven
Wilt u deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 stuur dan een mail naar theo.van.gerwen@nijb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en op welke praktijk/examendag u deel wilt nemen. Na het overmaken van het cursusgeld ad. EUR 42,50 op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van IJshockeytrainer/coach 1 en uw eigen naam ontvangt u een bevestiging per mail met daarin uw taken ter voorbereiding op de praktijk/examendag. Wilt u de cursusmap in hard-copy ontvangen dan maakt u naast het cursusgeld tevens EUR 27,50 over op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van Opleidingsmap IJshockeytrainer/coach 1. Vermeld ook hier uw eigen naam.

Animatiefilm sport en alcohol

Geplaatst op 06-06-2014

Het handhaven van de nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar bij het schenken van alcohol is niet eenvoudig voor sportverenigingen. De Nederlandse Ijshockey Bond  vindt het van belang dat leden, barvrijwilligers, bestuur, ouders en jeugd zich ervan bewust zijn waarom het handhaven van deze grens belangrijk is. Om die reden willen we u attent maken op korte animatiefilm die NOC*NSF heeft ontwikkeld. Hierin wordt op een luchtige en pakkende wijze de nadelige gevolgen van alcoholgebruik onder jongeren getoond en wat men daar aan kan doen.

De animatiefilm duurt 85 seconden en is om die reden uitermate geschikt om dit onderwerp bespreekbaar te maken in reguliere verenigingsbijeenkomsten. Denk aan een ledenvergadering, een teambijeenkomst et cetera.  Bovendien kunt u eenvoudig uw leden op deze film attenderen door hen te wijzen op de link of door de film op uw website te plaatsen. Op deze wijze kunt ook de doelgroepen bereiken die niet de e-learning IVA volgen en ontstaat er meer begrip wanneer een barvrijwilliger de leeftijdsgrens handhaaft.

De film is via deze link te bekijken http://youtu.be/ANr3vJytkbI.

Naast de animatiefilm heeft NOC*NSF ook een film gemaakt waarin het belang om aandacht te besteden aan het onderwerp alcohol en jongeren vanuit diverse perspectieven wordt belicht. Onder andere staatsecretaris Martin van Rijn, kinderarts Nico van der Lely, Johan Wakkie maar ook bestuurders van sportverenigingen delen hun visie op het thema alcohol, jongeren en sport. Sportbonden kunnen deze film goed gebruiken op verenigingscongressen om daar de discussie te starten. 

De film 'Verantwoord alcholbeleid in de sport' is hier en hieronder te bekijken.

Vertrouwenspunt sport

Geplaatst op 06-06-2014

Voor alle sporters en hun omgeving heeft NOC*NSF in samenspraak met de sportbonden het Vertrouwenspunt Sport opgezet. Want naast alle positieve kanten, heeft sport ook een keerzijde. Het gaat dan over afwijkingen van de regels, waarden en normen in de sport. Afwijkingen op het gebied van doping, matchfixing en seksuele intimidatie die de Olympische kernwaarden van respect, vriendschap en fair play aantasten.

Daarom heeft NOC*NSF een Vertrouwenspunt in het leven geroepen. Hier kan je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je verhaal gedaan wordt.

Zit je ergens mee? Bel het Vertrouwenspunt Sport, 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut )!

Vertrouwenspunt Sport

Sportsubsidiewijzer

Geplaatst op 10-06-2014

Welke subsidies en financiële regelingen zijn relevant voor de Nederlandse sportsector? De Sportsubsidiewijzer geeft een indruk van het brede palet aan subsidiemogelijkheden.

Van subsidies voor doelgroepgerichte sportactiviteiten tot regelingen met betrekking tot milieuvriendelijk investeren, van Europese programma’s tot gemeentelijke potjes: je vindt het in de Sportsubsidiewijzer.

Sport als goed doel

Geplaatst op 06-06-2014

Over de kracht van sport valt niet te twisten. Sport is passie, vermaakt mensen en is gezond. Waarschijnlijk zie je ze zo voor je: de volle sportvelden en sporthallen in het weekend, waar jong en oud hun sportieve passie beoefenen. Maar ook alle sporters die individueel hun sport beoefenen, zijn gek van sport. De kans is groot dat jijzelf op de één of andere manier bij sport betrokken bent. Want Nederland houdt van sport, zowel om te doen als om naar te kijken.

Nederlanders geven jaarlijks ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen (Bron: Geven in Nederland 2011). Tot nu toe wordt daarbij nog weinig aan sport gedacht. En dat terwijl de sport dit hard nodig heeft! Sponsorbijdragen en gemeentelijke subsidies nemen namelijk af. Daarom is het goed om te weten dat jij de sport kunt helpen. Door te geven aan jouw sportvereniging of een ander doel in de sport. Op een manier die bij jou past.

Waarom?

Geven aan een goed doel doe je vanuit een persoonlijk motief. Je wilt bijvoorbeeld bijdragen aan het voortbestaan en successen van je eigen club of aan de ontwikkeling van talent in jouw tak van sport. Ongeacht je motief, je belangrijkste bijdrage is dat sport mogelijk blijft voor iedereen!

Geven en nalaten aan sport is voor sommige mensen al net zo logisch als geven aan een muziekgezelschap of een goed doel. Vaak vanuit de passie die zij al heel lang voelen voor hun club en voor hun sport.

Toch zijn er nu nog weinig verenigingen en sportbonden die hier op inspelen. Een samenwerkingsverband van KNVB, Eredivisie CV en NOC*NSF, heeft zich als doel gesteld om geven en nalaten aan sport bekender te maken bij sportverenigingen en ook bij het grote publiek. Mede gesteund door het Ministerie van VWS, hebben zij het internetplatform sportdaargeefjeom.nl ontwikkeld.

Handboek wet en regelgeving

Geplaatst op 10-06-2014

Om meer inzicht te geven in deze complexiteit van wetten en regels heeft de werkgroep 'Informatievoorziening Wet- en regelgeving' (NOC*NSF, CIVIQ en IOS) het 'Handboek Wet- en regelgeving'  in 2005 ontwikkeld.

NOC*NSF heeft het handboek sindsdien met enige regelmaat geactualiseerd. Echter wet en regelgeving is continue in ontwikkeling. Hoewel bij het samenstellen en redigeren de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, bestaat er dus de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. De samenstellers van het handboek zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen of nagelaten op basis van dit handboek.

Verslag bijeenkomst Eerste divisieclubs 15 september 2014

Geplaatst op 18-09-2014

Klik hier voor het verslag van de bijeenkomst van de Eerste divisieclubs op maandag 15 september 2014. Klik hier voor de presentatiesheets tijdens de bijeenkomst.

Medio of eind oktober 2014 vindt een volgende bijeenkomst met de Eerste divisieclubs plaats. Daarnaast zullen afspraken voor individuele gesprekken met de betreffende clubs worden gemaakt.
Graag vernemen wij uiterlijk eind september 2014 (via e-mailadres: info@nijb.nl) wie de twee vertegenwoordigers van de club op dit onderwerp zullen zijn (onder vermelding van de namen, functies, e-mailadressen en mobiele telefoonnummers). De afvaardiging van iedere club beschikt naast een technische achtergrond over een bestuurlijke achtergrond en besluitvormende bevoegdheden.

Sportzorg.nl

Geplaatst op 19-09-2014

Klik hier voor de nieuwe lijst met bezoekersadressen van de Sportmedische Instellingen, aangesloten bij de FSMI (Federatie voor Sportmedische Instellingen). Voor de meest actuele gegevens en dependances verwijst FSMI naar hun website: www.sportzorg.nl.

2015 WK Vrouwen Divisie I Groep B naar China

Geplaatst op 18-09-2014

Op het congres van de International Ice Hockey Federation is vandaag besloten dat het 2015 IIHF Ice Hockey Women's World Championship Division I Group B alsnog in Beijing, China wordt georganiseerd. Het WK zal worden gehouden van 6 april tot en met 12 april 2015. Naast het gastland China nemen Slowakije, Hongarije, Nederland, Noord-Korea en Italië deel aan dit WK.

Communicatie Nationale Teams via nijb.nl

Geplaatst op 12-09-2014

Op nijb.nl (hoofdmenu Nationale Teams) zijn de nationale teamprogramma's ingevuld voor het seizoen 2014-2015. De NIJB werkt met (voor)selecties voor de nationale teams. Per training, trainingskamp, wedstrijd of toernooi wordt de gehele of een deel van de selectie opgeroepen.

Klik op Meer in het bovenste artikel (hoofdmenu Nationale Teams / submenu Mannen, Vrouwen, U20, U18, U16, U14 of U12) voor informatie over de (voor)selectie van het betreffende team.

Voor zover bekend staat op deze pagina ook informatie over het programma en de selectie(s) per training, trainingskamp, wedstrijd en/of toernooi.

De NIJB doet zijn uiterste best om de informatie over de nationale selecties up-to-date te houden. Coaches kunnen echter altijd - ook op het laatste moment - wijzigingen in een selectie doorvoeren. Spelers kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan informatie op nijb.nl.

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 22-10-2014

Vandaag is een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

2015 IIHF International Transfer Regulations

Geplaatst op 31-07-2014

De Nederlandse IJshockey Bond is uit hoofde van het lidmaatschap van de International Ice Hockey Federation (IIHF) gehouden aan de internationale transferbepalingen die zijn neergelegd in de International Transfer Regulations van de IIHF.

Klik hier voor de 2015 IIHF International Transfer Regulations.

Voor spelers - mannen of vrouwen - die transfereren van een land, ongeacht of zij in dat land bij de nationale ijshockeybond waren aangesloten (de ‘oude’ bond), naar de nationale ijshockeybond van een ander land (de 'nieuwe' bond) dient een International Transfer Card (ITC) te worden ingevuld. (Zie artikel 3 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Deze ITC is bij de NIJB verkrijgbaar en dient bij de NIJB te worden ingeleverd. De NIJB stuurt de ITC door naar de 'oude' bond en draagt zorg voor de verdere verwerking. (Zie artikel 10 van het sportreglement van de NIJB.)

Spelers jonger dan 18 jaar is het toegestaan internationaal te transfereren middels een zogenoemde letter of approval - gelimiteerd of ongelimiteerd - van de 'oude' bond. De duur van de gelimiteerde letter of approval mag niet de einddatum van het seizoen waarin de speler zijn 18e verjaardag bereikt overschrijden. (Zie verder artikel 4 van de International Transfer Regulations van de IIHF.)

Het formulier 'Letter of Approval' is te vinden op pagina 20 van de International Transfer Regulations van de IIHF.

Het formulier 'Unlimited Transfer Card Request' is te vinden op pagina 21 van de International Transfer Regulations van de IIHF. In het geval de speler verzoekt om een ongelimiteerde transfer dient de ITC of de letter of approval vergezeld te gaan van het formulier 'Unlimited Transfer Card Request'. Dit formulier dient te worden ondertekend door de speler en een getuige.

Bij een eventuele discrepantie tussen dit artikel en de International Transfer Regulations van de IIHF is het laatstgenoemde bindend.

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 07-10-2014

Vandaag is een groot aantal nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

TV-sportplezier

Geplaatst op 21-09-2014
Met het digitale platform Tv-Sportplezier worden ouders en verenigingen geïnspireerd het gesprek aan te gaan over sportplezier en samen een omgeving te creëren voor kinderen waarin het plezier van sporten centraal staat. Sinds 1 september is het digitale platform www.tvsportplezier.nl live en voor iedereen toegankelijk. 
Tv-Sportplezieris een digitaal platform dat zowel ouders als verenigingsbestuurders informeert, verleidt en inspireert om samen werk te maken van de prettige sfeer op de sportclub. Het is een website in combinatie met Facebook, een Youtube-kanaal, Twitter en andere social media, waarop filmpjes staan, maar ook best-practices, interviews en achtergrondartikelen geplaatst worden over de ouder-langs-de-lijn en de ouder-op-de-sportclub. 

Plezier centraal bij sport
Marijke Fleuren, lid van het kernteam van het actieplan `Naar een veiliger sportklimaat’ en initiatiefneemster van Tv-Sportplezier: “Sport levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Maar bovenal zorgt sport voor heel veel plezier. Dit vinden kinderen dan ook het belangrijkste van sport. En wanneer ze plezier hebben blijven ze sporten. Te vaak zie je dat ouders teveel gefocust zijn op winnen. Of dat ze commentaar hebben op een beslissing van de wedstrijdleiding of zich nadrukkelijk met de coaching bemoeien. Als ouder ben je tijdens een wedstrijd supporter van je kind en moet je de rest aan de wedstrijdleiding en coaches overlaten. Met Tv-Sportplezier helpen wij ouders en verenigingen samen het gesprek aan te gaan over sportplezier en een omgeving te creëren waarin het plezier van de kinderen centraal staat.” 

Tv-Sportplezier biedt naast het online platform ook concrete handreikingen. Zoals een ‘warm welkom’, wat het vertrekpunt is voor een structurele relatie tussen vereniging en ouders. Ook worden er speciale thema-avonden voor ouders georganiseerd. 

Jack van Gelder ambassadeur van Tv-Sportplezier
Het unieke van Tv-Sportplezier is dat er kinderreporters zijn die leuke filmpjes over sportplezier gaan maken. Ze interviewen bekende Nederlanders en bezoeken clubs om goede voorbeelden te laten zien. Tv-presentator Jack van Gelder begeleidt hen hierbij. 
Van Gelder: “Regelmatig sta ik langs de lijn en dan besef ik me dat er nog veel te winnen is op het gebied van sportplezier. Met mijn inzet wil ik graag een bijdrage leveren aan het vergroten van het sportplezier van kinderen en het verbeteren van het sportklimaat op de verenigingen.” 

Naast Jack van Gelder zijn ook voormalig tophockeyster Minke Booij en Captain van het Nederlands Daviscupteam Jan Siemerink ambassadeur van Tv-Sportplezier. Beiden zijn zelf ouder en zetten zich al lange tijd in als ambassadeur voor het actieplan Naar een veiliger sportklimaat. 

Naar een veiliger sportklimaat
Tv-Sportplezier maakt deel uit van het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’, een initiatief van het ministerie van VWS en uitgevoerd door de sportbonden en NOC*NSF. Hiermee wil de sport in Nederland ervoor zorgen dat ieder individu zich veilig en prettig voelt in de sport en daarin zichzelf kan zijn.

Vrijwilligerscoördinator

Geplaatst op 23-06-2014

Mogelijke taken en verantwoordelijkheden van een vrijwilligerscoördinator

 1. voert overleg met en informeert/adviseert het bestuur/de vereniging rond: 
  • De visie op vrijwilligersbeleid
  • Voordelen en mogelijkheden van een structurele aanpak van vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging.
  • De bijdrage die vrijwilligersbeleid kan leveren aan het bereiken van de algemene doelstellingen van de vereniging.
  • Het inpassen van vrijwilligersbeleid in de structuur van de organisatie.
 2. Inventariseert stand van zaken rond het vrijwilligersbeleid, aantal vrijwilligers en de diverse werkzaamheden.
 3. Is verantwoordelijk voor het tot stand komen van een deelplan vrijwilligersbeleid (i.s.m. anderen).
 4. Maakt een planning waarin de toekomstige behoefte aan vrijwilligers binnen de vereniging wordt beschreven, maar ook maatregelen worden aangegeven om ervoor te zorgen dat in deze behoefte kan worden voorzien.
 5. Maakt een opzet en aanzet voor taak- en functieomschrijvingen voor alle functies die er binnen de vereniging worden uitgevoerd.
 6. Draagt zorg voor een planmatige aanpak van werving van nieuwe vrijwilligers.
 7. Stimuleert maatregelen om ondervertegenwoordigde doelgroepen voor vrijwilligersfuncties aan te trekken.
 8. Inventariseert de wensen, behoeften en motieven van vrijwilligers.
 9. Stimuleert dat er bij de taakinvulling zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen, behoeften en motieven van de verschillende vrijwilligers.
 10. Zet zich in voor de positie van de vrijwilligers en stimuleert maatregelen om hen te betrekken bij het verenigingsbeleid.
 11. Coördineert het plaatsen en verplaatsen van vrijwilligers en de introductie van (nieuwe) vrijwilligers in hun functie, taken en werkzaamheden.
 12. Verzorgt de begeleiding van de vrijwilligers door het organiseren van diverse overlegsituaties en vrijwilligersbijeenkomsten.
 13. Geeft eventueel ‘leiding’ aan de diverse vrijwilligers van de vereniging.
 14. Stimuleert maatregelen die erop zijn gericht waardering voor de inzet van de vele vrijwilligers uit te drukken.
 15. Inventariseert de behoefte aan deskundigheidsbevordering van de verschillende vrijwilligers.
 16. Treft maatregelen voor interne en externe scholingsmogelijkheden van vrijwilligers.
 17. Draagt zorg voor duidelijke afspraken met vrijwilligers rond:
  • Taakomschrijvingen/werkzaamheden/werktijden/werkomstandigheden.
  • Opzegtermijn/overdracht van taken/informatie/materialen.
  • Begeleiding, scholing en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
  • Interne communicatie/inspraak/medezeggenschap vrijwilligers.
  • Onkostenvergoeding/reiskostenvergoeding/verzekeringen.
 18. Stimuleert het schriftelijk vastleggen van de diverse afspraken.

Mogelijke competentievaardigheden

 1. Beschikken over een grote dosis enthousiasme en de wil om het werk goed uit te voeren.
 2. Beschikken over goede communicatieve eigenschappen: luisteren en overleggen.
 3. Goed kunnen samenwerken, bemiddelen en onderhandelen.
 4. Goed om kunnen gaan met mensen, relaties opbouwen, vertrouwen scheppen.
 5. Beschikken over een grote dosis overtuigingskracht.
 6. Anderen kunnen motiveren.
 7. Ervaring in vrijwilligerswerk is een pre.
 8. Knelpunten kunnen inventariseren en analyseren.
 9. Beleidsmatig kunnen denken.
 10. Oog hebben voor allerlei belangen bij het aanpakken van de vrijwilligersproblematiek binnen de sportvereniging.
 11. Feedback kunnen geven.
 12. Om kunnen gaan met weerstanden en conflicten.

Uitnodiging openingswedstrijd WK ijshockey

Geplaatst op 28-02-2015

Via dit bericht wil de NIJB oud-internationals (meer dan 50 wedstrijden), ereleden, leden van verdienste, commissieleden, clubvoorzitters Eredivisie en Eerste divisie, sponsoren en zakenrelaties graag, om u en uw partner, als gast uitnodigen om op 13 april 2015 de openingswedstrijd van het 2015 IIHF Ice Hockey World Championship Division I Group B (Nederland versus Litouwen, aanvang 20:30 uur) bij te wonen. U kunt zich uitsluitend via deze link aanmelden. Voor meer informatie over het WK-toernooi raapleegt u www.wkijshockey.nl en/of de officiële toernooiwebsite.

Coachclinic zaterdag 18 april 2015

Geplaatst op 25-02-2015

Op zaterdag 18 april 2015 wordt tijdens het 2015 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie I Groep B in Eindhoven een coachclinic gegeven door een groot aantal internationale topcoaches en gastsprekers. Gedurende de gehele dag zal gesproken worden over een groot aantal belangrijke onderwerpen bij het trainen en coachen van (jeugd) ijshockeyspelers:
• De filosofie van een club/vereniging
• Power skating
• Coachen en trainen van goalies
• Praktijk clinic power skating (op en langs het ijs)
• Praktijk clinic goalie coaching (op en langs het ijs)
• IJshockey bekeken vanuit een internationaal perspectief
• Sportpsychologie voor jonge spelers
• Videoanalyse voor alle coaches

Met gepaste trots presenteren wij het programma. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar theo.van.gerwen@nijb.nl. Na betaling van het deelnamebedrag ad. EUR 22,50 op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van uw naam en coachclinic WK, ontvangt u een bevestiging van uw deelname aan de coachclinic op zaterdag 18 april 2015.

Oberliga voor Heerenveen en Tilburg dichterbij

Geplaatst op 15-02-2015

Op zaterdag 14 februari heeft in Göttingen een overleg plaatsgevonden tussen de Duitse ijshockeybond (DEB) , de Nederlandse ijshockeybond (NIJB), de zogenaamde Landesverbände (waar de Oberliga West en Oost toe behoren) en de potentiële deelnemers aan de oberliga 2015-2016, inclusief Tilburg en Heerenveen.

Eerder was al bekend dat de DEB en de NIJB positief aankeken tegen deelname van Tilburg en en Heerenveen aan de Oberliga, zaterdag bleek dat ook de clubs geen enkel bezwaar hadden tegen deelname van de Nederlandse grootmachten aan de Oberliga.

Op dit moment is men het nog niet eens over een op til zijnde herstructurering van de Oberliga. Blijft komend seizoen alles bij het oude, of komt er een andere indeling en structuur? Dat zal de nabije toekomst moeten leren. Maar hoe het ook gaat lopen: Heerenveen en Tilburg zijn welkom in de Oberliga 2015-2016.

De gesprekken worden binnenkort voortgezet. Wij houden u op de hoogte.

Resultaten halve finales Skills Challenge

Geplaatst op 05-02-2015

Op 24 en 31 januari 2015 zijn op het Nationaal IJshockey Centrum in Eindhoven de halve finales van de Nederlandse Skillscompetitie gehouden. De 10 beste spelers en de drie beste speelsters hebben zich tijdens deze twee dagen geplaatst voor de finaledag op 2 mei 2015. Op 2 mei 2015 zal beslist worden welke speler en speelster mee zal doen aan de internationale voorronde deze zomer in Finland.

Wij bedanken alle deelnemers voor hun enthousiasme en inzet en feliciteren de geplaatste spelers en speelsters met het behalen van de finale.

In de video ziet u de 6 onderdelen die tijdens de halve finales door de deelnemers zijn uitgevoerd:

1. Snelste ronde
2. Gericht schieten
3. Schaatsvaardigheden
4. Hardste schot
5. Passprecisie
6. Puckcontrole

TV-Sportplezier

Geplaatst op 03-02-2015

Tv-Sportplezier is op zoek naar nieuwe kinderreporters!


Weet jij waarom de meeste kinderen sporten? Nee, niet omdat ze willen winnen of altijd maar de beste willen zijn. Nee, de voornaamste reden dat kinderen sporten is omdat ze plezier willen maken, ze willen met hun vriendjes en vriendinnetjes spelen en de sport leren.

 

Tv-Sportplezier helpt ouders en verenigingen het Sportplezier van kinderen weer centraal te stellen. Het platform geeft kinderen een stem om ervoor te zorgen dat ouders én verenigingen zich hiervan bewust worden. Want wie kan het beter verwoorden dan zij zelf? Een kinderredactie, onder de bezielende leiding van Jack van Gelder, leveren artikelen en video’s op www.tvsportplezier.nl. Ze brengen ouders en verenigingen tips, trucs en mooie voorbeelden hoe zij dit kunnen aanpakken.

 

Op 4 februari start de zoektocht naar nieuwe kinderreporters. In februari tot en met mei worden kinderen gevraagd 4 opdrachten uit te voeren, een filmpje te maken en het in te sturen naar Tv-Sportplezier. Alle kinderen mogen een filmpje insturen! Je kunt elk moment instappen en zelf kiezen welke opdracht(en) je maakt. Op www.tvsportplezier.nl/kinderreporter Is een speciale pagina ingericht waar kinderen hun filmpje kunnen uploaden.

 

De 4 leukste inzendingen worden beloond met een hoofdrol in Tv- Sportplezier video!

 

Tekst per opdracht

 

1 Cameratraining

Laat zien wat Sportplezier voor jou betekent en hoe breng je dat goed over in de camera

Ga met een camera of mobiele telefoon naar jouw vereniging en laat zien waarom jij het zo leuk vindt om daar te sporten. Interview bijvoorbeeld je trainer die je heel leuk vindt. Interview een vriendinnetje die je op je vereniging hebt leren kennen. Of laat dat vriendinnetje jou filmen terwijl je vertelt waarom je de sport zo leuk vindt.

Upload het filmpje voor 23  februari op www.tvsportplezier.nl/kinderreporter

 

2 Enthousiaste sportreporter

Hoe hard kan jij juichen?

Juich jij net zo uitbundig als jouw sportheld? Laat zien wat jij in huis hebt! Want enthousiasme is heel belangrijk voor een reporter, want dat laat zien dat je meeleeft.

Upload het filmpje voor 13 maart op www.tvsportplezier.nl/kinderreporter

 

3 Interviewen

Interview je ouders over Sportplezier en hoe zij je aanmoedigen (of niet).

Praat je wel eens met je ouders over jouw sport? Vind je het leuk dat ze komen kijken? Hoe vinden zij het om naar jou te komen kijken? Wat vinden ze zo leuk of misschien wel niet leuk aan de sport? Hoe moedigen ze jou aan en waarom? Vind jij de manier waarop eigenlijk wel leuk? Allemaal vragen die je kunt gaan stellen bij deze opdracht. Laat bijvoorbeeld je moeder je filmen terwijl jij je vader interviewt (of andersom).

Upload het filmpje voor 1 april op www.tvsportplezier.nl/kinderreporter

 

4 Presenteren

Bedenk een leuk sportitem en presenteer dat.

Als het goed is heb je nu een beetje kunnen oefenen met het maken van filmpjes en het interviewen van mensen. Daarbij heeft Jack ook al een aantal tips gegeven over het zijn van een reporter. We laten je nu helemaal vrij… Verzin zelf een leuk sportitem, zoals in het Sportjournaal, waar jij iets over wilt vertellen en presenteer dat. Is het lastig om wat te verzinnen? Een aantal tips: maak een verslag van een spannende wedstrijd op jouw vereniging, vertel over de uitslag van jouw favoriete sportclub of geef aan wie jij een goede sporter vindt en waarom … Je kunt het zo gek niet verzinnen of het mag! Nu is je kans om ons te laten zien waarom jij in de Tv-Sportplezier kinderredactie thuis hoort!

Upload het filmpje voor 20 april opwww.tvsportplezier.nl/kinderreporter

Geslaagden opleiding IJshockeytrainer/coach 4

Geplaatst op 01-02-2015

Ron Berteling en Marc Visschers zijn in januari 2015 geslaagd voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 4. Zij zijn de eerste cursisten, die de opleiding IJshockeytrainer/coach 4 nieuwe stijl met succes hebben afgerond (zie foto diploma-uitreiking).

Wij feliciteren Ron en Marc met het behaalde resultaat!

Extra examendagen IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider)

Geplaatst op 26-01-2015

Elke teambegeleider ijshockey moet vanaf het seizoen 2015-2016 beschikken over het door de NIJB te verstrekken diploma IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider).

Op de volgende data en plaatsen vinden de praktijk/examendagen van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 (teambegeleider) van het seizoen 2014-2015 plaats:

Zaterdag 21 maart 2015, locatie Eindhoven (Klik hier voor de brief van de technisch directeur met betrekking tot de praktijk/examendag van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 op zaterdag 17 januari 2015.). Aanmelden kan tot 28 februari 2015.

Zaterdag 4 april 2015, locatie Groningen (Klik hier voor de brief van de technisch directeur met betrekking tot de praktijk/examendag van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 op zaterdag 4 april 2015.). Aanmelden kan tot 28 februari 2015.

Zaterdag 25 april 2015, locatie Dordrecht (Klik hier voor de brief van de technisch directeur met betrekking tot de praktijk/examendag van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 op zaterdag 25 april 2015.). Aanmelden kan tot 28 februari 2015.


In het seizoen 2015-2016 vindt niet eerder dan in oktober 2015 een volgende praktijk/examendag van de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 plaats.

Inschrijven
Wilt u deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 1 stuur dan een mail naar theo.van.gerwen@nijb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en op welke praktijk/examendag u deel wilt nemen. Na het overmaken van het cursusgeld ad. EUR 42,50 op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van IJshockeytrainer/coach 1 en uw eigen naam ontvangt u een bevestiging per mail met daarin uw taken ter voorbereiding op de praktijk/examendag. Wilt u de cursusmap in hard-copy ontvangen dan maakt u naast het cursusgeld tevens EUR 27,50 over op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van Opleidingsmap IJshockeytrainer/coach 1. Vermeld ook hier uw eigen naam.

E-learning match fixing

Geplaatst op 22-01-2015

Beste (top)sporter, coach, trainer of teambegeleider,

We willen je van harte uitnodigen de e-learning te volgen die je helpt je te wapenen tegen matchfixing.

Helaas beperkt matchfixing zich al lang niet meer tot enkele landen in Azië. Door onder andere de ontwikkelingen van het gokken op internet steekt matchfixing op steeds meer plekken de kop op. NOC*NSF en de Nederlandse IJshockey Bond vinden, net als jij, de integriteit van sport en een eerlijk competitieverloop van groot belang. Ook zien we het als onze taak topsporters en het kader in de sport te beschermen.

De teksten en filmpjes in deze e-learning maken je weerbaar tegen benadering door fixers. Je bent na het volgen van de e-learning beter in staat om situaties waarin getracht wordt je te verleiden tot matchfixing te herkennen. Bovendien weet je door de e-learning hoe je dan moet handelen. Ook ken je na afloop de regels die de sport heeft ontwikkeld over gokken op wedstrijden. Maak jezelf niet onnodig kwetsbaar en gok niet op wedstrijden in jouw tak van sport en meld matchfixing bij het vertrouwenspunt sport of bestuur van je sportbond, wanneer je zit ziet of hoort.!

We wensen je veel succes bij het doorlopen van de e-learning. Het is mogelijk je kennis te toetsen door middel van een test. Zo winnen we meer met sport!

Klik hier voor de e-learning module.

 

Klik hier om de website van het Vertrouwenspunt Sport te bezoeken.

 

 

 

Geslaagden opleiding IJshockeytrainer/coach 1

Geplaatst op 21-01-2015

De volgende kandidaten zijn op zaterdag 17 januari 2015 geslaagd voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 1: Kees de Kloe (Dordrecht), Ad-Twan van Dijk (Tilburg), Jenny Goessens (Geleen), Lucas Tieke (Eindhoven), Lanny Mei (Den Bosch), Didier Geheniau (Amsterdam), Mehmet van Eijk (Tilburg), Patrick Kuzee (Zoetermeer), Michel Forster (Zoetermeer), Irene van Lith (Eindhoven), Yvonne de Vogel (Utrecht), Marcus de Turck (Eindhoven) en Pedro Cornelissen (Eindhoven).

Wij feliciteren de geslaagden met het behaalde resultaat!

Vergaderstukken algemene ledenvergadering d.d. 26 januari 2015

Geplaatst op 16-01-2015

Na inloggen treffen secretarissen van verenigingen en anderen met een logincode de vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van 26 januari 2015 (als PDF) aan op de bondsnieuwspagina van nijb.nl.

Iedere vereniging of stichting (lid) dient een verklaring van afvaardiging in te vullen. De afgevaardigde dient deze verklaring voor aanvang van de ALV in te leveren.

Clubbestuurders waarvan de NIJB het e-mailadres kent, ontvangen per e-mail links naar de betreffende stukken. Clubbestuurders, ereleden, leden van verdienste en commissies en overige belangstellenden die geen logincode voor nijb.nl hebben en die per e-mail geen links naar de stukken hebben ontvangen, kunnen een verzoek mailen naar info@nijb.nl. Zij ontvangen dan alsnog een e-mail met links naar de betreffende stukken.

Aanbieding voor leden NIJB en supporterclubs

15 topwedstrijden voor € 80

Geplaatst op 16-01-2015

Als Nederlandse IJshockey Bond zijn we er trots op dat we uitverkoren zijn om dit jaar het WK voor B-landen (B-poule) te mogen organiseren.

De wedstrijden worden gespeeld in het Eindhovens IJssportcentrum op 13-14-16-18 en 19 april a.s.

Naast onze nationale ploeg bestaat het deelnemersveld uit: Groot Brittannië, Korea, Kroatië, Estland en Litouwen.

Aangezien alle landen aan elkaar gewaagd zijn en elkaar tijdens het tornooi elk éénmaal ontmoeten , gaan dit 15 spetterende topwedstrijden worden. Met ieders steun hoopt Nederland hoge ogen te gooien, dit jaar. Wij doen dan ook een oproep aan elke ijshockeyliefhebber in Nederland “onze” jongens te komen steunen.

Bewust is er voor gekozen om alle wedstrijden van Nederland ’s avonds te spelen, zodat ook ijshockeyliefhebbers die geen vrij kunnen krijgen op het bedrijf waar ze werkzaam zijn, in ieder geval deze wedstrijden niet hoeven te missen.

Liefhebbers van onze mooie sport, die wel een drietal dagen vrij kunnen nemen raden we aan zeker een passe-partout aan te schaffen. We zijn er namelijk van overtuigd dat ook de overige wedstrijden voor veel spektakel en goed ijshockey zullen zorgen. De toegangsprijzenzijn sympathiek laag gehouden.

 


 

AANBIEDING

Actieve leden van de NIJB kunnen passe partouts bestellen voor de speciale ledenprijs van € 80,--.

Dit kan door storting van genoemd bedrag op bankrekeningnummer:

NL63INGB0006655511 t.n.v. Stichting IJshockey WK, onder vermelding van je naam, van de club waar je speelt en in welk team.

SUPPORTERSCLUBS kunnen voor hun leden voor hetzelfde bedrag passe partouts bestellen, stuur voor de wijze waarop besteld kan worden een mail naar wkijshockey@nijb.nl

 

 


 

WIJ REKENEN OP EEN MASSALE OPKOMST BIJ DEZE WEDSTRIJDEN !!

Voor meer informatie zie ook wkijshockey.nl of download deze flyer

 

Vertrouwenspunt Sport

Geplaatst op 22-11-2014

Geen vraag is te gek bij het Vertrouwenspunt Sport

Het Vertrouwenspunt Sport is voor de zomer al officieel gelanceerd en is inmiddels vol in bedrijf. Bij dit meldpunt kunnen sporters, begeleiders en anderen terecht met vragen en meldingen van zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels en die de integriteit van de sporter of de sport aantasten. Er is een animatie ontwikkeld ter promotie van het Vertrouwenspunt, die toelicht met wat voor soort zaken sporters en hun omgeving kunnen aankloppen. http://youtu.be/3HaBqUHoKYg

 

Het Vertrouwenspunt is door NOC*NSF en de sportbonden in het leven geroepen. Het team bestaat uit twaalf vertrouwenspersonen die na- en meedenken over de meest uiteenlopende vragen die te maken hebben met het gedrag van mensen binnen de sport. “Sporters, maar ook trainers of bestuurders, kunnen er bijvoorbeeld terecht met vragen over ongewenst gedrag of hoe het aangepakt kan worden. Je kunt er ook terecht om even met iemand te ‘sparren’ wanneer je vragen of vermoedens hebt op het gebied van doping of matchfixing”, legt Maarten Borneman, coördinator van het Vertrouwenspunt Sport uit.

In de knel

Borneman licht toe waar het initiatief tot het oprichten van een vertrouwenspunt vandaan komt. “Sporters spreken minder snel over hun zorgen, hun twijfels of het feit dat ze in de knel zitten. Dat is begrijpelijk, maar het kan de sportieve prestaties lelijk in de weg gaan staan en leiden tot het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Thema’s als pesten, discriminatie en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag zijn onderwerpen die vaak als ‘lastig’ worden ervaren. Ook vermoedens van doping of matchfixing zijn vaak moeilijk om over te praten. Wij vinden dat jammer. Jammer voor de sporter – hij of zij zit er immers mee – maar ook jammer voor de sport en sporters in het algemeen. Is het niet zo dat sport pas leuk is wanneer er op een eerlijke manier gesport wordt en iedereen tot zijn recht kan komen?”

Ook per mail

De gesprekken zijn vertrouwelijk, de sporter, trainer, coach of het bestuurslid kan erop vertrouwen dat de inhoud niet naar buiten komt. Hoe dat werkt, legt de vertrouwenspersoon vooraf aan ieder contact uit. Ook wanneer ouders of vrienden van sporters zich zorgen maken over de gang van zaken kunnen ze contact zoeken met Vertrouwenspunt Sport. Borneman: “Omdat het soms niet mogelijk is om over een vraag of een beschuldiging te praten, is het ook mogelijk om een kwestie per mail aan te kaarten. Op onze site worden de mogelijkheden daartoe uitgelegd. Ook de mogelijkheid om anoniem een vraag te stellen of om een melding te doen, wordt op de site uitgelegd.”

 

Meer info: zie www.vertrouwenspuntsport.nl of bel 0900 202 55 90.

Convocatie algemene ledenvergadering d.d. 26 januari 2015

Geplaatst op 09-01-2015

Het bestuur van de Nederlandse IJshockey Bond nodigt leden, ereleden, leden van verdienste en commissies van de Nederlandse IJshockey Bond en overige belangstellenden uit voor het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

op maandag 26 januari 2015, om 20:00 uur in 't Veerhuis, Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein.

De agenda luidt als volgt:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Ingekomen stukken
4. Notulen van de buitengewone algemene ledenvergadering van 12 februari 2014
5. Activiteitenverslag NIJB 2013
6.a. Jaarrekening NIJB 2013
6.b. Verslag van de financiële commissie kalenderjaar 2013
7. Toetreding leden
8. Vaststelling c.q. wijziging van statuten en reglementen
9. Ontwikkelingen
10. Bestuursverkiezing
11. Benoeming leden vaste commissies seizoen 2014-2015
12.a. Vaststelling contributies, bijdragen en afdrachten seizoen 2014-2015
12.b. Vaststelling scheidsrechtersvergoedingen seizoen 2014-2015
13.a. Jaarplan NIJB 2015
13.b. Begroting NIJB 2015
14. Onderscheidingen
15. Rondvraag
16. Sluiting

Klik hier voor de Verklaring van afvaardiging ALV 26-01-2015.

Inschrijven opleiding IJshockeytrainer/coach 4

Geplaatst op 30-12-2014

Belangstellenden met de nodige vooropleiding en praktijkervaring kunnen zich inschrijven voor de opleiding IJshockeytrainer/coach 4. Deze opleiding wordt uitgevoerd door de Nederlandse IJshockey Bond in samenwerking met de Academie van Sportkader van NOC*NSF. Deze uitgebreide opleiding wordt in Amsterdam, Zwolle en Tilburg aangeboden.

Inschrijven
Wilt u deelnemen aan de opleiding IJshockeytrainer/coach 4 stuur dan een mail naar theo.van.gerwen@nijb.nl. Uw aanvraag zal door de technisch directeur en de toetsingscommissie worden behandeld en eventueel goedgekeurd. 

Na het overmaken van het cursusgeld ad. EUR 1.350,00 en het examengeld ad. EUR 250,00 op bankrekening IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van IJshockeytrainer/coach 4 en uw eigen naam ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per mail. Alle cursisten moeten naast het diploma IJshockeytrainer/coach 3 ook werkzaam zijn als trainer/coach op het niveau van Eerste divisie of Eredivisie of werkzaam zijn als trainer/coach van een nationaal team. Om in de praktijk de juiste begeleiding te ontvangen wordt voor iedere cursist een praktijkbegeleider aangesteld. (Dit is een persoon die door de bond wordt aangewezen en in het bezit is van niveau 4) (nader af te stemmen met Theo van Gerwen).

Nederlandstalig spelregelboek

Geplaatst op 23-12-2014

Het Nederlandstalig spelregelboek 2014-2018 is al enige tijd beschikbaar via www.nijb.nl. Vanaf nu is ook een papieren versie beschikbaar. Het uit 150 pagina's bestaande boekje is voorzien van een witte ringband en geplastificeerde kaft. Het boekje kan besteld worden door EUR 20 inclusief verzendkosten (EUR 15 exclusief verzendkosten) over te maken op bankrekeningnummer IBAN NL33INGB0455541108 ten name van de Nederlandse IJshockey Bond onder vermelding van naam, adres en spelregelboek.

Kaartverkoop WK ijshockey Eindhoven van start

Geplaatst op 05-12-2014

De kaartverkoop voor het Wereldkampioenschap IJshockey in Eindhoven is van start gegaan.

WMIB Eindhoven

Zie hieronder voor het wedstrijdprogramma van het toernooi dat van 13-19 april 2015 in het IJssportcentrum Eindhoven wordt georganiseerd.

Kaarten voor de eerste 2 wedstrijden van de dag kennen een reguliere prijs van € 11,-. Wedstrijden van Nederland (avondwedstrijden) zijn te bezoeken tegen een prijs van € 20,-. Prijzen van dagkaarten (3 wedstrijden op één dag) zijn beschikbaar voor € 27,- en passepartouts (15 wedstrijden) kosten € 99,-.

Tot 1 maart krijgt u een korting van 10% op de reguliere prijs.

Bestellingen kunnen gedaan worden via ticketpoint.nl

Voor bulkbestellingen (vanaf 11 stuks) gelden andere prijzen. Meer informatie hierover kan ingewonnen worden via wkijshockey@nijb.nl

maandag 13 april
13:30 Groot-Brittanië - Kroatië
17:00 Estland - Korea
20:30 Nederland - Litouwen
dinsdag 14 april
13:30 Estland - Groot-Brittanië
17:00 Kroatië - Litouwen
20:30 Korea - Nederland
donderdag 16 april
13:30 Litouwen - Estland
17:00 Korea - Groot-Brittanië
20:30 Kroatië - Nederland
zaterdag 18 april
13:30 Litouwen - Korea
17:00 Kroatië - Estland
20:30 Groot-Brittanië - Nederland
zondag 19 april
13:30 Korea - Kroatië
17:00 Litouwen - Groot-Brittanië
20:30 Nederland - Estland

Nationale transfers gepubliceerd

Geplaatst op 25-11-2014

Vandaag zijn opnieuw nationale transfers gepubliceerd op nijb.nl. Aan de 'oude' clubs het verzoek om per transfer aan te geven of zij 'geen bezwaar' of 'bezwaar' hebben. Na inloggen kunnen personen die voor de 'oude' club een logincode voor de NIJB-ledenadministratie hebben, doorklikken op de naam van de speler:
- een bezwaar kan worden ingediend indien de speler nog verplichtingen heeft aan zijn 'oude' club;
- een bezwaar kan alleen via nijb.nl worden ingediend.
In uitzonderlijke gevallen kan het zo zijn dat een speler tevens lid van de 'oude' club blijft. Ook dit kan de 'oude' club na inloggen op de nationale transferpagina aangeven. Indien een 'oude' club veertien dagen na publicatie op nijb.nl niet heeft aangegeven 'geen bezwaar' of 'bezwaar' te hebben, gaat de NIJB op basis van het sportreglement ervan uit dat er geen bezwaar is.

Ga naar competitie / nat. transfers voor de lijst met gepubliceerde nationale transfers.

2015 in het teken van ledenwerving

Geplaatst op 23-11-2014

De NIJB heeft een ledenwervingsprogramma geïntroduceerd, waarbij de clubs een totaalpakket wordt aangeboden om nieuwe leden voor de ijshockeysport te werven en de clubs wegwijs te maken in dit programma. Het programma bestaat uit twee delen: promotiecampagne “IJshockey is voor mij” (brochure voor ouders, flyer, animatie, kleurboek, poster "IJshockey voor mij", poster "IJshockey voor meisjes") en een educatief programma, waarmee de clubs wervingsprojecten kunnen organiseren en exploiteren (handleiding wervingsprogramma). Beide programmadelen zijn opgezet om naast elkaar te functioneren. Samen dienen ze ter ondersteuning en verstrekking van nadere informatie over de voordelen van het beoefenen van de ijshockeysport.

Criterium voor verenigingsondersteuning vanuit de NIJB op het wervingsprogramma is dat de club een wervingscoördinator heeft aangesteld. Met de wervingscoördinatoren van de clubs bespreekt de technisch directeur het ledenwervingsprogramma. De focus van het werven van leden zal op de doelgroep jongeren onder 8 jaar liggen. IJshockey is nu eenmaal een technische sport, waarbij de basis op jonge leeftijd wordt aangeleerd.

Klik hier voor de brief van de technisch directeur in het kader van het aanstellen van een wervingscoördinator en de ontwikkeling van een stappenplan in het kader van ledenwerving in 2015.

Kampioenenbal 2014-2015

Geplaatst op 16-03-2015

De Nederlandse IJshockey Bond feliciteert spelers, begeleiders, bestuurders, sponsoren en fans van onderstaande teams met het behaalde kampioenschap van Nederland of de behaalde bekerwinst.

Beker van Nederland
Destil Trappers Tilburg
Eredivisie Destil Trappers Tilburg
Eerste divisie Hijs Hokij Den Haag
Promotiedivisie IJCU Dragons Utrecht
Tweede divisie The Outlaws Zoetermeer
Derde divisie IJCU Dolphin Utrecht
Vierde divisie GIJS Seahawks
Vijfde divisie GIJS Black Spirit Groningen
U17 Nederlands Kampioenschap
Amstel Tijgers Amsterdam
U17 Beker van Nederland Smoke Eaters Geleen
U14 Nederlands Kampioenschap
Tilburg Trappers
U14 Beker van Nederland Hijs Hokij Den Haag
U12 Nederlands Kampioenschap
Tilburg Trappers
U12 Beker van Nederland Tilburg Trappers
Aspiranten divisie Luttikhuis Enschede Lions
Studenten Icehawks Eindhoven
Vrouwen GIJS Racoons

100 dagen NHL

Geplaatst op 10-03-2015

Graag maken wij jullie attent op de nieuwe site van Ruud Doevendans, www.ruuddoevendans.nl. Deze freelance sportschrijver heeft een spannend plan waarmee hij ijshockey in Nederland verder wil promoten.

Ruud gaat een reis maken door de Verenigde Staten en Canada, en van alle NHL-clubs tenminste één thuiswedstrijd bezoeken.

Daar komt een boek van, columns in diverse magazines en zo veel mogelijk positieve media-aandacht voor onze sport.

Om dit alles te kunnen realiseren zou het leuk zijn als we dit met een kleine bijdrage zouden kunnen steunen. Er staat voor jezelf meteen al het nodige tegenover. Een bezoekje meer dan waard!

Oefeninterland Nederland-België

Geplaatst op 07-03-2015

In het kader van de voorbereiding op het 2015 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie I Groep B in Eindhoven speelt Oranje op zondag 5 april 2015 in Eindhoven een oefeninterland tegen België. De openings face-off is om 12:00 uur en de toegang tot deze wedstrijd is gratis.

Het 2015 IIHF IJshockey Wereldkampioenschap Divisie I Groep B wordt van 13-19 april 2015 in Eindhoven gespeeld. Klik hier voor meer informatie.

B2B meeting tijdens WK ijshockey

Geplaatst op 15-03-2015

Tijdens het WK ijshockey wordt er op 16 april (voorafgaande aan de wedstrijd Nederland vs. Kroatië) een B2B-bijeenkomst georganiseerd.

Ondernemers kunnen in een ontspannen sfeer hun netwerk uitbreiden en/of onderhouden in combinatie met een bezoek aan een ijshockeywedstrijd. De avond wordt ingeleid door onderstaande sprekers.

Michel van Grunsven, partner bij Triple Double, gaat in op de mogelijkheden van ondernemen,relatiemarketing gecombineerd met sport.
Theo van Gerwen, technisch directeur van de NIJB (Nederlandse IJshockeybond), oud international, ex-bondscoach vertelt vanuit zijn perceptie over de raakvlakken van topsport en ondernemen.

Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij een sportieve B2B-meeting, die wij organiseren samen met het gerenommeerde sportmarketing bureau Triple Double uit Eindhoven.

Klik hier voor meer informatie.

NOC*NSF start online hulp om regeldruk te verlichten

Geplaatst op 13-03-2015
In samenwerking met sportbonden is NOC*NSF een project gestart om de administratieve lasten voor sportverenigingen te verlichten. Tien sportclubs uit de omgeving van Utrecht zijn gestart met het gebruik van het zogenaamde ‘Ondernemingsdossier’, een online regelhulp voor sportclubs. De ministeries van VWS en Economische Zaken hebben het mogelijk gemaakt deze online regelhulp te ontwikkelen.
Uit een inventarisatie onder sportbonden en -verenigingen is gebleken dat de administratieve lasten voor wat betreft wet- en regelgeving bij sportclubs in de loop der jaren zijn toegenomen. Het Ondernemingsdossier is ontwikkeld om deze lasten te verlichten. Met het Ondernemingsdossier krijgen sportclubs beter zicht in de eigen administratie en inzicht in de mate waaraan de ze voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving. Sportverenigingen kunnen al hun gegevens opslaan in een persoonlijk dossier, waardoor ze alle relevante documenten altijd bij de hand hebben en eenvoudig kunnen updaten. 

Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs zijn elke week druk in de weer met de organisatie van trainingen, wedstrijden en andere zaken. Bij bestuurswisselingen raken nogal eens belangrijke documenten kwijt of kunnen bij een controle bijvoorbeeld de certificaten voor barpersoneel niet worden gevonden."

Tegelijkertijd moet je als sportclub voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld het op tijd laten keuren van je brandblussers of het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag. Het Ondernemingsdossier voor sportclubs maakt het makkelijker om aan de wet- en regelgeving die op jouw club van toepassing is te voldoen.

Op 9 maart is een pilot gestart, waarbij tien sportverenigingen gebruik maken van de online regelhulp. Vereniging Sport Utrecht is hier nauw bij betrokken. De sportclubs zagen direct meerwaarde in het gebruik van de online tool. Herkenbare problemen van clubs als 'waar liggen onze statuten eigenlijk?' en 'we zien door alle wet- en regelgeving door de bomen het bos niet meer' zijn door het gebruik van het Ondernemingsdossier verleden tijd. 

Lenselink: “We willen samen met de sportbonden in de komende jaren het Ondernemingsdossier uitrollen bij zo’n 5.000 verenigingen en zo een bijdrage leveren aan het ‘ontzorgen’ van de verenigingsbestuurders. Hierdoor kunnen clubbestuurders zich meer richten op kernactiviteiten van de club en kan het sportclubs verder versterken."

Alle sportclubs in Nederland kunnen zich aanmelden voor het gebruik van het Ondernemingsdossier viawww.mijnondernemingsdossier.nl. In de nabije toekomst zal deze online regelhulp ook te vinden zijn opwww.sport.nl.

Opleiding IJshockeytrainer/coach 2 seizoen 2014-2015

Geplaatst op 14-05-2014

Klik

Provincie Noord-Brabant ondersteunt NIJA

Geplaatst op 27-08-2013
De provincie Noord-Brabant ondersteunt het komend jaar de Nederlandse IJshockey Academie (NIJA).

De NIJA is de opvolger van het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs). Omdat ijshockey niet in de Top-10 ambitie van NOC*NSF is ondergebracht, is deelname aanhet CTO niet meer mogelijk. De NIJA, een initiatief van de Nederlandse IJshockey Bond, biedt echter exact dezelfde mogelijkheden voor de ijshockeytalenten als het CTO.

De gemeente Eindhoven en het ijssportcentrum in Eindhoven ondersteunen daarbij de NIJB in logistiek, ijshuur, magazijn- en kantoorruimte. De provincie Noord-Brabant maakt het financieel mogelijk om een talentcoach fulltime met de NIJA bezig te laten zijn.